Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Oferta studiów podyplomowych 2021/2022

 

Nowe kierunki studiów podyplomowych

ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny

Niestacjonarne studia podyplomowe, prowadzone w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w trakcie jednego roku (2 semestrów). Nauka obejmuje zagadnienia związane z powszechną edukacją architektoniczną (PEA) oraz Baukultur – obejmując architektoniczną działalność człowieka związaną z wszystkimi budowlami, zabytkami, projektami, infrastrukturą i krajobrazem. Studia pomagają zdobyć kwalifikacje w kierunku znajomości historycznego i współczesnego rozwoju architektury, poznać problemy kulturowo-społeczne i środowiskowe w gospodarowaniu przestrzenią, umiejętności planowania przestrzeni w ujęciu społecznym i uniwersalnym, poznać podstawy urbanistyki, architektury, planowania i inwestycji. Dzięki rozwijaniu umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych, absolwenci potrafią samodzielnie przygotować i prowadzić programy nauczania odpowiednie dla grup docelowych – zarówno jednorazowe jak i długoplanowe, które mogą wykorzystać w pracy nauczycielskiej, samorządowej w działach urbanistycznych i gospodarki przestrzennej, animatorów kultury, pracowników domów kultury i mediatorów gospodarki architektonicznej.

Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter

Dwusemestralne studia podyplomowe, prowadzone w trakcie dwóch semestrów (1 rok) w formie zaocznej (zjazdy weekendowe). Kierunek daje możliwość intensywnej nauki języka francuskiego, z uwzględnieniem języka branżowego i specjalistycznego. Absolwent kierunku potrafi rozpoznać i tworzyć teksty różnego typu, w tym specjalistyczne pisma prawnicze i urzędowe, prowadzić korespondencję w języku francuskim z prawidłową leksyką branżową, zna zasady korekty, posiada umiejętność tworzenia tekstów internetowych i copywritingu, gromadzić i wykorzystywać w pracy zasoby leksykalne specjalistycznego języka francuskiego. Dzięki zdobytym umiejętnością, absolwenci kierunku podejmują pracę twórców treści blogowych, marketingowych i na social media w języku francuskim, pracują jako obsługa biznesu w korporacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych prowadzących działalność handlową z krajami francuskojęzycznymi, prowadzą prywatną działalność wykonując usługi edytorskie i copywritingu, tworzą pisma urzędowe dla osób pracujących za granicą.

  Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych

Podyplomowe studia niestacjonarne (zjazdy sobotnio-niedzielne), z nauką trwająca 1 rok (2 semestry). Program studiów obejmuje między innymi dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych z elektroniką, elektrotechniką i automatyką oraz telekomunikacją i informatyką. Nauka pozwala zdobyć obszerną wiedzę z zakresu diagnostyki napędów i silników elektrycznych, programowania i zastosowania magistrali cyfrowych wykorzystywanych w pojazdach hybrydowych, poznać systemy bezpieczeństwa stosowane we współczesnych samochodach osobowych czy obsługi nowoczesnych urządzeń programujących i diagnostycznych różnych układów samochodowych. Zdobywając umiejętności elektrotechniczne oraz bezpiecznej obsługi zaawansowanych urządzeń diagnostycznych, absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują zatrudnienie w nowoczesnych warsztatach mechaniki samochodowej, przedsiębiorstwach projektujących stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy fabrykach podzespołów samochodowych.

 

Kontakt

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

(+48 12) 662 60 14