Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Administracja w Akademii Ignatianum w Krakowie – zasady rekrutacji – 2022/2023 rok

Administracja w Akademii Ignatianum w Krakowie – zasady rekrutacji – 2022/2023 rokZasady rekrutacji na studia na kierunku Administracja na Akademii Ignatianum na rok 2022/2023
Pod linkiem Zasady rekrutacji na studia na specjalności Administracja na Akademii Ignatianum w Krakowie na rok 2022/2023 można znaleźć wiele informacji związanych z naborem na uczelnię i zasadami przyjmowania osób kandydujących na studia.
Zasady rekrutacji mogą zmieniać się każdego roku. Z tego też powodu każda osoba kandydująca na studia powinna regularnie odwiedzać stronę uczelni w celu zdobycia aktualnej wiedzy na temat zasad naboru.
Akademia Ignatianum od kandydatów na studia wymaga posiadania świadectwa dojrzałości.
Studia I stopnia
Akademia Ignatianum to uczelnia niepubliczna i w związku z tym przyjęcie na kierunek Administracja odbywa się jedynie na podstawie wykazania się świadectwem dojrzałości. Osoby chcące rozpocząć edukację na tej uczelni mają zatem ku temu ułatwioną drogę.
Opinie o Akademii Ignatianum
Kandydaci chcący dobrze wybrać dla siebie uczelnię powinni zapoznać się z opiniami absolwentów. Na stronie  opinie o Akademii Ignatianum w Krakowie publikowane są oceny uczelni bezpośrednio od osób studiujących na niej i pozwalające na zdobycie szerokiej wiedzy na temat szkoły wyższej. Opinie w wielu przypadkach odnoszą się również do kierunku Administracja i dają wszystkim osobom kandydującym możliwość dokładnego zapoznania się z programem edukacyjnym uczelni.
Opis studiów na kierunku Administracja na Akademii Ignatianum
Kierunek Administracja na Akademii Ignatianum pozwala na zdobycie szerokiego zakresu kompetencji. Studia pozwalają na rozwinięcie wielu umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Studenci poznają historię polski, zagadnienia z obszaru finansów, prawo własności intelektualnej oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w administracji. Posiadają szereg przydatnych dla rynku pracy kompetencji i są w stanie podjąć zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach. Akademia Ignatianum kładzie nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów.
Program studiów/Czego się nauczysz?
Osoba kończąca studia na Akademii Ignatianum posiada wiedzę z obszaru:
Funkcjonowania państwa
Rozwiązywania problemów w administracji rządowej
Wykazuje się znajomością prawa
Korzysta z nowoczesnych narzędzi e-administracji
Zna etykę w sferze publicznej
Potrafi zarządzać funduszami
Potrafi pozyskiwać funduszy z programów wsparcie Unii Europejskiej
I wiele innych
Zobacz program studiów na mierunkuAdministracja na Akademii Ignatianum w Krakowie
Zobacz również 8 uczelni z kierunkiem Administracja w Krakowie

Zobacz również: Jak zrobić prawo jazdy?


Data publikacji: 13.03.2022
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Administracja w Krakowie

Inne uczelnie z kierunkiem Administracja w innych miastach