Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia II stopnia w Poznaniu

 

Studia II stopnia Poznań (magisterskie)
 

Studia II stopnia Poznań

W Poznaniu oferowane są studia magisterskie, które trwają od półtora do dwóch lat i kończą się zdobyciem tytułu magistra lub magistra inżyniera.

Są to studia drugiego stopnia, które otwierają możliwość kontynuacji nauki na poziomie doktoranckim.

Kandydaci mogą wybierać między studiami stacjonarnymi, czyli dziennymi, a niestacjonarnymi, czyli zaocznymi. Oferta edukacyjna waha się w zależności od wybranej specjalności lub ścieżki kształcenia.

Wymogiem do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Kierunki na studiach II stopnia w Poznaniu (93)

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka

Dodatkowe informacje o kierunku Archeologia

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Dodatkowe informacje o kierunku Astronomia

Dodatkowe informacje o kierunku Biologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biznes

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia

Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja

Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia

Dodatkowe informacje o kierunku Elektronika

Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia bałkańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia germańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia hiszpańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia klasyczna

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia słowiańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia włoska

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse

Dodatkowe informacje o kierunku Filozofia

Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Kartografia

Dodatkowe informacje o kierunku Geografia

Dodatkowe informacje o kierunku Geologia

Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Dodatkowe informacje o kierunku Historia

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka

Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Marketing

Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona Środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Politologia

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo europejskie

Dodatkowe informacje o kierunku Rachunkowość

Dodatkowe informacje o kierunku Socjologia

Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka

Dodatkowe informacje o kierunku Rekreacja

Dodatkowe informacje o kierunku Unia Europejska

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie

Dodatkowe informacje o kierunku Budownictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Dodatkowe informacje o kierunku Telekomunikacja

Dodatkowe informacje o kierunku Mechanika

Dodatkowe informacje o kierunku Mechatronika

Dodatkowe informacje o kierunku Komunikacja społeczna

Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Internet

Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Pielęgniarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria Biomedyczna

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Dodatkowe informacje o kierunku Stosunki Międzynarodowe

Dodatkowe informacje o kierunku Praca Socjalna

Dodatkowe informacje o kierunku Hotelarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Gastronomia

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Rolnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Etnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura wnętrz

Dodatkowe informacje o kierunku Wzornictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Elektrotechnika

Dodatkowe informacje o kierunku Taniec

Dodatkowe informacje o kierunku Muzykologia

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura Krajobrazu

Dodatkowe informacje o kierunku Ogrodnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Intermedia

Dodatkowe informacje o kierunku Akustyka

Dodatkowe informacje o kierunku Japonistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Malarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Wokalistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Business management

Dodatkowe informacje o kierunku International Business

Dodatkowe informacje o kierunku Management

Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Dodatkowe informacje o kierunku Muzyka

Dodatkowe informacje o kierunku Koreanistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Sztuczna Inteligencja

Nowe oraz popularne kierunki na studiach II stopnia w Poznaniu

 

Nowe kierunki studiów II stopnia w Poznaniu w 2023 r.

 

1. Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna - studia II stopnia w Poznaniu

 

Studia II stopnia Poznań

Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna to kierunek studiów skupiający się na strategiach komunikacyjnych, kreowaniu wizerunku i rozwiązywaniu konfliktów.

Program łączy wiedzę z zakresu PR, mediów, psychologii komunikacji i negocjacji.

Studenci uczą się tworzenia skutecznych komunikatów, zarządzania kryzysowego, budowania pozytywnego wizerunku osób i organizacji, oraz mediacji i rozwiązywania sporów.

Kursy obejmują techniki perswazji, analizę mediów, etykę komunikacji oraz projektowanie kampanii wizerunkowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach PR, działach komunikacji korporacyjnej, mediach lub jako mediatorzy.

Zobacz więcej: Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna na UAM.

2. Aplikacje Internetu Rzeczy - studia II stopnia w Poznaniu

 

Aplikacje Internetu Rzeczy - studia II stopnia w Poznaniu

Aplikacje Internetu Rzeczy (IoT) to nowoczesny kierunek studiów łączący informatykę, telekomunikację i inżynierię.

Program skupia się na projektowaniu i wdrażaniu inteligentnych urządzeń połączonych z internetem, które zbierają i wymieniają dane.

Studenci uczą się tworzenia aplikacji dla inteligentnych domów, zdrowia, przemysłu i miast.

Program obejmuje naukę programowania, analizy danych i cyberbezpieczeństwa.

Absolwenci mogą pracować jako projektanci systemów IoT, analitycy danych, inżynierowie oprogramowania lub specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.

Więcej szczegółów: Aplikacje Internetu Rzeczy na UEP.

3. Bałkanistyka - studia II stopnia w Poznaniu

 

Bałkanistyka - studia II stopnia w Poznaniu

Bałkanistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów skupiający się na kulturze, historii, językach i polityce regionu Bałkanów.

Program łączy nauki humanistyczne i społeczne, oferując studentom dogłębną wiedzę o różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej Bałkanów.

Studenci uczą się języków bałkańskich, badają literaturę, sztukę, historię, a także współczesne procesy polityczne i społeczne regionu.

 

Kursy obejmują także analizę konfliktów, integracji europejskiej i transformacji po socjalizmie. 

Zobacz więcej: Bałkanistyka na UAM.

 

Popularne kierunki studiów II stopnia w Poznaniu w 2023 r.

 

1. Finanse i rachunkowość - studia II stopnia w Poznaniu

 

Studia II stopnia w Poznaniu

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość skupia się na nauczaniu zarządzania finansami, księgowości, analizy ekonomicznej oraz audytu.

Studenci zgłębiają wiedzę na temat systemów finansowych, zarządzania ryzykiem, polityki fiskalnej i podatkowej, a także inwestycji.

Program obejmuje również naukę o rachunkowości finansowej i zarządczej, co pozwala zrozumieć mechanizmy prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. 

2. Filologia angielska - studia II stopnia w Poznaniu

Studia II stopnia w Poznaniu

Filologia angielska to studia skupiające się na dogłębnym poznaniu języka angielskiego, jego literatury, historii i kultury.

Program zawiera intensywne kursy językowe, rozwijające umiejętności w zakresie mówienia, pisania, czytania i rozumienia.

Zajęcia obejmują także studia nad gramatyką, fonetyką, a także kontekstem kulturowym i historycznym języka angielskiego.

Studenci analizują dzieła literackie, od klasyków do współczesnych autorów, poznając różne gatunki i style pisarskie.

3. Dziennikarstwo - studia II stopnia w Poznaniu

Studia II stopnia w Poznaniu

Kierunek studiów Dziennikarstwo koncentruje się na przekazywaniu i analizowaniu informacji, rozwijając umiejętności pisania, edycji oraz komunikacji medialnej.

Program obejmuje naukę technik reportażu, pisania artykułów, pracy z dźwiękiem i obrazem, a także zasad etyki dziennikarskiej.

Studenci uczą się o roli mediów w społeczeństwie, metodach badań dziennikarskich oraz technologiach cyfrowych w mediach.

4. Zarządzanie - studia II stopnia w Poznaniu

Studia II stopnia w Poznaniu

Kierunek studiów Zarządzanie łączy wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowując do efektywnego kierowania organizacjami.

Program koncentruje się na strategiach biznesowych, analizie rynkowej, planowaniu operacyjnym oraz umiejętnościach lidera.

Studenci uczą się, jak podejmować decyzje, zarządzać zespołami, a także jak analizować i rozwiązywać problemy biznesowe.

5. Logistyka - studia II stopnia w Poznaniu

Studia II stopnia w Poznaniu

Kierunek studiów Logistyka skupia się na planowaniu, realizacji i optymalizacji procesów przepływu towarów, informacji i zasobów.

Program obejmuje zarządzanie łańcuchami dostaw, logistykę transportową, magazynowanie, dystrybucję oraz zarządzanie zapasami.

Studenci uczą się również o nowoczesnych systemach informatycznych stosowanych w logistyce, analizie kosztów i zarządzaniu projektami logistycznymi.