Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Psychokryminalistyka - 1 uczelnia


Uczelnie z kierunkiem psychokryminalistyka w Katowicach

Chcesz studiować kierunek, który łączy w sobie psychologię i kryminalistykę? Dowiedz się, które uczelnie w Katowicach oferują kandydatom takie właśnie studia!Program studiów na kierunku psychokryminalistyka łączy, jak wskazuje sama nazwa, psychologię oraz kryminalistykę. Taki kierunek został stworzony nie bez przyczyny. W Polsce każdego roku odnotowuje się 700 tysięcy przestępstw kryminalnych. Wykształcenie z zakresu psychokryminalistyki pozwala absolwentom poznać i zrozumieć kontekst psychologiczny i społeczny sytuacji, w których jednostka wchodzi w konflikt z prawem.Z uwagi na specyfikę tego kierunku kandydaci powinni posiadać określone predyspozycje. Ważne jest, aby akceptowali i rozumieli konieczność przestrzegania prawa, a także kierowali się etyką zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Istotna okaże się umiejętność pracy zespołowej i współdziałania (np. z prokuratorami, policją, kryminologami itp.). Przydatna okaże się także odporność psychiczna oraz umiejętność pracy w trudnych warunkach. Kierunek psychokryminalistyka wybierają nie tylko świeżo upieczeni maturzyści, ale także studenci czy absolwenci pokrewnych kierunków, np. pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii sądowej czy kryminalistyki. Uczelnie w Katowicach, na których można studiować psychokryminalistykęKierunek psychokryminalistyka znajduje się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Są to studia I stopnia, a więc licencjackie, dostępne w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Warto nadmienić, iż Uniwersytet SWPS jest uczelnią prywatną i, co za tym idzie, studia związane są z opłatami. Rok studiów kosztuje 7600 złotych. Płatność można wnieść w 1, 2 lub 10 ratach.Dlaczego psychokryminalistyka na SWPS?Zajęcia na kierunku psychokryminalistyka prowadzone są według nowatorskiego, interdyscyplinarnego programu, który łączy wybrane elementy z zakresu 5 dziedzin: psychologii, socjologii, pedagogiki, kryminalistyki oraz prawa. Większość zajęć ma warsztatowy charakter, dzięki czemu studenci zdobywają praktyczne umiejętności. Studenci psychokryminalistyki uczą się między innymi, w jaki sposób rekonstruować zdarzenia, odkrywać połączenia pomiędzy śladami przestępstwa a sprawcą czy śledzić linię życia przestępcy. Poznają też zasady, jakimi rządzi się funkcjonowanie służb interwencyjnych i penitencjarnych, a także psychologiczne koszty pracy, jakie ponoszą reprezentanci tych służb. Również program praktyk studenckich umożliwia poznanie praktycznego aspektu pracy w obszarach takich jak służba więzienna, policja, służby interwencyjne, ośrodki pomocowe oraz edukacyjno-wychowawcze. Dużym atutem tego kierunku jest również kadra, którą tworzy wybitni specjaliści. Zasady rekrutacji na studia psychokryminalistyczneKandydaci na kierunek psychokryminalistyka w pierwszej kolejności powinni wypełnić internetowy forumlarz zgłoszeniowy, a następnie zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, takie jak:•kserokopia świadectwa dojrzałości,•podpisane zdjęcie,•kserokopia dowodu osobistego,•potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji. Zasady rekrutacji podsumowuje poniższa grafika:zdjecieŹródło: https://www.swps.pl/images/2015/dokumenty/zasady-rekrutacji-2017/Katowice_zasady_rekrutacji_2017.pdfPrzedmioty wykładane na psychokryminalistyceOto lista przedmiotów, które wchodzą w skład programu studiów na kierunku psychokryminalistyka prowadzonym przez Uniwersytet SWPS z Wydziałem Zamiejscowym w Katowicach (studia I stopnia w trybie stacjonarnym):•logika, •antropologia,•anatomiczne i fizjologiczne podstawy wyższych czynności psychicznych,•metody obrazowania mózgu w stanach spoczynku i oraz aktywności fizycznej i psychicznej,•człowiek wśród ludzi,•człowiek jako istota społeczna,•służby interwencyjne - organizacja, zadania, zakres uprawnień,•służby interwencyjne - charakterystyka zagrożeń i działania korekcyjne,•kompetencje społeczne i osobiste,•psychologia różnic indywidualnych,•psychologia osobowości - koncepcje i dysfunkcje,•umysł jako system przetwarzania informacji,•emocje i motywacja,•funkcjonowanie człowieka w perspektywie rozwojowej,•wprowadzenie do kryminalistyki,•taktyka czynności kryminalistycznych,•laboratorium kryminalistyczne - podstawowe metody identyfikacji,•podstawy etyki,•społeczność wobec wyzwań i zagrożeń,•metody badań i interwencje w społeczności,•źródła i mechanizmy patologii społecznej,•zjawiska patologii społecznej,•psychologiczne problemy karania, resocjalizacja,•funkcjonowanie skazanych w warunkach izolacji więziennej,•prewencja kryminalna,•prawo karne,•psychopatologia człowieka dorosłego,•zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży,•rodzina jako system,•czynniki patologizujące i dezintegrujące w rodzinie,•interwencja kryzysowa,•prawo dowodowe,•psychologia zeznań świadków i wyjaśnień,•psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach karnych,•profilowanie psychologiczne,•profilowanie kryminalne,•profilowanie kryminalistyczne,•przemoc w rodzinie - problematyka psychologiczna i prawna,•mechanizmy kryminogenezy - czynniki ryzyka,•procesy asocjalności i demoralizacji,•postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie•i inne...Autor: Marek Michalski

Zobacz uczelnie na mapie w Katowicach