Dolnośląska Szkoła Wyższa

53-609 Wrocław

ul. Wagonowa 9

tel.:

71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 358 27 13 (rekrutacja)

ikonka email do uczelni

sekretariat@dsw.edu.pl

rekrutacja@dsw.edu.pl

Administracja samorządowa
Akademia biznesu
Akademia trenera
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)
Arteterapia – terapia przez sztukę
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Coaching z elementami psychologii i zarządzania
Cyberbezpieczeństwo
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Aspergera
Dialog motywujący
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym
Doradca zawodowy
Dziennikarstwo i public relations
Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
Employer Branding
Grafika komputerowa i multimedia
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+ certyfikacja)
Języki i kultura osób niesłyszących
Komunikacja w biznesie
Kynopsychologia
Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu)
Mediacje i negocjacje
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika lecznicza
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa
Przygotowanie pedagogiczne
Psychodietetyka
Psychogerontologia
Psychologia nowych technologii
Psychologia przywództwa
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży
Psychologia w biznesie
Psychologia w sporcie
Psychoterapia neuro-lingwistyczna 4–letnia szkoła psychoterapeutyczna
Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu
Relaksacja w edukacji
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)
Systemy informacji geograficznej
Sztuki nowoczesne
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych
Użytkowe wykorzystanie psiego węchu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym
Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w

Zobacz opinie o uczelniach w

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław