Politechnika Koszalińska

75-453 Koszalin

ul. Śniadeckich 2

tel.:

94 34 78 399

ikonka email do uczelni

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia
Controlling w przedsiębiorstwie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
Ekonomika rolnictwa i agroenergetyki
Gospodarka nieruchomościami
Kadry i płace
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji
Kształtowanie wizerunku instytucji i organizacji samorządowych
Kurs - Terapeuta zajęciowy
Odnawialne źródła energii
Produkcja mediów cyfrowych z elementami dziennikarskiego warsztatu telewizyjnego
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość jednostek gospodarczych
Socjoterapia pedagogiczna
Studia menedżerskie dla praktyków
Studia podyplomowe w zakresie podatków
Studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Technologia wody, ścieków i odpadów;
Terapeuta zajęciowy
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Menedżer jakości w przemyśle spożywczym
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w