Ranking popularności kierunków 2018 - Łódź


5 najpopularniejszych kierunków studiów w Łodzi

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 26,32 osób na miejsce>

Kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to jednolite studia magisterskie, które trwają 5 pal. W tym czasie przyszli lekarze dentyści zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu nauk podstawowych, jak biologia, medycyna, fizjologia człowieka, a także specjalistycznych nauk stomatologicznych. Kształcenie odbywa się nie tylko w salach wykładowych, ale również w świetnie wyposażonych pracowniach oraz w oddziałach szpitalnych klinik oraz w przychodniach tych zakładów opieki zdrowotnej, które współpracują z uczelnią. Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną, nowoczesne pomoce naukowe, urządzenia i aparaty do ćwiczeń. Kształcą się pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry naukowej. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego są kompleksowo przygotowani do pracy. Po ukończeniu pięciu lat studiów przystępują do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, po którym uzyskują prawo wykonywania zawodu.

zdjecie

2. Kosmetologia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 19,61 osób na miejsce

Studia kosmetologiczne n a Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to kierunek realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Są to studia stacjonarne, dwustopniowe – najpierw trzyletnie studia licencjackie, które kompleksowo przygotowują do zawodu, a potem dwuletnie studia magisterskie, na których można uzupełnić wykształcenie i zdobyć tytuł magistra. Kosmetologia na największej uczelni medycznej w Polsce to kierunek realizowany na wysokim poziomie, który zapewnia wszechstronny i bogaty program nauczania. Znajduje się w nim ogólna wiedza kosmetologiczna, ale też zagadnienia specjalistyczne z chemii kosmetycznej. Biofizyki i medycyny. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne, świetnie wyposażone zaplecze dydaktyczne, które pozwala zdobywać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry wykładowców, osób, które są ekspertami w swoich dziedzinach. Absolwenci uczelni mogą więc mieć pewność, że są przygotowani do zawodu kompleksowo i najlepiej, jak to możliwe.

3. Kierunek lekarski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 14,89 osób na miejsce

Kierunek lekarski na Wydziale Lekarskim to jednolite sześcioletnie studia, które kształcą przyszłych lekarzy. Kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów, warto jednak mieć świadomość, że są to studia bardzo trudne, wymagające oraz czasochłonne. Studenci studiów lekarskich kształcą się zarówno w salach wykładowych, jak i pracowniach, laboratoriach i salach ćwiczeń. Co więcej, cały szósty rok kształcenia to zajęcia odbywające się na oddziałach klinicznych w szpitalach, które współpracują z uczelnią. Studenci w trakcie 6 lat studiów kompleksowo poznają swoją dziedzinę, kształcą się w różnych dziedzinach medycyny oraz nauk pokrewnych. Mają do dyspozycji świetnie wyposażone zaplecze dydaktyczne. Kształcą się pod okiem doskonałej kadry dydaktycznej, która kompleksowo przygotowuje ich do wykonywania zawodu lekarza. Absolwenci kierunku lekarskiego po zakończeniu studiów przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego pozytywne zdanie pozwala na uzyskanie prawa wykonywania zawodu.

zdjecie

4. Informatyka w języku angielskim – Politechnika Łódzka – 12,68 osób na miejsce

Informatyka w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej to nowoczesny kierunek studiów, który spełnia zapotrzebowanie pracodawców nie tylko z regionu, ale z całego świata. Kształcenie odbywa się w języku angielskim, jest wiec skierowane do studentów, którzy doskonale posługują się tym językiem, zarówno Polaków, jak i obcokrajowców, którzy właśnie tę uczelnię wybrali jako swoją drogę kształcenia. Studia informatyczne trwają 3,5 roku. Studenci mają do wyboru cztery specjalizacje: bazy danych i systemy ekspertowe, inżynierię oprogramowania, systemy sieciowe oraz technologie internetowe. Kształcenie ma wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie. Kształcą się pod okiem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem akademickim i praktycznym. Absolwenci kierunku informatyka w języku angielskim są profesjonalnie przygotowani do pracy w różnych sektorach branży IT.

5. Analityka Medyczna – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 11,2 osób na miejsce

Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to stacjonarne, jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat. Studia na największej uczelni medycznej w Polsce cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze względu na wysoki poziom kształcenia oraz wiele możliwości zawodowych, jakie mają absolwenci uczelni. W trakcie nauki studenci poznają wiedzę z zakresu nauk biologicznych, biochemicznych, medycznych w kontekście medycyny laboratoryjnej. Poznają diagnostykę laboratoryjną, uczą się wykonywania badań, wykorzystywania zaawansowanego technologicznie sprzętu diagnostycznego oraz interpretacji przeprowadzonych badań i rozpoznawania na ich podstawie jednostek chorobowych. Zajęcia na uczelni mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, duży nacisk kładziony jest na naukę praktycznych umiejętności. Zajęcia na kierunku analityka medyczna są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców. Absolwenci kierunku są kompleksowo i profesjonalnie przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.