Społeczna Akademia Nauk Łódź

Łódź

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

ikonka email do uczelni

www.podyplomowe.spoleczna.pl

email:

podyplomowe@spoleczna.pl
Administrowanie funduszami oraz zarządzanie projektami Unii Europejskiej Agile Commerce Agrologistyka Akademia Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych Akademia Biznesu Rodzinnego Akademia Cisco CCNA Akademia Cisco CCNP Akademia Linux Cloud Akademia Menedżera Sprzedaży nowość! Akademia Microsoft Private Cloud Akademia zdrowego stylu życia Analityk finansowy ryzyka kredytowego Andragogika-edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu Aplikacje multimedialne i ich zastosowanie Badania ilościowe i jakościowe w biznesie Badanie lokalnych rynków pracy Bankowość usługowa BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków Coaching narzędziowy i warsztat pracy coacha Coaching w zarządzaniu i biznesie Doradztwo zawodowe i polityka personalna Efektywne komunikowanie w organizacji Grafika komputerowa i aplikacje multimedialne Infologistyka - Info-logistics Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej Komunikacja i Języki Obce w Technologii Informacyjnej (Foreign Language Communication In Information Technology) - FUJITSU SAN ACADEMY Leadership - czyli przywództwo w organizacji nowość! Logistyka w zarządzaniu biznesem Logopedia Marketing polityczny Menedżer samorządowy Menedżer Social Media Menedżer strumienia wartości Menedżer w ochronie zdrowia Menedżer w sektorze usług medycznych Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Nowoczesne techniki programowania współbieżnego i transakcyjnego Ochrona informacji niejawnych Odnawialne źródła energii Oligofreonopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną Organizacja pomocy społecznej Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnień Prawo medyczne w ochronie zdrowia Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku Profesjonalny/a Asystent /ka Zarządu Professional Business Communication Projektowanie i implikacja dziedzinowych języków programowania Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Kurs Przygotowania obronne w administracji Przygotowanie pedagogiczne Rachunkowość Rachunkowość z elementami analizy finansowej Ratownictwo i komunikacja społeczna Resocjalizacja i Socjokryminologia Socjoterapia Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych Spółdzielczość w aspekcie prawnym i ekonomicznym Superwizja w pracy socjalnej Trener biznesu Wizerunek i etykieta w biznesie Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Zamówienia publiczne Zarządzanie BHP Zarządzanie działem HR Zarządzanie jakością Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji Zarządzanie kryzysowe Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie placówką oświatową Zarządzanie projektami - Certyfikowany Kierownik Projektu Zarządzanie zespołami międzynarodowymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach

Inne uczelnie w regionie

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

90-361 Łódź

ul. Piotrkowska 278 (wejście od ul. Milionowej)

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(42) 683 44 44, 663 773 893,

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne