Ranking popularności kierunków 2018 - Kraków


5 najpopularniejszych kierunków studiów w Krakowie

1. Informatyka – Politechnika Krakowska – 11,78 osób na miejsce

Studia na informatyce na Politechnice Krakowskiej cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Kierunek prowadzony jest dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia pierwszego stopnia, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Studenci informatyki kompleksowo przygotowują się do pracy w szeroko pojętej branży IT oraz w branżach pokrewnych. Studia odbywają się według nowoczesnych programów kształcenia, które są przygotowywane zarówno przez kadrę naukową, jak i przedstawicieli biznesu. Studenci informatyki mają więc pewność, że kształcą się w takich dziedzinach i specjalnościach, które są poszukiwane na rynku pracy. Studenci informatyki, podobnie jak innych kierunków na Politechnice Krakowskiej, mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną i nowoczesne, zaawansowane technologicznie sprzęty. Absolwenci kierunku informatyka doskonale radzą sobie na rynku pracy, nie maja problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

zdjecie

2. Dietetyka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja – 10,27 osób na miejsce

Kierunek dietetyka na Wydziale technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego to trzyletnie studia pierwszego stopnia, które kompleksowo przygotowują studentów do pracy w zawodzie. Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego. Studenci uczą się planowania posiłków, przygotowania potraw, które wchodzą w skład różnych specjalistycznych diet, poznają też psychologię zachowań żywieniowych. Kierunek dietetyka umiejętnie łączy w sobie nauczanie wiedzy praktycznej z umiejętnościami praktycznymi. Studenci mają w trakcie nauki wiele praktyk, szkoleń, dodatkowych kursów oraz stażów zawodowych. Absolwenci kierunku dietetyka są kompleksowo przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach sportowych, zakładach żywienia zbiorowego czy w firmach cateringowych. Po zakończeniu kształcenia na studiach pierwszego stopnia można kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

zdjecie

3. Weterynaria – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja – 9,43 osób na miejsce

Studia weterynaryjne dostępne są tylko na kilku uczelniach w Polsce, nic więc dziwnego, że na każdej uczelni jest to kierunek mocno oblegany przez przyszłych weterynarzy. Kierunek weterynaria na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które lubią zwierzęta i chcą połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli zająć się leczeniem zwierząt zawodowo. Studia weterynaryjne są wymagające, studenci poznają sporą ilość przedmiotów teoretycznych, ale również biorą udział w wielu ćwiczeniach, warsztatach, zajęciach w klinikach weterynaryjnych i przychodniach dla zwierząt. Nauka na kierunku weterynaria odbywa się w doskonałej bazie dydaktycznej, a studenci kształcą się pod okiem doświadczonej, profesjonalnej kadry naukowej. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.

4. Mechatronika – Akademia Górniczo-Hutnicza – 8,6 osób na miejsce

Mechatronika to studia stacjonarne realizowane na Wydziale Inżynierii Mechatronicznej i Robotyki. Studia są dwustopniowe – pierwszy stopień kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a drugi stopień – magistra inżyniera. Na studiach pierwszego stopnia studenci poznają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki, właściwości materiałów stosowanych w mechatronice, metrologii, automatyki, systemów komputerowych oraz wielu innych dziedzin. Studenci kierunku mechatronika mają do wyboru kilka atrakcyjnych specjalności, korzystają z doskonałej bazy dydaktycznej oraz uczą się pod okiem świetnej kadry naukowej. Program studiów mechatronicznych jest nieustannie modyfikowany i dopasowywany do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Dzięki temu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się na kierunku, po którym będą mieli wiele możliwości zawodowych. Absolwenci mechatroniki pracują w firmach projektowych, konstrukcyjnych, w różnych gałęziach przemysłu jako wysokiej klasy specjaliści.

5. Informatyka – Akademia Górniczo-Hutnicza – 6,9 osób na miejsce

Studia informatyczne na Akademii Górniczo-Hutniczej to stacjonarne, dwustopniowe studia, które przygotowują studentów do pracy w różnych branżach związanych z IT. Studenci w trakcie nauki mają do wyboru kilka specjalizacji, w których kształcą się na poziomie szczegółowym i przygotowują do późniejszej pracy zawodowej. Studia informatyczne to doskonała opcja dla osób, które mają ścisłe umysły, umiejętność logicznego myślenia i analizowania faktów. W trakcie nauki sporo jest przedmiotów teoretycznych, ale równie duży nacisk kładzie się na naukę umiejętności praktycznych. Studenci informatyki już po ukończeniu studiów pierwszego stopnia są doskonale przygotowani do pracy w różnych firmach informatycznych, działach IT lub do założenia własnej firmy. Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów można również kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.