Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

85-064 Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 30

tel.:

52 341-91-00

ikonka email do uczelni

Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
Studia Podyplomowe Edukacji dla Bezpieczeństwa
Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki
Studia Podyplomowe Historii
Studia Podyplomowe Logopedii z Emisją Głosu
Studia Podyplomowe Mechatroniki w Edukacji
Studia Podyplomowe Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej
Studia Podyplomowe Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej
Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Dziecka
Studia Podyplomowe Polonistyczne
Studia Podyplomowe Prawa Pracy
Studia Podyplomowe Profilaktyki i Socjoterapii
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Przyrody, Biologii oraz Ochrony Środowiska
Studia Podyplomowe Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Funduszami Europejskimi
Studia Podyplomowe Technik Informatycznych w Edukacji
Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Rodzinnej
Studia Podyplomowe Wychowania fizycznego
Studia Podyplomowe Zarządzania Kulturą i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Studia Podyplomowe Zarządzania Sportem i Rekreacją
Studia Podyplomowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w