Która uczelnia publiczna w Gdyni jest najlepsza?
 

Uczelnie państwowe-publiczne w Gdyni

Nie istnieje uniwersalny zestaw kryteriów umożliwiający jednoznaczne określenie, która z uczelni w Gdyni jest najlepsza.

Decydujący wpływ na ocenę ma kierunek studiów wybrany przez kandydata, ponieważ na każdym z nich nauczają różni wykładowcy, którzy prezentują różne poziomy jakości kształcenia.

W procesie wyboru uczelni warto zwrócić uwagę na opinie studentów, które są dostępne na tej stronie internetowej przy każdej uczelni.

Według rankingu "Perspektywy" 2023, najlepszą uczelnią publiczną w Gdyni nie została wyróżniona żadna szczególna instytucja. W rankingu tym szczególną uwagę zwrócono na inne uczelnie w regionie, jak Politechnika Gdańska, która została uznana za najlepszą uczelnię w regionie.

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Gdyni są najbardziej popularne?
 

Każdego roku serwis Uczelnie.pl przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Gdyni.


Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Gdyni?
 

Pod spisem publicznych uczelni w Gdyni znajdziesz informacje o minimalnej liczbie progów punktowych wymaganych dla poszczególnych programów, o ile uczelnia ustaliła takie progi w ramach swoich kryteriów rekrutacyjnych.