Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne

Bankowość

Controlling i finanse przedsiębiorstw

Data Science. Metody, narzędzia, zastosowania

Handel i zarządzanie sprzedażą

Kadry i płace

Marketing

Menedżer systemu kontroli wewnętrznej i „whistleblowing”

Psychologia w biznesie

Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)

Rachunkowość i podatki

Systemy logistyczne przedsiębiorstw

Szacowanie nieruchomości

Zarządzanie i marketing w usługach stomatologicznych i ortodontycznych

Zarządzanie małymi i średnimi firmami

Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®)

Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych

Zarządzanie sferą usług medycznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Menedżer produktów żywnościowych

Jednoroczne studia podyplomowe, prowadzone w formie niestacjonarnej (zaocznej), w trakcie 2 semestrów. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności menadżerskich niezbędnych na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach branży spożywczej i żywieniowej. W trakcie nauki, można między innymi poznać technologiczne aspekty produkcji żywności, innowacyjne metody stosowane w gastronomii i przemyśle spożywczym, zagadnienia związane z żywnością przyszłości, poznać projektowania produktów żywnościowych i planowania rozwoju produktu, narzędzia wykorzystywane w badaniach konsumenckich, zarządzania procesami biznesowymi czy zdobyć umiejętności designerskie w projektowaniu opakowań i nowych artykułów spożywczych. Dyplom ukończenia studiów, umożliwia podjęcie pracy we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, objąć stanowiska decyzyjne w przedsiębiorstwach branży żywieniowej, zostać specjalistami działów RD – zajmujących się badaniami i rozwojem produktów, wprowadzaniem żywności na rynek ze skuteczną komercjalizacją produktu.

2. Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem

Kierunek studiów podyplomowych, które prowadzone są w trybie zaocznym-niestacjonarnym, nauka realizowana jest w trakcie jednego roku w ramach 2 semestrów. Studia pozwalają usystematyzować i zdobyć aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych i procedur celnych związanych z wymianą handlową ze Zjednoczonym Królestwem. Nauka pozwala zdobyć wiedzę z zakresu aktualnych regulacji przepisów związanych z przewozem towarów między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej, poznać podstawy ekonomiki handlu, logistykę dystrybucji, metody kalkulowania wysokości opłat celnych i podatków od towarów, metod analitycznych stosowanych w identyfikacji autentyczności produktów, prawidłowego kodowania i znakowania produktów. Dzięki zdobytym w trakcie studiów umiejętnością, absolwenci kierunku stają się specjalistami poszukiwanymi przez przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne, jako osoby decyzyjne w firmach prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią, instytucjach i agencjach celnych czy pracownicy działów handlowo-podatkowych i doradztwa finansowego. 

3. Digital Marketing

Jednoroczne studia podyplomowe, prowadzone w formie niestacjonarnej (zjazdy sobotnio-niedzielne) w trakcie dwóch semestrów. Nauka pozwala zdobyć umiejętności związane z prowadzeniem marketingu w cyberprzestrzeni. W trakcie zajęć zdobywane jest wiedza z zakresu przepisów prawnych obowiązujących w działalności sieciowej, metod zarządzania i strategii marketingowych, nauczyć się skutecznego pozycjonowania stron internetowych, optymalizacji i redagowania tekstów skierowanych do e-konsumentów, zdobyć umiejętności w posługiwaniu się nowatorskimi narzędziami cyfrowego marketingu, prowadzenia skutecznych kampanii e-comerce w mediach społecznościowych, zasad marketingu e-mailowego, Digital i Content marketingu, analityki internetowej czy projektowania i nadzorowania kampanii reklamowych w zespołach. Zdobyte umiejętności pomagają zwiększać zasięg działalności i podnosić sprzedaż w sklepach internetowych, rozpocząć pracę korporacyjną w działach odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii reklamowych w sieci, prowadzić działalność specjalisty ds. marketingu w social mediach.

 

Kontakt

31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

tel.:

12 293 55 60