Społeczna Akademia Nauk Łódź

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

042 664 66 99, 042 632 50 23

ikonka email do uczelni

podyplomowe@spoleczna.pl

Studia podyplomowe
Administracja rządowa i samorządowa
Bankowość usługowa
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Digital Media i komunikacja PR
Doradztwo zawodowe i edukacyjno - zawodowe
Finanse i rachunkowość dla menedżerów niefinansowych
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej
Lean leader
Lean six sigma
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Organizacja pomocy społecznej
Organizacja, zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego
PR Public Relations w firmie
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
Programowanie aplikacji Frontend
Projektowanie i animacja w reklamie
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień
Rachunkowość finansowa i podatkowa
Resocjalizacja z interwencją kryzysową
RODO, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny
Socjoterapia
Studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych i spółek skarbu państwa
WWR - wczesne wspomaganie rozwoju
Zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe - organizacja systemu antykryzysowego
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi
Zintegrowana profilaktyka społeczną z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania
ZZL - Zarządzanie zasobami ludzkimi - przywództwo, innowacyjność, partnerstwo

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Coaching w zarządzaniu i biznesie 1700
Diagnoza i terapia pedagogiczna 1900
Doradztwo zawodowe i edukacyjno - zawodowe 2200
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej 1800
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych 1600
Organizacja pomocy społecznej 1900
Organizacja, zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego 1900
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych 1600
Projektowanie i animacja w reklamie 2600
Przygotowanie pedagogiczne 1900
Rachunkowość finansowa i podatkowa 1 900 zł
Resocjalizacja z interwencją kryzysową 2 000 zł
Socjoterapia 2000
Zamówienia publiczne 1600
Zarządzanie kryzysowe - organizacja systemu antykryzysowego 1600
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi 1800
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w