Galeria Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Galeria Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Galeria Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Galeria Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Galeria Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Galeria Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Galeria Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Galeria Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Analityk biznesowy

Zobacz

Cena za semestr od 2950zł

Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R

Zobacz

Cena za semestr od 3250zł

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne

Zobacz

Cena za semestr od 3750zł

Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Bankowość i finanse cyfrowe

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Controlling i finanse przedsiębiorstw

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Cyberbezpieczeństwo – aspekty prawne i praktyczne

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Data Science. Metody, narzędzia, zastosowania

Zobacz

Cena za semestr od 2900zł

Digital Marketing

Zobacz

Cena za semestr od 3050zł

Doradztwo podatkowe

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł

E-commerce

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Europejskie studia menedżerskie typu MBA

Zobacz

Cena za semestr od 3950zł

Handel i zarządzanie sprzedażą online

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł

Handel i zarządzanie sprzedażą

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł

Happiness at work – jak tworzyć pozytywne środowisko pracy

Zobacz

Cena za semestr od 3350zł

Kadry i płace

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł

Menedżer produktów żywnościowych

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Menedżer systemu kontroli wewnętrznej i „whistleblowing”

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Optymalizacja zatrudnienia w gospodarce 4.0

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Prawo deweloperskie i lokalowe

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł

Prawo gospodarcze

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł

Psychologia w biznesie

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł

Rachunkowość i finanse (dla początkujących)

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł

Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł

Systemy logistyczne przedsiębiorstw

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Szacowanie nieruchomości

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł

Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®)

Zobacz

Cena za semestr od 3750zł

Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA

Zobacz

Cena za semestr od 3100zł

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zobacz

Cena za semestr od 3250zł

Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie

Zobacz

Cena za semestr od 3300zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Menedżer produktów żywnościowych

Jednoroczne studia podyplomowe, prowadzone w formie niestacjonarnej (zaocznej), w trakcie 2 semestrów. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności menadżerskich niezbędnych na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach branży spożywczej i żywieniowej. W trakcie nauki, można między innymi poznać technologiczne aspekty produkcji żywności, innowacyjne metody stosowane w gastronomii i przemyśle spożywczym, zagadnienia związane z żywnością przyszłości, poznać projektowania produktów żywnościowych i planowania rozwoju produktu, narzędzia wykorzystywane w badaniach konsumenckich, zarządzania procesami biznesowymi czy zdobyć umiejętności designerskie w projektowaniu opakowań i nowych artykułów spożywczych. Dyplom ukończenia studiów, umożliwia podjęcie pracy we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, objąć stanowiska decyzyjne w przedsiębiorstwach branży żywieniowej, zostać specjalistami działów RD – zajmujących się badaniami i rozwojem produktów, wprowadzaniem żywności na rynek ze skuteczną komercjalizacją produktu.

2. Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem

Kierunek studiów podyplomowych, które prowadzone są w trybie zaocznym-niestacjonarnym, nauka realizowana jest w trakcie jednego roku w ramach 2 semestrów. Studia pozwalają usystematyzować i zdobyć aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych i procedur celnych związanych z wymianą handlową ze Zjednoczonym Królestwem. Nauka pozwala zdobyć wiedzę z zakresu aktualnych regulacji przepisów związanych z przewozem towarów między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej, poznać podstawy ekonomiki handlu, logistykę dystrybucji, metody kalkulowania wysokości opłat celnych i podatków od towarów, metod analitycznych stosowanych w identyfikacji autentyczności produktów, prawidłowego kodowania i znakowania produktów. Dzięki zdobytym w trakcie studiów umiejętnością, absolwenci kierunku stają się specjalistami poszukiwanymi przez przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne, jako osoby decyzyjne w firmach prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią, instytucjach i agencjach celnych czy pracownicy działów handlowo-podatkowych i doradztwa finansowego. 

3. Digital Marketing

Jednoroczne studia podyplomowe, prowadzone w formie niestacjonarnej (zjazdy sobotnio-niedzielne) w trakcie dwóch semestrów. Nauka pozwala zdobyć umiejętności związane z prowadzeniem marketingu w cyberprzestrzeni. W trakcie zajęć zdobywane jest wiedza z zakresu przepisów prawnych obowiązujących w działalności sieciowej, metod zarządzania i strategii marketingowych, nauczyć się skutecznego pozycjonowania stron internetowych, optymalizacji i redagowania tekstów skierowanych do e-konsumentów, zdobyć umiejętności w posługiwaniu się nowatorskimi narzędziami cyfrowego marketingu, prowadzenia skutecznych kampanii e-comerce w mediach społecznościowych, zasad marketingu e-mailowego, Digital i Content marketingu, analityki internetowej czy projektowania i nadzorowania kampanii reklamowych w zespołach. Zdobyte umiejętności pomagają zwiększać zasięg działalności i podnosić sprzedaż w sklepach internetowych, rozpocząć pracę korporacyjną w działach odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii reklamowych w sieci, prowadzić działalność specjalisty ds. marketingu w social mediach.

 

Kontakt

31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

tel.:

12 293 55 60