Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Toruń Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 66 09 212, 56 66 09 211

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna z areterapią
Tyflopedagogika
Wczesne wspomagania rozwoju dziecka z elementami integracji sensoryczej
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Aplikacje internetowe i mobilne
Negocjacje i mediacje w biznesie
Analityk finansowy
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia lean leadera
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami
ZZL dla menedżerów
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy
Zarządzanie jakością
Zamówienia publiczne
Zarządzanie produkcją
Logopedia
Opiekun osób starszych
Zintegrowane systemy informatyczne - SAP ERP
Studia kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Psychologia w biznesie
Wycena nieruchomości
Akademia trenera biznesu
Coaching
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Kadry i płace w praktyce
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Logistyka w biznesie
Nowoczesny marketing
Rachunkowość w praktyce
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką
Zakupy w biznesie
Zarządzanie projektami
Akademia menedżera HR
Programista Front-End z Angular
Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia
Edukacja Montesori w przedszkolu i szkole
Menedżer w hotelarstwie
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Administracja samorządowa
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
Akademia biznesu rodzinnego
Akademia Trenera Personalnego
Akademia Innowatora Educkacji
Architekt Rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej
Blockchain dla menedżerów
Business Intelligence and Information Management
Coaching w edukacji
Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacji
Design thingking
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli
Informatyka i zajęcia informatyczne dla nauczycieli
Logorytmika w pracy pedagogicznej
MASTER SALES - zarządzanie sprzedażą
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w edukacji
Psychologia uzależnień
Transport i spedycja
Wycena przedsiębiorstwa
Akademia przywództwa
Coaching w edukacji
Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami
Event management
Executive marketing
HR business partner z controllingiem personalnym
Inspektor danych osobowych RODO
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci
Język angielski w biznesie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neuroandragonika
Neurologopedia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 611-40-10

fax.:

56 654-29-48, 654-29-44

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością "MENEDŻER JAKOŚCI"
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem "WEALTH MANAGEMENT"
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej
Studia podyplomowe w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych
Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration"
Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu "AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU"
Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii
Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych
Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki
Studia podyplomowe w zakresie controllingu biznesowego „Business Controlling”
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego
Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy
Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów
Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II wojny światowej
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło
Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej
Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie
Studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie
Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych
Studia podyplomowe w zakresie prawa prawa pracy
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i finansów samorządowych
Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego dla biegłych
Studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości
Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej
Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania Informacją
Studia podyplomowe w zakresie etnologii
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia”
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych
Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Studia podyplomowe w zakresie Gender
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy
Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Toruńska Szkoła Wyższa

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 29

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 661-07-12

fax.:

56 661-07-12

ikonka email do uczelni

www.tsw.edu.pl

email:

www.tsw.edu.pl