Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Toruń Kierunek Pedagogika - 3 uczelnie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Pedagogika (studia I i II stopnia)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)
Pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie)
Psychopedagogiczne poradnictwo rodzinne

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

tel.:

+48 539 520 789,
+48 538 688 806,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909

Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Pedagogika szkoły z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł od 1600zł

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Cena za semestr od od od 1950zł od

Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł od od od

Pedagogika resocjalizacyjna - studia praktyczne

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (z trybem dla pracujących)

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach

Zobacz uczelnie na mapie w Toruniu