Uniwersytet Jagielloński zaprasza na Dni Otwarte

Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja uczelni

Dzień otwarty na Uniwersytet Jagielloński dnia 22-03-2019. Więcej

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński
zobacz listę

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Administracja   Administracja             Administracja   Administracja

Cena za semestr od 4000 od od od 4000

Amerykanistyka Amerykanistyka   Amerykanistyka             Amerykanistyka   Amerykanistyka

Cena za semestr od 2000 od od od 2000

Analityka medyczna             Analityka medyczna          

Cena za semestr od od od 0 od

Archeologia Archeologia                 Archeologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Astrofizyka i kosmologia                   Astrofizyka i kosmologia    

Cena za semestr od od od od 0

Astronomia Astronomia                 Astronomia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe   Bezpieczeństwo narodowe             Bezpieczeństwo narodowe   Bezpieczeństwo narodowe

Cena za semestr od 2100 od od od 2100

Biochemia Biochemia                 Biochemia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Biofizyka Biofizyka           Biofizyka     Biofizyka    

Cena za semestr od 0 od od 0 od 0

Biofizyka molekularna i komórkowa Biofizyka molekularna i komórkowa                      

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną                   Bioinformatyka z biofizyką stosowaną    

Cena za semestr od od od od 0

Biologia Biologia                 Biologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Biotechnologia Biotechnologia                      

Cena za semestr od 0 od od od

Biotechnologia molekularna                   Biotechnologia molekularna    

Cena za semestr od od od od 0

Chemia Chemia                 Chemia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Chemia medyczna Chemia medyczna                 Chemia medyczna    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Dietetyka Dietetyka                 Dietetyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna             Dziennikarstwo i komunikacja społeczna    

Cena za semestr od 2550 od od od 2550

E-gospodarka przestrzenna                   E-gospodarka przestrzenna    

Cena za semestr od od od od 0

Edytorstwo Edytorstwo                 Edytorstwo    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Ekonomia Ekonomia   Ekonomia             Ekonomia   Ekonomia

Cena za semestr od 0 od od od 0

Elektroniczne przetwarzanie informacji Elektroniczne przetwarzanie informacji                 Elektroniczne przetwarzanie informacji    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Elektroradiologia Elektroradiologia                      

Cena za semestr od 0 od od od

Etnologia i antropologia kulturowa Etnologia i antropologia kulturowa                 Etnologia i antropologia kulturowa    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Etyka Etyka                      

Cena za semestr od 0 od od od

Europeistyka Europeistyka                 Europeistyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Farmacja             Farmacja Farmacja        

Cena za semestr od od od 7000 od

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach   Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach             Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach   Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cena za semestr od 2100 od od od 2100

Filologia klasyczna Filologia klasyczna                 Filologia klasyczna    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Filologia polska Filologia polska                 Filologia polska    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Filozofia Filozofia                 Filozofia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Fizjoterapia Fizjoterapia                 Fizjoterapia   Fizjoterapia

Cena za semestr od 2500 od od od 2500

Fizyka Fizyka                 Fizyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Geografia Geografia                 Geografia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Geologia Geologia                 Geologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Historia Historia                 Historia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Historia sztuki Historia sztuki                 Historia sztuki    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Informatyka Informatyka                 Informatyka   Informatyka

Cena za semestr od 0 od od od 0

Informatyka analityczna Informatyka analityczna                 Informatyka analityczna    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Język polski w komunikacji społecznej Język polski w komunikacji społecznej                 Język polski w komunikacji społecznej    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Judaistyka Judaistyka                 Judaistyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Kierunek lekarski             Kierunek lekarski Kierunek lekarski        

Cena za semestr od od od 0 od

Kierunek lekarsko-dentystyczny             Kierunek lekarsko-dentystyczny Kierunek lekarsko-dentystyczny        

Cena za semestr od od od 0 od

Kognitywistyka Kognitywistyka                 Kognitywistyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Kosmetologia                   Kosmetologia   Kosmetologia

Cena za semestr od od od od 3600

Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo                 Kulturoznawstwo    

Cena za semestr od 1950 od od od 1950

Latynoamerykanistyka                        

Latynoamerykanistyka Latynoamerykanistyka                      

Lingwistyka                   Lingwistyka    

Cena za semestr od od od od 0

Matematyka Matematyka                 Matematyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Matematyka komputerowa Matematyka komputerowa                 Matematyka komputerowa    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne                 Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Migracje międzynarodowe Migracje międzynarodowe                 Migracje międzynarodowe    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Muzykologia Muzykologia                 Muzykologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Neofilologia Neofilologia   Neofilologia             Neofilologia   Neofilologia

Cena za semestr od 0 od od od 0

Neurobiologia Neurobiologia                 Neurobiologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

neuropsychologia i neurokognitywistyka                        

Ochrona dóbr kultury Ochrona dóbr kultury                      

Cena za semestr od 0 od od od

Ochrona środowiska Ochrona środowiska                 Ochrona środowiska    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia                      

Pedagogika Pedagogika                 Pedagogika   Pedagogika

Cena za semestr od 2250 od od od 2250

Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna                      

Cena za semestr od 0 od od od

Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo                 Pielęgniarstwo   Pielęgniarstwo

Cena za semestr od 2500 od od od 2500

Politologia Politologia   Politologia             Politologia   Politologia

Cena za semestr od 2100 od od od 2100

Polityka społeczna Polityka społeczna                 Polityka społeczna   Polityka społeczna

Cena za semestr od 2300 od od od 2300

Polonistyka - komparatystyka Polonistyka - komparatystyka                 Polonistyka - komparatystyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Położnictwo Położnictwo                 Położnictwo   Położnictwo

Cena za semestr od 2500 od od od 2500

Praca socjalna                   Praca socjalna    

Cena za semestr od od od od 0

Prawo             Prawo   Prawo      

Cena za semestr od od od 3000 od

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów Prawo własności intelektualnej i nowych mediów   Prawo własności intelektualnej i nowych mediów                  

Cena za semestr od 2500 od od od

Psychologia             Psychologia Psychologia        

Cena za semestr od od od 2500 od

Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne                      

Cena za semestr od 0 od od od

Relacje międzykulturowe Relacje międzykulturowe   Relacje międzykulturowe             Relacje międzykulturowe   Relacje międzykulturowe

Cena za semestr od 1950 od od od 1950

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata                 Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Socjologia Socjologia                 Socjologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe   Stosunki międzynarodowe             Stosunki międzynarodowe   Stosunki międzynarodowe

Cena za semestr od 2100 od od od 2100

Studia azjatyckie Studia azjatyckie   Studia azjatyckie             Studia azjatyckie   Studia azjatyckie

Cena za semestr od 2500 od od od 2500

Studia euroazjatyckie Studia euroazjatyckie                 Studia euroazjatyckie    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Studia europejskie                        

Studia matematyczno-przyrodnicze Studia matematyczno-przyrodnicze                 Studia matematyczno-przyrodnicze    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Studia polsko-ukraińskie Studia polsko-ukraińskie                      

Weterynaria             Weterynaria          

Cena za semestr od od od 0 od

Wiedza o teatrze Wiedza o teatrze                 Wiedza o teatrze    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Zaawansowane materiały i nanotechnologia Zaawansowane materiały i nanotechnologia                 Zaawansowane materiały i nanotechnologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Zarządzanie Zarządzanie   Zarządzanie             Zarządzanie   Zarządzanie

Cena za semestr od 2400 od od od 2400

Zarządzanie informacją Zarządzanie informacją                 Zarządzanie informacją    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Zarządzanie kulturą i mediami Zarządzanie kulturą i mediami   Zarządzanie kulturą i mediami             Zarządzanie kulturą i mediami   Zarządzanie kulturą i mediami

Cena za semestr od 2250 od od od 2250

Zarządzanie publiczne Zarządzanie publiczne                      

Zarządzanie zasobami przyrody                   Zarządzanie zasobami przyrody    

Cena za semestr od od od od 0

Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne                 Zdrowie publiczne   Zdrowie publiczne

Cena za semestr od 2700 od od od 2700

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

13.65 Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński

13.5 Filologia szwedzka Uniwersytet Jagielloński

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

1
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły