Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Finanse - 6 uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bankowość i usługi finansowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ( zobacz więcej )

61-577 Poznań

ul. św. Czesława 6

tel.:

502 297 481

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wskiz.edu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) ( zobacz więcej )

60-637 Poznań

ul. Wojska Polskiego 28

tel.:

61 846 64 00, 61 848 70 10, 61 848 70 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja@up.poznan.pl

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) ( zobacz więcej )

61-755 Poznań

ul. E. Estkowskiego 6

tel.:

61 850 47 76

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsl.com.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

tel.:

61 655-33-00

ikonka email do uczelni

rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Finanse w Poznaniu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) 3000 zł / semestr

Uczelnie z kierunkiem finanse w Poznaniu

Interesuje Cię świat biznesu? Jesteś dobry w naukach matematycznych i ekonomii? Jeśli tak – finanse to kierunek dla Ciebie! Sprawdź, które uczelnie w Poznaniu mają w swojej ofercie studia na kierunku finanse i czego możesz się na nich nauczyć.Studia na kierunku finanse proponują zarówno uczelnie ekonomiczne, uniwersytety, jak i niepubliczne szkoły wyższe. Są to zazwyczaj studia dwustopniowe, na które składa się I stopień – zawodowy licencjacki oraz II stopień – magisterski. Spotkasz się tam nie tylko z wiedzą z zakresu finansów, ale także z rachunkowością, zarządzaniem, matematyką, ekonomią, informatyką i socjologią.

Finanse i rachunkowość to studia niesłychanie przyszłościowe, dające absolwentowi niezbędne narzędzia do pracy. Po ich ukończeniu można zarządzać finansami w przedsiębiorstwach, zarówno małych, średnich, jak i dużych, niezależnie od skali ich zasięgu. Wielu absolwentów kierunku finanse robi karierę na arenie międzynarodowej. Chcesz do nich dołączyć? Sprawdź, gdzie w Poznaniu możesz podjąć takie studia.

Państwowe uczelnie w Poznaniu, na których możesz studiować finanse

W Poznaniu kandydaci na studia z zakresu finansów znajdą dwie państwowe uczelnie, które oferują studia na kierunku finanse i rachunkowość. Są to: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Sprawdźmy, jak dokładnie wygląda ich oferta.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znaleźć można rozbudowaną ofertę dotyczącą studiów związanych z finansami. Pierwszym z kierunków są finanse i rachunkowość wykładane na Wydziale Ekonomii. Oferta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (weekendowych i popołudniowych).

W ramach tego kierunku na studiach I stopnia uczelnia ta oferuje następujące specjalizacje:
•finanse i polityka pieniężna,
•bankowość,
•rachunkowość i skarbowość,
•ubezpieczenia gospodarcze,
•finanse Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego,
•zarządzanie ryzykiem w sytuacjach finansowych.

W przypadku studiów magisterskich II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość są to specjalności:
•finanse i polityka pieniężna,
•bankowość,
•rachunkowość i skarbowość,
•ubezpieczenia gospodarcze,
•finanse Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego,
•zarządzanie finansami prywatnymi,
•zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych.

Natomiast na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu studiować można kierunek finanse i rachunkowość biznesu. Oferta dotyczy studiów I stopnia stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (popołudniowych, weekendowych), do wyboru są następujące specjalności:
•inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw,
•analiza rynku usług finansowych,
•finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
•finanse samorządów terytorialnych.

Robiąc magisterium i decydując się na studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość biznesu, możemy wybrać z kolei spośród takich specjalizacji jak:
•analiza rynku usług finansowych,
•finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
•finanse samorządów terytorialnych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oferuje studia z zakresu finansów i rachunkowości. Są to stacjonarne studia I stopnia licencjackie (dzienne) oraz niestacjonarne studia licencjackie (zaoczne).

Prywatne uczelnie w Poznaniu, na których można studiować finanse

W Poznaniu funkcjonują dwie szkoły wyższe, na których można podjąć studia na kierunku finanse i rachunkowość. Są to Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, czyli Akademia Kupiecka.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu można studiować finanse i rachunkowość na pierwszym stopniu, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. W ramach studiów pierwszego stopnia uczelnia ta oferuje kilka specjalności:

•bankowość,
•finanse małych i średnich przedsiębiorstw,
•rachunkowość,
•podatki i doradztwo podatkowe,
•International Business,
•menedżer finansowy.

Z kolei na studiach II stopnia studiowanie finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu możliwe jest tylko w ramach studiów niestacjonarnych (w trybie weekendowym). W ramach tego kierunku uczelnia oferuje dwie specjalności: International Business oraz Menedżer finansowy.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, zwana Akademią Kupiecką, również oferuje studia z zakresu zarządzania o specjalności finanse i rachunkowość w firmie. Są to studia zarówno stacjonarne (dzienne), jak i niestacjonarne (zaoczne).

Zasady rekrutacji na studia z zakresu finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Aby studiować finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, trzeba pomyślnie przejść proces rekrutacji na studia.

Brane są pod uwagę następujące wyniki maturalne z następujących przedmiotów maturalnych:
•język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski),
•matematyka,
•geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury IB).

Oto etapy rekrutacji, przez które przejdzie każdy kandydat na studia z zakresu finansów na tej właśnie uczelni:

zdjecie
zdjecie
Źródło: http://rekrutacja.ue.poznan.pl/

Wybrane przedmioty na kierunku finanse

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jakich przedmiotów uczy się na kierunku finanse, oto lista kilku przykładowych zajęć, w jakich weźmiesz udział w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów:
•finanse, audyt i podatki,
•rynki finansowe,
•bankowość,
•skarbowość,
•rachunkowość,
•finanse i administracja publiczna,
•inwestycje i nieruchomości,
•gospodarowanie nieruchomościami,
•analityk finansowy,
•doradztwo finansowe,
•inżynieria finansowa
•i wiele innych..


Autor: Weronika Maj