Ranking popularności kierunków 2018 - Wrocław


5 najpopularniejszych kierunków studiów we Wrocławiu

1. Psychologia – Uniwersytet Wrocławski – 17,84 osób na miejsceStudia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim to stacjonarne, jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat. Studenci psychologii już od początku nauczania poznają kompleksowe mechanizmy funkcjonowania człowieka, a także mają możliwość wybrania własnej ścieżki rozwoju. Kierunek oferuje trzy specjalności: psychologia biznesu i organizacji, psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży. W trakcie pięciu lat kształcenia studenci poznają nie tylko wiedze teoretyczną, ale również mają możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, warsztatach, kursach i szkoleniach zawodowych. Kształcenie kompleksowo przygotowuje do wykonywania zawodu psychologa w różnych ośrodkach zdrowia, szpitalach, przychodniach, świetlicach oraz na własnej działalności. Absolwenci psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego doskonale radzą sobie na rynku pracy i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

2. Kosmetologia – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu– 15,36 osób na miejsceStudia kosmetologiczne z roku na rok zyskują na popularności i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nie inaczej jest w przypadku tego kierunku na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Kosmetologia to stacjonarne studia realizowane w systemie dwustopniowym – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie uzupełniające studia magisterskie, które trwają dwa lata. To interdyscyplinarny kierunek, który w trakcie kształcenia łączy wiedzę z zakresu dermatologii, chemii kosmetycznej oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Program trzyletnich studiów jest tak przygotowany, aby absolwenci byli kompleksowo przygotowani do swojego zawodu. Studia prowadzone są z dużym naciskiem na zajęcia praktyczne. Studenci ćwiczą w doskonale wyposażonych laboratoriach, gabinetach i salach szkoleniowych, a także w profesjonalnych, komercyjnych gabinetach. Absolwenci licencjackich studiów doskonale radzą sobie w zawodzie. Mogą również uzupełnić wykształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.

3. Chemia i toksykologia sądowa – Uniwersytet Wrocławski – 15,13 osób na miejsceChemia i toksykologia sądowa to stacjonarne studia pierwszego stopnia, które są realizowane na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierunek cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów, którzy co roku wręcz oblegają go w trakcie rekrutacji. Studenci tego kierunku uzyskują wiedze i umiejętności ze wszystkich dziedzin chemii, poznają metody i procedury badawcze wykorzystywane we współczesnej chemii oraz w kryminalistycznych badaniach śladów chemicznych. Studia są dosyć wymagające, wymagają poznania wielu dziedzin teoretycznych, ale również pracy w laboratorium z narzędziami badawczymi, aparaturą naukową oraz współpracy z wieloma organizacjami i instytucjami. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną, kształcą się pod okiem doskonałych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Absolwenci kierunku chemia i toksykologia sądowa są doskonale przygotowani do pracy w swojej specjalności. Mają również możliwość uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich.

4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Wrocławski – 11,81 osób na miejsceDziennikarstwo i komunikacja społeczna to stacjonarne, trzyletnie studia licencjackie, które przygotowują do pracy w mediach oraz w branżach pokrewnych. Studenci dziennikarstwa poznają wiele dziedzin wiedzy, zgłębiają historię mediów, socjologię, wiedzę polityczną, ekonomiczną, historyczną, a także kulturalną. Bogactwo przedmiotów, jakie znajdują się w programie trzyletnich studiów jest ogromne. Studenci nie tylko poznają wiedze teoretyczną, ale również mają możliwość udziału w wielu warsztatach, praktykach i szkoleniach w mediach oraz firmach zajmujących się obsługą mediów. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim to doskonałe warunki lokalowe, świetna baza dydaktyczna, a także profesjonalna i dobrze przygotowana kadra naukowa. Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są doskonale przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie i świetnie radzą sobie w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach uzupełniających.

5. Logistyka – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 10,72 osób na miejsce
Studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka to jeden z najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Celem kształcenia studentów jest wyposażenie ich w wiedzę na temat podstawowych zadań logistycznych oraz nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwach. Wśród obowiązkowych przedmiotów znajdziemy między innymi logistykę produkcji i zaopatrzenia, logistykę dystrybucji, systemy informatyczne w logistyce. Studenci w trakcie kształcenia poznają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również uczestniczą w wielu warsztatach, szkoleniach, kursach i praktykach zawodowych. Zajęcia prowadzą nie tylko doświadczeni pracownicy naukowi, ale również przedstawiciele biznesu, z którym uczelnia współpracuje na co dzień. Absolwenci kierunku logistyka są doskonale przygotowani do swojej pracy zawodowej i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.