Społeczna Akademia Nauk Łódź(Niepublliczna)

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

042 664 66 99, 042 632 50 23

ikonka email do uczelni

podyplomowe@spoleczna.pl

Studia podyplomowe
Administracja rządowa i samorządowa
Bankowość usługowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Digital media i komunikacja PR
Doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe
Finanse i rachunkowość dla menedżerów niefinansowych
Lean Leader
Lean Six Sigma
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Organizacja pomocy społecznej – szkolenie specjalistyczne
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
Programowanie aplikacji Frontend
Przygotowanie pedagogiczne
Public relations w firmie
Rachunkowość finansowa i podatkowa
RODO, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny
Zamówienia publiczne
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi
ZZL – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w