Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Studia podyplomowe w zakresie etnologii

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1700zł

Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2200zł

Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej

Zobacz więcej

Cena za semestr od 3800zł

Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2500zł

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1750zł

Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2200zł

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2050zł

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki

Cena za semestr od 1300zł

Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2200zł

Studia podyplomowe w zakresie controllingu biznesowego „Business Controlling”

Cena za semestr od 2175zł

Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)

Cena za semestr od 1900zł

Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2000zł

Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1400zł

Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego

Cena za semestr od 1750zł

Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2100zł

Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy

Cena za semestr od 900zł

Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów

Cena za semestr od 1600zł

Studia podyplomowe w zakresie Gender

Zobacz więcej

Cena za semestr od 700zł

Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego

Cena za semestr od 1850zł

Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania Informacją

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1800zł

Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych

Cena za semestr od 1850zł

Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym

Cena za semestr od 1400zł

Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych

Cena za semestr od 1450zł

Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II wojny światowej

Cena za semestr od 2500zł

Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło

Cena za semestr od 2500zł

Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2900zł

Studia podyplomowe w zakresie logopedii

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1900zł

Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych

Cena za semestr od 1900zł

Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii

Cena za semestr od 1500zł

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Cena za semestr od 1600zł

Studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej

Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie

Cena za semestr od 1500zł

Studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie

Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

Cena za semestr od 1800zł

Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1800zł

Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym

Cena za semestr od 1800zł

Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej

Cena za semestr od 1500zł

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1900zł

Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2000zł

Studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego dla biegłych

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2100zł

Studia podyplomowe w zakresie prawa i finansów samorządowych

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego

Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2550zł

Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2300zł

Studia podyplomowe w zakresie prawa prawa pracy

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2200zł

Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2350zł

Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej

Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1450zł

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego

Cena za semestr od 1700zł

Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2400zł

Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2400zł

Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym

Cena za semestr od 1800zł

Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Cena za semestr od 1600zł

Studia podyplomowe w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

Cena za semestr od 1200zł

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu

Cena za semestr od 1200zł

Studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych

Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu "AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU"

Cena za semestr od 1950zł

Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego

Cena za semestr od 2433zł

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration"

Cena za semestr od 6560zł

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością "MENEDŻER JAKOŚCI"

Cena za semestr od 2200zł

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia”

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2149,5zł

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem "WEALTH MANAGEMENT"

Cena za semestr od 2100zł

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2100zł

Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

obrazek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego. UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej. Oprócz Uniwersytetu w Toruniu, ma jeszcze dwa inne ośrodki: Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu. Możecie więc studiować w Toruniu, Bydgoszczy albo Grudziądzu i otrzymać dyplom ukończenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

UMK w liczbach:

STUDENCI
prawie 27 tysięcy studentów (w tym ponad 22 tysiące na studiach stacjonarnych);
ponad 9 tysięcy przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (w tym ponad 8 tysięcy na studia stacjonarne); ponad 900 doktorantów (na UMK w Toruniu i w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy);
269 studentów obcokrajowców (w tym 177 w Collegium Medicum);
303 osoby zakwalifikowane (w tym 29 z Collegium Medicum oraz 274 z kampusu toruńskiego) na wyjazdy na studia na uczelniach zagranicznych oraz 53 osoby zakwalifikowane (w tym: 9 osób z Collegium Medicum oraz 44 z kampusu toruńskiego) na praktyki zagraniczne (w ramach programu Erasmus+)
28 z ww. praktyk zagranicznych to praktyki absolwenckie;
983 osoby na studiach podyplomowych.

PRACOWNICY
4 190 wszystkich pracowników (z tego w Collegium Medicum – 1 318 osób);
2 166 nauczycieli akademickich (z tego Collegium Medicum – 752);
707 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 132);
1 059 doktorów (z tego w Collegium Medicum - 402);
583 magistrów i lekarzy (z tego w Collegium Medicum - 216).

KSZTAŁCENIE
17 wydziałów;
92 kierunki studiów;
7 nowych kierunków studiów: sztuka mediów i edukacja wizualna (studia jednolite magisterskie); studia menedżersko-finansowe (I stopnia); filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (I stopnia); chemia i technologia żywności (I stopnia); inżynieria biomedyczna I stopnia (Collegium Medicum) oraz doradztwo podatkowe (studia II stopnia) i pedagogika specjalna (studia II stopnia);
ponad 100 specjalności;
41 studiów podyplomowych;
17 kursów dokształcających;
4 Wydziały UMK w Toruniu (Biologii i Ochrony Środowiska, Filologiczny, Nauk Historycznych oraz Sztuk Pięknych) uzyskały akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
49 kierunków akredytowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (więcej szczegółów);
21 rodzajów studiów doktoranckich.

 

Misja Uczelni

Misją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, w szczególności przez traktowane jako jednakowo ważne:
-prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników;
-nauczanie na poziomie akademickim oraz prowadzenie innych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom i aspiracjom społeczeństwa;
-kształcenie pracowników naukowych i związane z tym nadawanie tytułów zawodowych i stopni naukowych.

Misję edukacyjną i kulturotwórczą Uniwersytet Mikołaja Kopernika pojmuje jako swój obowiązek wychowawczy. Jest on wypełniany w ramach kształcenia uniwersyteckiego, obejmującego studentów Uczelni. Działalność ta jest prowadzona w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich. Misję swoją Uniwersytet Mikołaja Kopernika realizuje w poczuciu służby prawdzie i wysokim ideałom ludzkości.

 

Studia podyplomowe

 

Życie Uczelni

Targi PROMOCJA EDUKACYJNA

Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA są cykliczną imprezą adresowaną do młodzieży szkół średnich, zwłaszcza do kandydatów na studia. Celem organizowanych na UMK Targów jest zaprezentowanie pełnej oferty dydaktycznej toruńskiej uczelni oraz innych szkół wyższych, zasad naboru na poszczególne kierunki studiów oraz form promocji zawodowej absolwentów. Corocznie Targi odwiedza ok. 20 tys. osób z całej Polski północnej.
Wiecej o tegorocznych targach.

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, budynek rektoratu, pokój: 408, 409 (IV piętro)
numer telefonu: 56 611-45-15, 42-36
fax 56 611 4821
e-mail: rekrutacja@umk.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
(rozpocznie pracę 2 lutego)

adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, budynek rektoratu, pokój 306 (III piętro)
numer telefonu: 56 611 4691
fax 56 611 4821
e-mail: rekrutacja@umk.pl

 

Kontakt

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

tel.:

56 611-40-10