Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia I stopnia w Poznaniu


Studia I stopnia Poznań (licencjackie i inżynierskie)
 

Studia I stopnia w Poznaniu

W mieście Poznań można podjąć studia pierwszego stopnia, w tym studia licencjackie oraz inżynierskie, które trwają od 3 do 4 lat i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata bądź inżyniera.

Osoby, które ukończą te studia, mogą dalej edukować się na studiach drugiego stopnia w tej samej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej.

Aby zostać przyjętym na studia pierwszego stopnia, kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny.

Oferta edukacyjna obejmuje programy dostępne w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz online, oferując różnorodne specjalności i ścieżki edukacyjne, które dostarczają umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym.

Zobacz również: Studia jednolite magisterskie w Poznaniu.

Kierunki na studiach I stopnia w Poznaniu (129)

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka

Dodatkowe informacje o kierunku Archeologia

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Dodatkowe informacje o kierunku Astronomia

Dodatkowe informacje o kierunku Bankowość

Dodatkowe informacje o kierunku Bazy Danych

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo Pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Bibliotekoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Biologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biznes

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia

Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja

Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia

Dodatkowe informacje o kierunku Elektronika

Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia bałkańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia germańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia hiszpańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia klasyczna

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia słowiańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia włoska

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse

Dodatkowe informacje o kierunku Filozofia

Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Geodezja

Dodatkowe informacje o kierunku Kartografia

Dodatkowe informacje o kierunku Geografia

Dodatkowe informacje o kierunku Geologia

Dodatkowe informacje o kierunku Germanistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Dodatkowe informacje o kierunku Historia

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka

Dodatkowe informacje o kierunku Integracja europejska

Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Marketing

Dodatkowe informacje o kierunku MBA

Dodatkowe informacje o kierunku Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona Środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona Danych

Dodatkowe informacje o kierunku Oświata

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Politologia

Dodatkowe informacje o kierunku Podatki

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo europejskie

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Promocja

Dodatkowe informacje o kierunku Public Relation

Dodatkowe informacje o kierunku Rachunkowość

Dodatkowe informacje o kierunku Socjologia

Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka

Dodatkowe informacje o kierunku Rekreacja

Dodatkowe informacje o kierunku Wycena Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Ubezpieczenia

Dodatkowe informacje o kierunku Unia Europejska

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie

Dodatkowe informacje o kierunku Budownictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Dodatkowe informacje o kierunku Telekomunikacja

Dodatkowe informacje o kierunku Mechanika

Dodatkowe informacje o kierunku Mechatronika

Dodatkowe informacje o kierunku Reklama

Dodatkowe informacje o kierunku Negocjacje

Dodatkowe informacje o kierunku Komunikacja społeczna

Dodatkowe informacje o kierunku Doradztwo personalne

Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Ekologia

Dodatkowe informacje o kierunku Internet

Dodatkowe informacje o kierunku Europeistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Pielęgniarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Ratownictwo medyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria Biomedyczna

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Dodatkowe informacje o kierunku Stosunki Międzynarodowe

Dodatkowe informacje o kierunku Praca Socjalna

Dodatkowe informacje o kierunku Hotelarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Gastronomia

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Rolnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika specjalna

Dodatkowe informacje o kierunku Etnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura wnętrz

Dodatkowe informacje o kierunku Wzornictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Elektrotechnika

Dodatkowe informacje o kierunku Taniec

Dodatkowe informacje o kierunku Doradztwo i coaching

Dodatkowe informacje o kierunku Mediaworking

Dodatkowe informacje o kierunku Amerykanistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Muzykologia

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura Krajobrazu

Dodatkowe informacje o kierunku Ogrodnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Bibliotekarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Intermedia

Dodatkowe informacje o kierunku Położnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Akustyka

Dodatkowe informacje o kierunku Japonistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Malarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Arteterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Wokalistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Lekarsko Dentystyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Filmowy

Dodatkowe informacje o kierunku Fashion Design

Dodatkowe informacje o kierunku Management

Dodatkowe informacje o kierunku Finance and Accounting

Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie projektami

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dodatkowe informacje o kierunku Muzyka

Dodatkowe informacje o kierunku Koreanistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Sztuczna Inteligencja

Nowe oraz popularne kierunki na studiach I stopnia w Poznaniu

 

Nowe kierunki studiów I stopnia w Poznaniu w 2023 r.

 

1. Archeometria - studia I stopnia w Poznaniu

 

1. Archeometria - studia I stopnia w Poznaniu

Archeometria to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy archeologię z naukami przyrodniczymi, takimi jak chemia, fizyka i geologia.

Skupia się na zastosowaniu nowoczesnych technik analitycznych i naukowych metod do badania materiałów archeologicznych.

Studenci uczą się technik datowania, analizy składu chemicznego artefaktów, identyfikacji pochodzenia surowców, a także stosowania technik geofizycznych i zdalnego zbadania stanowisk archeologicznych.

Program łączy teorię z praktycznymi zajęciami, w tym pracą w laboratorium i na wykopaliskach.

Absolwenci mogą pracować w muzeach, instytutach badawczych, czy na uniwersytetach, a także w projektach konserwatorskich.

Zobacz więcej: Archeometria na UAM.

2. Analityka danych ekonomicznych - studia I stopnia w Poznaniu

 

2. Analityka danych ekonomicznych - studia I stopnia w Poznaniu

Analityka danych ekonomicznych to kierunek studiów, który łączy ekonomię, statystykę i analizę danych.

Program naucza interpretacji dużych zbiorów danych ekonomicznych przy użyciu zaawansowanych narzędzi statystycznych i komputerowych.

Studenci uczą się przetwarzania i analizowania danych, prognozowania trendów ekonomicznych, oraz podejmowania decyzji biznesowych opartych na danych.

Kursy obejmują ekonometrię, analizę danych, programowanie oraz uczenie maszynowe.

Absolwenci mogą pracować w bankowości, doradztwie, firmach analitycznych, instytucjach finansowych czy jako ekonomiści danych.

Więcej szczegółów: Analityka danych ekonoimcznych na UEP.

3. Filologia angielsko-chińska - studia I stopnia w Poznaniu

 

3. Filologia angielsko-chińska - studia I stopnia w Poznaniu

Filologia angielsko-chińska to kierunek studiów koncentrujący się na naukach językowych, literaturze i kulturze zarówno angielskojęzycznej, jak i chińskojęzycznej.

Studenci zgłębiają gramatykę, fonetykę, semantykę obu języków oraz ich historię i ewolucję.

Program łączy naukę języka angielskiego i chińskiego z analizą literacką, kulturową oraz tłumaczeniem.

Zajęcia obejmują literaturę obu krajów, wiedzę o realiach kulturowych, historii, a także aspekty społeczne i polityczne.

Absolwenci mogą pracować jako tłumacze, lektorzy, specjaliści ds. komunikacji międzynarodowej czy eksperci w dziedzinie międzykulturowej.

Zobacz więcej: Filologia angielsko-chińska na UAM.

 

Popularne kierunki studiów I stopnia w Poznaniu w 2023 r.

 


1. Zarządzanie - studia I stopnia w Poznaniu

Studia I stopnia w Poznaniu

Kierunek studiów Zarządzanie obejmuje naukę umiejętności potrzebnych do efektywnego prowadzenia i koordynowania działań w różnych organizacjach.

Studenci poznają zasady planowania, organizacji, motywowania i kontroli, a także analizują strategie biznesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i marketing.

Program ten przygotowuje również do rozwiązywania problemów biznesowych, rozwijając umiejętności analityczne i decyzyjne, kluczowe w dynamicznym świecie biznesu.

2. Logistyka - studia I stopnia w Poznaniu

Logistyka - studia I stopnia w Poznaniu

Kierunek studiów Logistyka koncentruje się na zarządzaniu i optymalizacji procesów przepływu towarów i informacji w łańcuchach dostaw.

Studenci uczą się o zarządzaniu magazynami, transporcie, dystrybucji, zapasach oraz o efektywnym wykorzystaniu zasobów i technologii w logistyce.

Program obejmuje również analizę kosztów, zarządzanie ryzykiem i aspekty prawne w logistyce, przygotowując absolwentów do wyzwań związanych z globalnymi i dynamicznymi rynkami.
 

3. Informatyka - studia I stopnia w Poznaniu

Informatyka - studia I stopnia w Poznaniu

Kierunek studiów Informatyka oferuje wszechstronne wykształcenie w zakresie technologii informacyjnych.

Program skupia się na nauczaniu programowania, algorytmiki, baz danych, systemów operacyjnych oraz inżynierii oprogramowania.

Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa cybernetycznego, sieci komputerowych i rozwoju aplikacji. 

Kursy teoretyczne są połączone z praktycznymi analizami przypadków, co przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze finansowym, konsultingu, administracji publicznej lub badaniach ekonomicznych.

4. Filologia angielska - studia I stopnia w Poznaniu

Filologia angielska - studia I stopnia w Poznaniu

Filologia angielska to studia skupiające się na gruntownym poznaniu języka angielskiego, jego literatury oraz kultury krajów anglojęzycznych.

Program zawiera intensywny kurs językowy, obejmujący zarówno gramatykę, jak i praktyczne umiejętności językowe.

Studenci zgłębiają historię literatury angielskiej, od klasyków po współczesnych autorów, analizując różne gatunki i style.
 

5. Ekonomia - studia I stopnia w Poznaniu

Ekonomia - studia I stopnia w Poznaniu

Kierunek studiów Ekonomia zapewnia dogłębne zrozumienie funkcjonowania gospodarek na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Program obejmuje mikroekonomię, makroekonomię, ekonometrię, finanse oraz politykę gospodarczą, skupiając się na analizie rynków, zachowań konsumentów i firm.

Studenci uczą się również o zarządzaniu finansami publicznymi, bankowości, inwestycjach i ekonomii międzynarodowej.