Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – zasady rekrutacji – 2022/2023 rok

Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – zasady rekrutacji – 2022/2023 rokZasady rekrutacji na studia na kierunku Administracja na UE na rok 2022/2023
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w swojej ofercie posiada kierunek Administracja. Jeżeli chcesz poznać warunki przystąpienia na studia to odwiedź stronę Zasady rekrutacji na studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na rok 2022/2023.
Kandydaci chcący przystąpić do edukacji na tym kierunku powinni systematycznie sprawdzać oficjalną stronę uczelni. Pojawiają się na niej najważniejsze informacje na temat terminów rekrutacji i najważniejsze kwestie z nią związane.
Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o konkurs świadectw.
Studia I stopnia
Uniwersytet Ekonomiczny podczas przyjmowania na studia bierze pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego. Przedmioty brane pod uwagę to: język polski, język obcy, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie. Większe szanse dostania się na studia posiadają osoby, które zdają wiele przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Opinie o Uniwersytecie Ekonomicznym
Pod linkiem -  opinie o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdziesz wiele ocen odnoszących się bezpośrednio do uczelni i kierunku Administracja. Studenci chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami ze studiami na tej uczelni i publikują rzetelne informacje na jej temat. Dzięki temu kandydaci na studia mogą w łatwy sposób poznać Uniwersytet Ekonomiczny i zdecydować czy warto na nim studiować.
Opis studiów na kierunku Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to prestiżowa uczelnia, która prowadzi edukację na kierunku Administracja. Studenci zdobywają na kierunku wiedzę przede wszystkim z obszaru aspektów prawnych, ekonomicznych oraz organizacyjno-zarządczych w funkcjonowaniu administracji. Szeroki program nauczania na studiach sprawia, że absolwenci są świetnie przygotowani do pracy i mogą znaleźć zatrudnienie w wielu zróżnicowanych przedsiębiorstwach. Uczelnia w kompleksowy sposób przygotowuje do wyzwań stawianych przez rynek pracy. Dodatkowo studenci mogą w trakcie nauki odbyć praktyki zawodowe, które pozwolą na jeszcze lepsze poznanie zagadnień związanych z administracją.
Program studiów/Czego się nauczysz?
Absolwenci studiów posiadają kompetencje z obszaru:
Rachunkowości budżetowej
Różnych obszarów prawa
Analizy projektów gospodarczych
Zarządzania zasobami ludzkimi
I wielu innych
Zobacz program studiów na kierunku Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Zobacz również 8 uczelni z kierunkiem Administracja w Krakowie


Data publikacji: 13.03.2022
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Administracja w Krakowie

Inne uczelnie z kierunkiem Administracja w innych miastach