Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

mazowieckie Studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 589-36-00, 22 658-00-69

fax.:

22 658-11-18

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Neuropsychologia kliniczna
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Edukacja integracyjna i włączająca
Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia)
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Mediacja sądowa i pozasądowa
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej
Socjoterapia
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Studium coachingu
Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori
Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna
Zarządzanie w systemie oświaty
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Grafika Komputerowa i Multimedialna
Logopedia
Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami neopenologii
Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa
Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących
Surdopedagogika
Plastyka w Szkole Podstawowej
Tyflopedagogika
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Uniwersytet SWPS Warszawa

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS Warszawa

03-815 Warszawa

ul. Chodakowska 19/31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 517 98 33, 22 517 98 34

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Zarządzanie i prawo w medycynie
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia sportu
Creative Coding
Zarządzanie i psychologia menedżerska
Warsztat pracy kontrolera
Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje i mediacje
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Neurologopedia
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
Nowoczesna komunikacja marketingowa
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychodietetyka
Psychoonkologia
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
Psychotraumatologia
Seksuologia kliniczna
Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania
Prawo medyczne i farmaceutyczne
Prawo weterynaryjne i sanitarne
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej
Food Studies
Projektowanie Usług
User Experience Design
Zarządzanie innowacją - design management
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
Psychosomatyka i somatopsychologia
Podyplomowe Studium Coachingu
Job-Coaching - doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery
Nowe filmoznawstwo
Praktyczna psychologia motywacji. Akademia „Biegun” SWPS i Marka Kamińskiego
Praktyczna psychologia społeczna
Kształcenie głosu i mowy
Kwalifikacyjno – metodyczne studia nauczania języka angielskiego
Pomagisterskie studium logopedyczne
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Business English
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: opracowania audiowizualne
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: uwierzytelnionych i prawniczych
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: tłumaczenie konferencyjne
Master Class of Management - psychologia działań menadżerskich
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne