Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1700zł od od od

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 1900zł

Architektura krajobrazu Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2 700zł od od

Ekonomia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1700zł od od od

Gospodarka przestrzenna Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2400zł od od

Kierunek PRAWNO-BIZNESOWY Zobacz wiecej

Kryminologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1700zł od od od

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1600zł od od od

Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2100zł od od

Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2200zł

Zdrowie Publiczne Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
eXpert w naukach społecznych i inżynierskich

gsw.gda.pl
ADMINISTRACJA | EKONOMIA | KIERUNEK PRAWNO BIZNESOWY
KRYMINOLOGIA | PEDAGOGIKA | ZDROWIE PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI |ARCHITEKTURA KRAJOBRAZUlicencjat | inżynier | magister | podyplomowe

dzienne | zaoczne | e-learningowe

Gdańsk, Tczew, Kartuzy, Słupsk, Olsztyn


Gdańska Szkoła Wyższa to prywatna uczelnia, która wyróżnia się wysokim poziomem nauczania i cieszy dużą popularnością zarówno wśród studentów, jak i pracodawców, którzy chętnie zatrudniają jej absolwentów. Uczelnia specjalizuje się w nauczaniu zaocznym, co pozwala studentom na łączenie kształcenia z pracą zawodową. GSW działa na rynku edukacyjnym od ponad 17 lat. W tym czasie wypracowała sobie doskonałą renomę, nieustannie rozwijała się, otwierała nowe kierunki i wzbogacała swoją ofertę kształcenia. Uczelnia zarządzania jest przez kanclerza w zakresie administracyjno-organizacyjnym, natomiast w zakresie naukowo-dydaktycznym zarządzaniem zajmuje się rektor. Szkoła wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza nauką w siedzibie głównej na Biskupiej Górce w samym centrum Gdańska, uczelnia posiada również wydziały zamiejscowe w Olsztynie, Słupsku, Tczewie oraz w Kartuzach.
W skład struktury organizacyjnej Gdańskiej Szkoły Wyższej wchodzą dwa wydziały: Nauk Społecznych oraz Nauk Inżynierskich. Tak zróżnicowana oferta sprawia, że coś dla siebie znajdują zarówno studenci szukający dla siebie kierunków ścisłych, jak i kandydaci do kształcenia na kierunkach związanych z naukami społecznymi. Wydział Nauk Społecznych kształci na kierunkach: administracja, ekonomia, pedagogika, kryminologia, zdrowie publiczne oraz kierunek prawno-biznesowy. Na Wydziale Nauk Inżynierskich można natomiast studiować architekturę krajobrazu oraz zarządzanie i inżynierię produkcji. W obrębie każdego kierunku można wybierać spośród różnych specjalności, dzięki czemu już we wstępnej fazie kształcenia studenci mają możliwość ukierunkowania swojego rozwoju i edukacji.

Naszym studentom oferujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków,
 • wyjazdy, płatne staże i praktyki z programu Erasmus+
 • rozbudowany system stypendialny,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW,
 • liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii,
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa.
 • Wysoki poziom nauki i zajęć dodatkowych
  O jakości kształcenia w Gdańskiej Szkole Wyższej świadczy szereg wyróżnień, nagród i akredytacji przyznawanych przez prestiżowe jednostki naukowe i edukacyjne. Uczelnia posiada akredytacje PKA, tytuł „Jakość Roku”. Co roku zdobywa również certyfikat „ Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca”. Uczelnia posiada rozbudowane programy nauczania tworzone według najwyższych standardów akademickich, świetne zaplecze dydaktyczne, a także rozbudowaną infrastrukturę, która zapewnia studentom komfortowe warunki kształcenia. Studenci mają możliwość korzystania z bogatej oferty poza samymi studiami. Na uczelni prężnie działają koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie, które co roku organizują szereg konferencji, realizują projekty i badania naukowe. O wysoki poziom kształcenia dba wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w której skład wchodzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy z poszczególnych dziedzin. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej równolegle z kształtowaniem nowych umiejętności, przydatnych w późniejszej pracy zawodowej.

  Międzynarodowe wymiany studenckie

  Studenci Gdańskiej Szkoły Wyższej mają możliwość kształcenia nie tylko na uczelni macierzystej, ale również na wielu uczelniach, z którymi szkoła ma podpisane międzynarodowe umowy o współpracy. GSW prężnie działa w ramach programu Erasmus+. Studenci mogą skorzystać z wyjazdów, stażów i praktyk na uczelniach w Belgii, Hiszpanii, Francji, Portugali i Chorwacji.
  Międzynarodowe wymiany studenckie są cennym doświadczeniem, umożliwiają szlifowanie języka, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, nawiązywanie nowych relacji zawodowych, które często procentują po zakończeniu studiów.

  DARMOWY KURS Z MATEMATYKI


  Bardzo istotną inicjatywą GSW, szczególnie dla osób studiujących kierunki inżynierskie, jest darmowy kurs matematyki, którego celem jest wyrównanie poziomu wiedzy, oraz w przypadku osób mających przerwę w nauce, odświeżenie i przypomnienie wiadomości nieco zapomnianych - idealne przygotowanie i wprowadzenie do zajęć z przedmiotów ścisłych, które stanowią istotę studiów inżynieryjnych. Kurs ten odbywa się na początku pierwszego semestru.   

  Kierunki i specjalności studiów

  Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia:

  LICENCJACKIE (6 sem.)
  Kierunek PRAWNO-BIZNESOWY NOWOŚĆ

  ZDROWIE PUBLICZNE - NOWOŚĆ
  zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
  zarządzanie bezpieczeństwem żywności
  zdrowie psychiczne i terapia uzależnień
  organizacja i zarządzanie pomocą społeczną
  andragogika z elementami terapii

  KRYMINOLOGIA
  penitencjarna
  kuratorska
  kryminalistyka
  patologie społeczne

  ADMINISTRACJA
  administracja biznesowa
  administracja europejska
  administracja publiczna
  administracja zdrowia publicznego
  bezpieczeństwo danych osobowych - NOWOŚĆ
  bezpieczeństwo publiczne
  finanse i rachunkowość

  EKONOMIA
  finanse i rachunkowość
  polityka ludnościowa
  zarządzanie
  projekty unijne

  PEDAGOGIKA
  psychopedagogika z terapią pedagogiczną
  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  INŻYNIERSKIE (7-sem.)

  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  inżynieria budownictwa
  inżynieria ochrony środowiska
  inżynieria produkcji
  logistyka i zarządzanie transportem
  mechatronika


  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  inżynieria krajobrazu


  MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

  ADMINISTRACJA (4-sem.)
  administracja
  finanse i rachunkowość
  psychopedagogika pracy
  zarządzanie
  zarządzanie projektami unijnymi

  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (3 i 4 –sem.)
  inżynieria zarządzania
  odnawialne źródła energii
  systemy mechatroniczne - NOWOŚĆ
  zarządzanie jakością
  zarządzanie logistyką
  zarządzanie projektami innowacyjnymi -NOWOŚĆ
  zarządzanie zasobami ludzkimi

  PODYPLOMOWE

  Nauczycielskie i pedagogiczne:
  Chemia z elementami informatyki
  Doradztwo zawodowe i edukacyjne
  Fizyka z elementami informatyki
  Mechatronika w kształceniu zawodowym
  Przygotowanie pedagogiczne

  Z zakresu zarządzania i inne:
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Grafika w reklamie
  Psychologia biznesu dla menedżerów
  Rachunkowość i doradztwo podatkowe
  Zarządzanie administracją publiczną
  Zarządzanie antykryzysowe
  Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
  Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
  Zarządzanie projektem
  Zamówienia publiczne
  Zarządzanie w ochronie zdrowia
  Master of Business Administration w ochronie zdrowia NOWOŚĆ
  Master of Public Administration - NOWOŚĆ
  Rolnictwo - NOWOŚĆ

  Kursy

  Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
  Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
  Kursy maturalne: matematyka, j. polski, j. obce
  Kursy językowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski

  rekrutacja gsw


  Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy do roku – na semestr zimowy rozpoczynający się w październiku (rekrutacja trwa od maja do października) i na semestr letni rozpoczynający się w lutym/marcu, (rekrutacja trwa od grudnia do marca). Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

  W zależności od stopnia studiów i kierunku, kończą się one uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra. Natomiast po ukończeniu studiów podyplomowych, uczelnia wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie studiów. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)- w postaci zjazdów co dwa tygodnie w weekend lub e-learningowe tj. (około 40% to konsultacje i egzaminy w uczelni, reszta to materiały udostępnianie na platformie Moodle do samodzielnej nauki). Ogromne doświadczenie w nauczaniu – przekazywniu eXperckiej wiedzy oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczne z dużą wiedzą praktyczną i dorobkiem naukowym umożliwia kształcenie Studentów na najwyższym poziomie.

   

  Kontakt

  GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

  GDAŃSK
  Siedziba Uczelni: Biskupia 24 B, 80-875 GDAŃSK, tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89
  Sekretariat: tel. (58) 305 08 89 wew. 31, gsw@gsw.gda.pl
  Rekrutacja GSW: tel. (58) 305 08 89, (58) 305 08 12 wew. 46, rekrutacja@gsw.gda.pl uczelni


  KARTUZY- Mściwoja II 24 |586812180 | 6000 11 673 | kartuzy@gsw.gda.pl
  TCZEW - Parkowa 1 | 58 530 01 29 | 696 023 554 | tczew@gsw.gda.pl
  OLSZTYN - Jagiellońska 47 | 89 533 04 29 | olsztyn@gsw.gda.pl
  SŁUPSK - ul. Koszalińska 9 | 59 841 47 45 | slupsk@gsw.gda.pl


  GSW.GDA.PL

  ZAPRASZAMY NA STUDIA!


   

  Kontakt

  80-875 Gdańsk

  ul. Biskupia 24 B

  tel.:

  (58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11