Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Toruń - najpopularniejsze kierunki studtiów podyplomowych

Studia podyplomowe Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Publiczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie etnologii

Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej

Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej

Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki

Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu

Studia podyplomowe w zakresie controllingu biznesowego „Business Controlling”

Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich

Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)

Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego

Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego

Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej

Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy

Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów

Studia podyplomowe w zakresie Gender

Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego

Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania Informacją

Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych

Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym

Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych

Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II wojny światowej

Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło

Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy

Studia podyplomowe w zakresie logopedii

Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych

Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej

Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie

Studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie

Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną

Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym

Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych

Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego

Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi

Studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości

Studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego dla biegłych

Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego

Studia podyplomowe w zakresie prawa i finansów samorządowych

Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego

Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego

Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego

Studia podyplomowe w zakresie prawa prawa pracy

Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych

Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej

Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego

Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości

Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego

Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym

Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Studia podyplomowe w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu

Studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych

Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu "AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU"

Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration"

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością "MENEDŻER JAKOŚCI"

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia”

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem "WEALTH MANAGEMENT"

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii


Studia podyplomowe w Toruniu – jaką uczelnię wybrać?

Nieustanne dokształcanie i zdobywanie nowych kompetencji zawodowych jest w dzisiejszych czasach niezbędne, jeśli chcemy mieć dobre zatrudnienie, rozwijać się zawodowo czy awansować. Same studia magisterskie czy inżynierskie już nie wystarczą, potrzebna jest specjalistyczna, fachowa wiedza w konkretnej tematyce. Można ją zdobyć na studiach podyplomowych, które bez problemu znajdziemy na wielu uczelniach państwowych i prywatnych.

Studia podyplomowe w Toruniu to doskonałe rozwiązanie dla absolwentów wyższych uczelni, którzy czują potrzebę podniesienia swoich kompetencji czy zrobienia specjalizacji w dziedzinie, którą się zajmują. Nauka na studiach podyplomowych trwa dużo krócej niż standardowe studia – na większości kierunkach studia trwają rok, czasem są to dwa lata. Większość studiów podyplomowych jest organizowana w systemie zaocznym. Jeśli więc pracujesz zawodowo, a jednocześnie chcesz zdobywać dodatkowe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, studia podyplomowe będą rozwiązaniem idealnym.

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuToruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika to uczelnia kształcąca na wysokim poziomie, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem studentów z różnych regionów kraju. Poza bogatą ofertą kształcenia uczelnia na klasycznych studiach stacjonarnych, uniwersytet ma w ofercie 47 kierunków studiów podyplomowych zorganizowanych na wszystkich uczelnianych wydziałach. Studia są bardzo specjalistyczne, dotyczą konkretnej, ścisłej tematyki, co pozwala w krótkim czasie zdobyć nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Studia podyplomowe zwykle są dostosowane do potrzeb rynku pracy, uczelnia nieustannie analizuje sytuację na rynku zatrudnienia i na tej podstawie jedne kierunki wygasza, natomiast otwiera inne.

Studia podyplomowe na UMK w Toruniu to możliwość podniesienia kwalifikacji i dokształcenia się w konkretnej tematyce. Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym, dzięki czemu można je połączyć z równoległą pracą zawodową. Studia podyplomowe trwają zwykle dwa semestry, zdarza się, że niektóre kierunki trwają dwa lata. Na zakończenie studiów absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia, które są potwierdzeniem uzyskania nowych kwalifikacji.

Adres: ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń

2. Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

Toruńska Szkoła Wyższa kształci przede wszystkim na kierunkach humanistycznych oraz społecznych. W ofercie kształcenia są nie tylko studia licencjackie, magisterskie czy inżynierskie, ale również sporo studiów podyplomowych. Studenci mają do wyboru między innymi takie kierunki, jak: asystent rodziny, bezpieczeństwo teleinformatyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, ochrona informacji niejawnych i zarządzanie danymi osobowymi, resocjalizacja i aktywizacja społeczna, socjoterapia, studium pomocy psychologicznej.

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych realizowane są w systemie zaocznym, zjazdy odbywają się w weekendy. Studenci mają więc możliwość łączenia studiów z pracą zawodową. Podyplomówki w Toruńskiej Szkole Wyższej to dobra forma dokształcania, zdobywania nowych kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Dostarczają specjalistycznej, mocno skondensowanej wiedzy, a ich ukończenie pozwala na rozwinięcie możliwości zawodowych.

Adres: ul. Prosta 4, 87 100 Toruń

3. Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuWyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kształci nowoczesne kadry w dziedzinie ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania oraz w wielu branżach pokrewnych. Uczelnia oferuje szereg kierunków kształcenia na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych. W ofercie podyplomówek znajduje się kilkanaście specjalistycznych kierunków, które są przygotowane we współpracy z przedstawicielami biznesu. Studia dostarczają sporo wiedzy praktycznej i specjalizują studentów w konkretnej dziedzinie. To dobry sposób na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności, które są pożądane na rynku pracy. Studia podyplomowe są prowadzone w systemie zaocznym.

Kształcenie polega na weekendowych zjazdach, co oznacza, że sporo partii materiału studenci musza przyswoić samodzielnie. Ważna jest więc systematyka i organizacja pracy własnej. Studia podyplomowe trwają najczęściej jeden rok akademicki, czyli dwa semestry. W krótkim czasie można więc zdobyć nowe możliwości zawodowe i niemal natychmiast zacząć wykorzystywać je w praktyce.

Adres: ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń


4. Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Toruniu to uczelnia, która oferuje bogaty program kształcenia zarówno na studiach licencjackich i magisterskich, jak i na podyplomowych. Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z przedstawicielami biznesu, a kierunki są dopasowane do zmieniających się realiów rynku pracy. Dzięki temu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się w tych dziedzinach, które są pożądane przez pracodawców.

Kształcenie podyplomowe odbywa się w systemie zaocznym. Studia najczęściej trwają dwa semestry, czyli jeden rok akademicki. Nauka odbywa się w formie weekendowych zjazdów. To bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które już pracują zawodowo i chcą jednocześnie zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności czy specjalizację w konkretnej dziedzinie. Ukończenie studiów podyplomowych otwiera nowe możliwości zawodowe, daje szansę na awans czy zdobycie nowego, lepszego zatrudnienia.

Adres: ul. Rybaki 57, 87-100 Toruń
W Toruniu jest również wiele uczelni, które w swojej ofercie posiadają studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Jest to 7 placówek, których ofertę rekrutacyjną można znaleźć w serwisie szkoły wyższe w toruniu.