Społeczna Akademia Nauk Łódź

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

042 664 66 99, 042 632 50 23

ikonka email do uczelni

www.podyplomowe.spoleczna.pl

podyplomowe@spoleczna.pl

Studia podyplomowe
Administracja rządowa i samorządowa
Bankowość usługowa
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Digital Media i komunikacja PR
Doradztwo zawodowe i edukacyjno - zawodowe
Finanse i rachunkowość dla menedżerów niefinansowych
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej
Lean leader
Lean six sigma
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Organizacja pomocy społecznej
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnień
PR Public Relations w firmie
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
Programowanie aplikacji Frontend
Projektowanie i animacja w reklamie
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień
Rachunkowość finansowa i podatkowa
Resocjalizacja z interwencją kryzysową
Rodo, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny
Socjoterapia
WWR - wczesne wspomaganie rozwoju
Zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe - organizacja systemu antykryzysowego
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi
Zarządzanie oświatą
Zintegrowana profilaktyka społeczną z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania
ZZL - Zarządzanie zasobami ludzkimi - przywództwo, innowacyjność, partnerstwo
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w