Centrum Kształcenia Podyplomowego(Niepublliczna)

palceholder

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

42 631 50 39,
42 299 56 37

Studia podyplomowe
Chemia w szkole online nowość!
Doradztwo podatkowe online
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych online
Administracja i zarządzanie publiczne online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa online
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej online
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się online
Informatyka z elementami e-learningu online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna online
Logistyka i spedycja dla nauczycieli online
Nauczanie etyki online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki online
Pedagogika resocjalizacyjna online
Przedsiębiorczość online
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne online
Psychologia w biznesie online
Zarządzanie zasobami ludzkimi online
Wiedza o kulturze (WOK) online
Wiedza o społeczeństwie online
Windykacja należności online
Zarządzanie kulturą online
Zarządzanie oświatą online
Zarządzanie jakością
Compliance w organizacji online nowość!
Kontroler finansowy online nowość!
Zarządzanie ryzykiem w organizacji online nowość!
Mediacje społeczne i rodzinne
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego nowość!
Logistyka online nowość!
Zarządzanie w ochronie zdrowia online
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach nowość!
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nowość!
Dietetyka online nowość!
Nowe media i dziennikarstwo internetowe online nowość!
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych online nowość!
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym online nowość!
Terapia zajęciowa
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier nowość!
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się online nowość!
Arteterapia
Zarządzanie projektami informatycznymi online nowość!
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego nowość!
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle nowość!
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI nowość!
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera online nowość!
Fizyka w szkole online nowość!
Edukacja dla bezpieczeństwa online nowość!
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Oligofrenopedagogika online nowość!
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera nowość!
Kreatywny menedżer kultury nowość!
Kreatywny menedżer kultury online nowość!
Psychologia sportu online nowość!
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych online nowość!
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową online nowość!
Neurologopedia ogólna i dziecięca online nowość!
Prawo medyczne online nowość!
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD online nowość!
Współczesna migracja – wiktymologia, kryminologia, prewencja online nowość!
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe online nowość!
Dietetyka genetyczna online nowość!
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne nowość!
Audyt śledczy online nowość!
Choreoterapia w edukacji
E-marketing nowość!
E-marketing online nowość!
Zarzadząnie bezpieczeństwem i higiena pracy online nowość!
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
Edukacja techniczna
Coaching w modelu kreatywnym nowość!
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma online nowość!
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD nowość!
Wychowanie do życia w rodzinie online nowość!
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia online nowość!
Logopedia
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji nowość!
Filozofia dialogu. Sztuka życia online nowość!
Filozofia w szkole z elementami metody projektów online nowość!
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Oligofrenopedagogika
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
Pedagogika resocjalizacyjna
Przedsiębiorczość
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
Akademia Sieci Komputerowych
Akademia Sieci i Baz Danych
Akademia IT Pro
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Transport-Logistyka-Spedycja
Zarządzanie transportem
Kadry i płace w firmie
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
Administracja i zarządzanie publiczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo podatkowe
Rachunkowości i podatki
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management
Menedżer HR
Zarządzanie sprzedażą
Coaching nowość!
Doradztwo zawodowe i personalne
Nowe media i dziennikarstwo internetowe
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
Akademia Trenerów Biznesu
Turystyka i rekreacja ruchowa
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Łodzi