Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Psychokryminalistyka - 2 uczelnie

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Psychokryminalistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4915zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8

tel.:

32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wszop.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Psychokryminalistyka w Katowicach

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

od 4915 zł od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej

Uczelnie z kierunkiem psychokryminalistyka w Katowicach

Chcesz studiować kierunek, który łączy w sobie psychologię i kryminalistykę? Dowiedz się, które uczelnie w Katowicach oferują kandydatom takie właśnie studia!Program studiów na kierunku psychokryminalistyka łączy, jak wskazuje sama nazwa, psychologię oraz kryminalistykę. Taki kierunek został stworzony nie bez przyczyny. W Polsce każdego roku odnotowuje się 700 tysięcy przestępstw kryminalnych. Wykształcenie z zakresu psychokryminalistyki pozwala absolwentom poznać i zrozumieć kontekst psychologiczny i społeczny sytuacji, w których jednostka wchodzi w konflikt z prawem.

Z uwagi na specyfikę tego kierunku kandydaci powinni posiadać określone predyspozycje. Ważne jest, aby akceptowali i rozumieli konieczność przestrzegania prawa, a także kierowali się etyką zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Istotna okaże się umiejętność pracy zespołowej i współdziałania (np. z prokuratorami, policją, kryminologami itp.). Przydatna okaże się także odporność psychiczna oraz umiejętność pracy w trudnych warunkach. Kierunek psychokryminalistyka wybierają nie tylko świeżo upieczeni maturzyści, ale także studenci czy absolwenci pokrewnych kierunków, np. pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii sądowej czy kryminalistyki.

Uczelnie w Katowicach, na których można studiować psychokryminalistykę

Kierunek psychokryminalistyka znajduje się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Są to studia I stopnia, a więc licencjackie, dostępne w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Warto nadmienić, iż Uniwersytet SWPS jest uczelnią prywatną i, co za tym idzie, studia związane są z opłatami. Rok studiów kosztuje 7600 złotych. Płatność można wnieść w 1, 2 lub 10 ratach.

Dlaczego psychokryminalistyka na SWPS?

Zajęcia na kierunku psychokryminalistyka prowadzone są według nowatorskiego, interdyscyplinarnego programu, który łączy wybrane elementy z zakresu 5 dziedzin: psychologii, socjologii, pedagogiki, kryminalistyki oraz prawa. Większość zajęć ma warsztatowy charakter, dzięki czemu studenci zdobywają praktyczne umiejętności.

Studenci psychokryminalistyki uczą się między innymi, w jaki sposób rekonstruować zdarzenia, odkrywać połączenia pomiędzy śladami przestępstwa a sprawcą czy śledzić linię życia przestępcy. Poznają też zasady, jakimi rządzi się funkcjonowanie służb interwencyjnych i penitencjarnych, a także psychologiczne koszty pracy, jakie ponoszą reprezentanci tych służb.

Również program praktyk studenckich umożliwia poznanie praktycznego aspektu pracy w obszarach takich jak służba więzienna, policja, służby interwencyjne, ośrodki pomocowe oraz edukacyjno-wychowawcze. Dużym atutem tego kierunku jest również kadra, którą tworzy wybitni specjaliści.

Zasady rekrutacji na studia psychokryminalistyczne

Kandydaci na kierunek psychokryminalistyka w pierwszej kolejności powinni wypełnić internetowy forumlarz zgłoszeniowy, a następnie zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, takie jak:

•kserokopia świadectwa dojrzałości,
•podpisane zdjęcie,
•kserokopia dowodu osobistego,
•potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji.

Zasady rekrutacji podsumowuje poniższa grafika:

zdjecie
Źródło: https://www.swps.pl/images/2015/dokumenty/zasady-rekrutacji-2017/Katowice_zasady_rekrutacji_2017.pdf

Przedmioty wykładane na psychokryminalistyce

Oto lista przedmiotów, które wchodzą w skład programu studiów na kierunku psychokryminalistyka prowadzonym przez Uniwersytet SWPS z Wydziałem Zamiejscowym w Katowicach (studia I stopnia w trybie stacjonarnym):

•logika,
•antropologia,
•anatomiczne i fizjologiczne podstawy wyższych czynności psychicznych,
•metody obrazowania mózgu w stanach spoczynku i oraz aktywności fizycznej i psychicznej,
•człowiek wśród ludzi,
•człowiek jako istota społeczna,
•służby interwencyjne - organizacja, zadania, zakres uprawnień,
•służby interwencyjne - charakterystyka zagrożeń i działania korekcyjne,
•kompetencje społeczne i osobiste,
•psychologia różnic indywidualnych,
•psychologia osobowości - koncepcje i dysfunkcje,
•umysł jako system przetwarzania informacji,
•emocje i motywacja,
•funkcjonowanie człowieka w perspektywie rozwojowej,
•wprowadzenie do kryminalistyki,
•taktyka czynności kryminalistycznych,
•laboratorium kryminalistyczne - podstawowe metody identyfikacji,
•podstawy etyki,
•społeczność wobec wyzwań i zagrożeń,
•metody badań i interwencje w społeczności,
•źródła i mechanizmy patologii społecznej,
•zjawiska patologii społecznej,
•psychologiczne problemy karania, resocjalizacja,
•funkcjonowanie skazanych w warunkach izolacji więziennej,
•prewencja kryminalna,
•prawo karne,
•psychopatologia człowieka dorosłego,
•zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży,
•rodzina jako system,
•czynniki patologizujące i dezintegrujące w rodzinie,
•interwencja kryzysowa,
•prawo dowodowe,
•psychologia zeznań świadków i wyjaśnień,
•psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach karnych,
•profilowanie psychologiczne,
•profilowanie kryminalne,
•profilowanie kryminalistyczne,
•przemoc w rodzinie - problematyka psychologiczna i prawna,
•mechanizmy kryminogenezy - czynniki ryzyka,
•procesy asocjalności i demoralizacji,
•postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie
•i inne...

Autor: Marek Michalski