Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

E-administracja i zarządzanie projektami

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

E-administracja i zarządzanie projektami w ochronie zdrowia

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Etyka i filozofia

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł

Executive MBA w partnerstwie z American College

Cena za semestr od 5500zł

HR Menedżer

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dziecka

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł

Kadry i płace w praktyce

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Menedżer sportu

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego SKwP

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł

Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

Pozyskiwanie i administrowanie funduszami europejskimi

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Przygotowanie pedagogiczne

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł

Rachunkowość budżetowa

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł

Zamówienia publiczne

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

Zarządzanie ochroną danych osobowych

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Zarządzanie oświatą

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Kontakt do uczelni

87-800 Włocławek

ul. Mechaników 3

tel.:

668 075 543