Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego(Niepublliczna)

palceholder

30-705 Kraków

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

tel.:

12 257 05 00

Administracja samorządowa i rozwój regionalny
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
Bezpieczeństwo i audyt systemów informacyjnych
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Controlling i audyt wewnętrzny
Dziennikarstwo i media elektroniczne
Edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli)
Ewaluacja w zapewnieniu jakości pracy instytucji edukacyjnych i społecznych
Handel zagraniczny
Integracja europejska
Nowoczesne technologie i strategie w biznesie turystycznym i hotelarskim
Przedsiębiorczość (dla nauczycieli)
Rachunkowość
Rachunkowość (kurs)
Rachunkowość bankowa
Szacowanie nieruchomości
Zarządzanie bezpieczeństwem
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Krakowie