Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej - zasady rekrutacji - 2023/2024

Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej - zasady rekrutacji - 2023/2024Zasady rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej na rok 2023/2024


Dobra znajomość zasad rekrutacyjnych stosowanych w trakcie naboru, pomoże uniknąć wielu nieporozumień, trzeba pamiętać, że każda uczelnia może stosować własne regulaminy.

Najświeższe informacje, komunikaty i wymagania dla kandydatów na studia wyższe, znajdziesz przechodząc tutaj - zasady rekrutacji – Politechnika Bydgoska, zamieszczane na stronie informacje są na bieżąco uaktualniane.

Politechnika Bydgoska od wielu lat z powodzeniem prowadzi nabór studentów na nowy rok akademicki, stosując sprawdzone metody rekrutacyjne spotykane na największych ośrodkach akademickich.
 

Budynek PBS
PBS Bydgoszcz


Studia I i II stopnia


Politechnika Bydgoska, prowadzi nabór studentów na nowy rok akademicki studiów I-ego stopnia na kierunku Zarządzanie, według kryteriów rekrutacyjnych obejmujących punktację przydzielaną za wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów na poziomie licencjackim lub wyższym, w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci kierunków Zarządzanie lub pokrewnych, studenci innych kierunków odbywają rozmowę kwalifikacyjną, która decyduje o przyjęciu.


Opinie o Politechnice Bydgoskiej


Statystyki, informacje i charakterystyka kierunku, często są niewystarczające dla kandydatów, dlatego warto odwiedzić zakładkę – Politechnika Bydgoska– opinie, gdzie można zapoznać się z obrazem uczelni i życia akademickiego przedstawionego od środka przez najbardziej zorientowanych studentów, ich opinie i wnioski oraz ciekawe spostrzeżenia z przebiegu studiów.

absolwentki PBS
absolutorium


Opis studiów na kierunku Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej


Studiując Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej, można zdobyć obszerną wiedzę i umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem personelem, informacją i finansami na poziomie małego przedsiębiorstwa i korporacji, diagnozowania i tworzenia planów strategicznych rozwoju przedsiębiorstwa.

Można poznać podstawy ekonomii, rachunkowości i finansów, przygotowując się do przyszłej pracy na stanowiskach menadżerskich odpowiedzialnych za działy finansowe, personalne i HR, administracji samorządowej i państwowej, firmach konsultingowych czy biurach doradczych i projektowych.

zarządzanie
praca po zarządzaniu


Czego się nauczysz na kierunku Zarządzanie?


Program studiów na kierunku Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej, obejmują przedmioty interdyscyplinarne, ogólne i kierunkowe, związane z wybraną specjalizacją: marketing w organizacji, zarządzanie w gospodarce żywnościowej, zarządzanie w handlu i usługach, zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Większość z wykładanych przedmiotów powiązanych jest ze współczesnym rynkiem finansowym, nowoczesnymi technikami zarządzania czy pozyskiwaniem kontrahentów strategicznych.

Przykładowe przedmioty na kierunku:

  • nauka o organizacji,

  • zarządzanie zasobami ludzkimi,

  • zarządzanie finansami,

  • rachunkowość finansową,

  • informatykę w zarządzaniu,

  • zarządzanie projektami.

Więcej informacji: Program studiów na kierunku zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej.
 

Zobacz również:
- 6 uczelni z kierunkiem zarządzanie w Bydgoszczy

- 5 uczelni z kierunkiem finanse w Bydgoszczy


Data publikacji: 04.07.2023
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Bydgoszczy

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w innych miastach