Akupunktura
Arteterapia w edukacji
BHP
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna
Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku
Chiropraktyka
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Dietetyka
Doradztwo zawodowe i personalne
Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli
Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Edukacja integracyjna i włączająca
Fitoterapia i Zielarstwo
Fizjoterapia w pediatrii
Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii
Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii przygotowanie do nauczania przedmiotu
Historia - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Historia i teraźniejszość - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Historia i WOS - przygotowanie do nauczania przedmiotu - PAKIET!
Holistyczna opieka okołoporodowa
Informatyka dla Nauczycieli
Inspektor ochrony danych osobowych
Integracja sensoryczna - Terapia i Diagnoza SI
Kadry i prawo pracy
Kosmetologia
Kosmetologia estetyczna
Kosmetologia Hi-Tech
Kosmetologia Ogólna (I poziom) przygotowanie do nauczania przedmiotu
Księgowość Praktyczna I Rozliczenia Kadrowo-płacowe
Księgowość Praktyczna I Rozliczenia Kadrowo-płacowe Z Programem Płatnik
Księgowość, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Księgowość, rachunkowość i podatki
Logistyka i Spedycja dla Nauczycieli
Logistyka w Transporcie i Spedycji
Logopedia Ogólna i Kliniczna
Masaż i fizykoterapia
Mediacje rodzinne i sądowe
Mediator sądowy
Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu - PAKIET!
Nauczanie biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu - PAKIET!
Nauczanie filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
Nauczanie języka polskiego - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie Języka Polskiego jako obcego
Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Nauczanie plastyki i techniki w szkole - przygotowanie do nauczania przedmiotu - PAKIET!
Nauczanie plastyki w szkole - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie techniki w szkole - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Neurologopedia
Neurorehabilitacja
NLP – Neurolingwistyczne Programowanie
Nowoczesne HR z elementami NLP
Odnawialne Źródła Energii
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Opieka paliatywna i geriatryczna z elementami rehabilitacji
Opiekunka środowiskowa
Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym
Optometria
Organizacja i zarządzanie opieką geriatryczną i paliatywną
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej
Osteopatia
Pedagogika leczniczo - terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Pedagogika sądowa z mediacją
Podologia Ortopedyczna
Podologia Ortopedyczna przygotowanie do nauczania przedmiotu
Podologia Pielęgnacyjno-Lecznicza
Pomoc społeczna (Specjalizacja Organizacja pomocy społecznej)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praktyk i Mistrz NLP + Business praktyk NLP
Praktyki zawodowe wycena nieruchomości
Prawo medyczne
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu Nauczyciela Psychologa
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/ niemieckiego/ włoskiego/ hiszpańskiego
Psychologia onkologiczna
Rachunkowość
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych
Reklama i marketing
Reklama i marketing dla nauczycieli
Socjoterapia i resocjalizacja
Surdopedagogika
Terapia ds. uzależnień
Terapia zajęciowa
Trener I Pomocy Przedmedycznej
Trychologia Kosmetologiczno-Lecznicza
Turystyka, hotelarstwo i gastronomia
Turystyka, hotelarstwo, gastronomia - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
WOS - przygotowanie do nauczania przedmiotu
Współczesne metody kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji
Wycena nieruchomości
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie personelem
Zarządzanie wiekiem w organizacji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Bydgoszczy