Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Akademia zarządzania kulturą

Zobacz

Cena za semestr od 3600zł

Aranżacja Wnętrz

Zobacz

Cena za semestr od 3450zł

BIM – Building Information Modeling

Zobacz

Cena za semestr od 3800zł

Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie

Cena za semestr od 3500zł

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Zobacz

Cena za semestr od 3500zł

Projektowanie Ogrodów i Zieleni we Wnętrzach

Zobacz

Cena za semestr od 3200zł

Rynek sztuki i kolekcjonowanie dzieł sztuki

Zobacz

Cena za semestr od 9500zł

Samorządowy Menedżer Energii

Zobacz

Cena za semestr od 1700zł

Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie

Zobacz

Cena za semestr od 9 800zł

Type Design - śladami Jana Idźkowskiego

Zobacz

Cena za semestr od 6500zł

Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł

Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane w procesach inwestycyjnych

Zobacz

Cena za semestr od 6500zł

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Opieka Prawna

Zobacz

Cena za semestr od 6500zł

Zarządzanie Nieruchomościami – Property Management

Zobacz

Cena za semestr od 2800zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Zobacz

Cena za semestr od 3500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa – dwusemestralne studia podyplomowe, z nauką w formie niestacjonarnej (zaocznej), trwającej 1 rok. Studia pozwalają zgłębić tematykę pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (OZE), projektowania systemów OZE, nadzorowania, programowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań gospodarki wodnej i odpadowej (metody przetwarzania surowców odpadowych) czy aspekty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska. Absolwent posiada umiejętności w zakresie architektury niekonwencjonalnych źródeł energii, rynku energetycznego, logistyki gospodarki wodnej na poziomie przedsiębiorstwa czy finansowania projektów ochrony środowiska. Absolwenci kierunku mogą pracować na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i korporacjach w działach zarządzających obiegiem odpadów, w firmach projektujących i instalujących systemy odnawialnych źródeł energii, w działach administracyjnych związanych z gospodarką odpadów, planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska.

2. Samorządowy Menedżer Energii – niestacjonarne (zjazdy sobotnio-niedzielne) studia podyplomowe z nauką dwusemestralną (1 rok). Tematyka studiów obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii zarówno ze źródeł konwencjonalnych jak i źródeł odnawialnych, problematykę magazynowania energii, zarządzaniem i finansowaniem energetyki na poziomie gminy, bezpieczeństwem energetycznym oraz planowaniem rozwoju i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Umiejętności menadżerskie w zakresie pozyskiwania i modernizacji systemów energetycznych oraz ochrony środowiska są poszukiwane przez pracodawców prywatnych przedsiębiorstw jak i organy publiczne administracji. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala absolwentom podjąć pracę na szczeblu kierowniczym jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego, zakładach komunalnych, gminnych przedsiębiorstwach gospodarki przestrzennej, samorządowych instytucjach modernizacji terenów wiejskich, samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, jako specjaliści ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

3. BIM – Building Information Modeling – niestacjonarne, jednoroczne studia podyplomowe (2 semestry). Studia pozwalają poznać nowoczesne narzędzia i programy wykorzystywane w sektorze budowlanym, samodzielnego przygotowywania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem modeli BIM, uzyskać umiejętności optymalnej prezentacji projektów z zaawansowaną wizualizacją 3D, podstaw modelowania parametrycznego, bryłowego i programowania Dynamo, zasad przeprowadzania analizy elementów konstrukcyjnych i instalacji, tworzenia kosztorysów energetycznych czy analiz statystycznych. Dyplom ukończenia studiów BIM, umożliwia podjęcie pracy w sektorach budowlanych (architektura, zarządzanie, budownictwo), biurach projektowych, administracji samorządowej w działach projektowo-budowlanych, specjaliści w dziedzinie zarządzania projektem, wsparcie przy wykorzystywaniu specjalistycznych narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w projektach budowlanych czy prowadząc własną działalność gospodarczą związaną z budownictwem.

 

Kontakt do uczelni

02-061 Warszawa

ul. Olszewska 12

tel.:

+48 22 825 80 34/35