Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Pedagogika - 13 uczelni

Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 24 00,
Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

www.us.edu.pl

rekrutacja@us.edu.pl

Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Cieplaka 1c

tel.:

32 262-28-05, 295-93-10, 295-93-11

ikonka email do uczelni

www.wsb.edu.pl

info@wsb.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

41-800 Zabrze

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40

tel.:

+48 322 733 194, +48 32 733 11 65, infolinia rekrutacyjna: 508 587 925

ikonka email do uczelni

www.zabrze.janski.edu.pl

Zobacz na Facebooku

dziekanat@zabrze.janski.edu.pl

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA

40-026 Katowice

ul. Wojewódzka 29/14

tel.:

32 297 43 42, 500 012 950

ikonka email do uczelni

www.idn.edu.pl

idn@idn.edu.pl

Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kierunek: Pedagogika
Limit przyjęć: 100
Liczba osób na jedno miejsce: 2,93

zdjecie


Kierunek pedagogika jest realizowany na Uniwersytecie Śląskim w ramach studiów dwustopniowych lub jednolitych studiów magisterskich. Studia kompleksowo, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, przygotowują studentów do pracy w wybranej specjalności. Na studiach licencjackich pierwszego stopnia studenci mają do wyboru dwie specjalności: pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna. W ramach pięcioletnich studiów magisterskich studenci mają do wyboru pedagogikę specjalną oraz pedagogikę przedszkolną oraz wczesnoszkolną. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych, doskonale zaprojektowanych programów nauczania, które uwzględniają najnowsze badania i osiągnięcia z dziedziny nauk pedagogicznych, a także odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. W trakcie nauki studenci realizują szereg praktyk, stażów i innych praktycznych form przygotowania zawodowego, dzięki czemu są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranej specjalizacji.

Predyspozycje do studiowania kierunku pedagogika

Studia na kierunku pedagogika to szereg możliwości, specjalizacji i dróg zawodowych, które można wybierać w zależności od indywidualnych potrzeb. Od kilkudziesięciu lat pedagogika jest kierunkiem, który jest bardzo chętnie wybierany zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Warto jednak mieć świadomość, że popularność kierunku nie powinna być jedynym wyznacznikiem naszego wyboru. Aby studiować pedagogikę, trzeba mieć konkretne predyspozycje, umiejętności i cechy osobowości, które mogą być bardzo przydatne w późniejszej pracy. Przyszły pedagog musi być przede wszystkim osobą empatyczną, komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakty z innymi. Przyda się umiejętność analizowania, wyciągania wniosków, stawiania trafnej diagnozy, wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce. Bardzo ważne jest również nastawienie na ciągły rozwój, ciekawość świata, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności. Studia pedagogiczne bardzo często są pierwszym krokiem na drodze do dalszej specjalizacji i zdobywania dużego doświadczenia w konkretnym obszarze pedagogicznym.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku pedagogika

Absolwenci studiów pedagogicznych mają sporo możliwości zatrudnienia, zależnych przede wszystkim od wybranej na studiach specjalizacji. Osoby, które ukończyły pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, a także wielu innych placówkach edukacyjnych i wychowawczych. Po pedagogice specjalnej można pracować w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Absolwenci doradztwa zawodowego bez problemu znajdą zatrudnienie w firmach szkoleniowych, a także w działach rekrutacji dużych firm. Po pedagogice można również pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach uzależnień, świetlicach terapeutycznych, a także wielu innych podmiotach, które zajmują się wsparciem dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych znajdujących się w kryzysowych sytuacjach. Pedagodzy mogą również uzupełnić wykształcenie o dodatkowe kursy i szkolenia, aby móc prowadzić działalność terapeutyczną i otwierać własne gabinety.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Pedagogika specjalna w Katowicach

Oferta kształcenia na kierunku: Psychologia w Katowicach.

Zobacz więcej, studia w Katowicach na kierunku Edukacja .