Uniwersytet Gdański

80-952 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 1a

tel.:

58 523-28-99

ikonka email do uczelni

rekrutacja@univ.gda.pl

Studium podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
Studium podyplomowe „Organizacja badań i analiza danych”
Studium podyplomowe „Zarządzanie Nieruchomościami”
Studium Podyplomowe „Projekty Deweloperskie”
Podyplomowe studium Podatki i Prawo Podatkowe
Podyplomowe Studium Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania
Podyplomowe Studium "Nadzór Korporacyjny"
Podyplomowe Studium Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Podyplomowe Studium Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjnych
Podyplomowe Studium Wycena Nieruchomości
Podyplomowe Studium Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
Studia Międzywydziałowe MBA
Studia Międzywydziałowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro (Unii Gospodarczo-Walutowej)
Studia Międzywydziałowe Współczesne Metody Analityki z Elementami Diagnostyki Molekularnej
Studia Międzywydziałowe Edukacyjne Działanie na Rzecz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Podyplomowe Studium Biologia Sądowa
Podyplomowe Studium Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
Podyplomowe Studium Ocena Ryzyka Substacji Chemicznych w Systemie REACH
Podyplomowe Studium Biznesu Elektronicznego w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Podyplomowe Studium Innowacje w Turystyce
Podyplomowe Studium Pozyskiwanie, Realizacja i Rozliczanie Projektów Europejskich
Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej
Podyplomowe Studium Nauczanie Języka Kaszubskiego
Podyplomowe Studium Skandynawistyka
Podyplomowe Studium Translatoryka
Podyplomowe Studium Tłumaczenia Ustne
Podyplomowe Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej
Podyplomowe Studium Zarządzanie Projektami Jednostek Naukowo-Badawczych, Dydaktycznych i Edukacyjnych
Podyplomowe Studium Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo Epok.
Podyplomowe Studium Gedanistyki
Podyplomowe Studium NadzAktywizacja Obywatelska Społeczności Lokalnych w Unii Europejskiej
Podyplomowe Studium Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
Podyplomowe Studium Dla Kluczowych Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
Podyplomowe Studium Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podyplomowe Studium Partycypacja Społeczna: Animacja-Superwizja-Ewaluacja
Podyplomowe Studium Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Podyplomowe Studium Praca z Dzieckiem Niedostosowanym i Jego Rodziną
Podyplomowe Studium Psychologia Sportu
Podyplomowe Studium Transportu
Podyplomowe Studium Reklama i Marketing Medialny
Podyplomowe Studium Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna
Podyplomowe Studium Studia Wiedzy o Pomorzu
Podyplomowe Studium Terapia Pedagogiczna
Podyplomowe Studium Wczesne Wspomaganie oraz Edukacja i Terapia Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
Podyplomowe Studium Geograficzne Systemy Informatyczne - GIS
Podyplomowe Studium Doradztwo Finansowe
Podyplomowe Studium Małoletni - Ofiara Przemocy - w Postępowaniu Karnym i w Sprawach przed Sądem Rodzinnym
Podyplomowe Studium Postepowanie Administracyjne
Podyplomowe Studium Prawo Cywilne
Podyplomowe Studium Prawa Działalności Gospodarczej
Podyplomowe Studium Prawo Spółek
Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Podyplomowe Studium Stanowienie Prawa w Terenowej Administracji Publicznej
Podyplomowe Studium Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej
Podyplomowe Studium Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
Podyplomowe Studium Międzynarodowe Rynki Finansowe
Studium podyplomowe „Etyka”
Studium podyplomowe „Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym”
Studium podyplomowe „Biznes Międzynarodowy” (w języku angielskim)
Studium podyplomowe „Handel Zagraniczny”
Studium podyplomowe „Marketing Międzynarodowy”
Sudium podyplomowe „Przedsiębiorczość i Edukacja Ekonomiczna”
Studium podyplomowe „Transport i Logistyka”
Studium podyplomowe „Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie Projektami”
Studium podyplomowe „Zamówienia Publiczne”
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Podyplomowe Studium Surdologopedyczne
Podyplomowe Studium Neurologopedyczne
Podyplomowe Studium Uzupełniające Terapii Logopedycznej
Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu
Studium Podyplomowe „Wiedza o Oriencie”
Studium Podyplomowe Historii
Podyplomowe Studium Matematyka ekonomiczna
Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki
Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Public Relations
Podyplomowe Studium Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Poradnictwa Rodzinnego
Podyplomowe Studium Przygotowania do Życia w Rodzinie
Podyplomowe Studium Politologii
Podyplomowe studium „Organizacja Pomocy Społecznej”
Podyplomowe Studium Pedagogiczne
Studium podyplomowe „Psychologia Przywództwa w Organizacjach”
Podyplomowe Studium Prawa Pracy
Studium podyplomowe „Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej”
Studium Podyplomowe Controllingu w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
Studium Podyplomowe Rachunkowości i Finansów
Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów
Studium podyplomowe „Szkoła Menedżerów”
Podyplomowe Studium Auditingu Ekologicznego
Studium podyplomowe „Zarządzanie Projektami”
Studia Podyplomowe Innowacyjne Praktyki Public Relations

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Podyplomowe Studium Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 1750
Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu 1950
Podyplomowe Studium Gedanistyki 1450
Podyplomowe Studium Geograficzne Systemy Informatyczne - GIS 1900
Podyplomowe Studium Nauczanie Języka Kaszubskiego 1600
Podyplomowe Studium Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 1600
Podyplomowe Studium Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Poradnictwa Rodzinnego 1500
Podyplomowe studium Podatki i Prawo Podatkowe 1800
Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki 2200
Podyplomowe Studium Postepowanie Administracyjne 2000
Podyplomowe Studium Pozyskiwanie, Realizacja i Rozliczanie Projektów Europejskich 1600
Podyplomowe Studium Prawa Pracy 1650
Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii 1800
Podyplomowe Studium Prawo Cywilne 2000
Podyplomowe Studium Prawo Spółek 1800
Podyplomowe Studium Psychologia Sportu 1900
Podyplomowe Studium Reklama i Marketing Medialny 2580
Podyplomowe Studium Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna 1750
Podyplomowe Studium Skandynawistyka 1950
Podyplomowe Studium Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania 1700
Podyplomowe Studium Translatoryka 2300
Podyplomowe Studium Uzupełniające Terapii Logopedycznej 2000
Podyplomowe Studium Wycena Nieruchomości 2200
Podyplomowe Studium Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 1800
Studia Podyplomowe Innowacyjne Praktyki Public Relations 2450
Studium Podyplomowe Controllingu w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem 1850
Studium Podyplomowe Historii 1500
Studium podyplomowe „Biznes Międzynarodowy” (w języku angielskim) 3100
Studium podyplomowe „Handel Zagraniczny” 1950
Studium podyplomowe „Marketing Międzynarodowy” 1900
Studium podyplomowe „Psychologia Przywództwa w Organizacjach” 2900
Studium podyplomowe „Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie Projektami” 1750
Studium Podyplomowe „Wiedza o Oriencie” 1600
Studium podyplomowe „Zamówienia Publiczne” 2300
Studium podyplomowe „Zarządzanie Nieruchomościami” 1975
Studium podyplomowe „Zarządzanie Projektami” 2050
Studium podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 1900
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w