Lista najpopularniejszych kierunków - Białystok 2023 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
18.99 Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
16.94 Lekarski Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
13.04 Kryminologia Uniwersytet w Białymstoku (UWB)
8.03 Filologia angielska z językiem hiszpańskim Uniwersytet w Białymstoku (UWB)
6.24 Bezpieczeństwo i prawo Uniwersytet w Białymstoku (UWB)
6.06 Fizjoterapia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4.84 Położnictwo Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4.77 Filologia angielska Uniwersytet w Białymstoku (UWB)
4.72 Administracja Uniwersytet w Białymstoku (UWB)
4.61 Higiena Stomatologiczna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Brak danych nt. uczelni w Białymstoku ( zobacz ranking ogólnopolski)

Ranking popularności kierunków 2023 - Białystok

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Białymstoku w 2023 roku

1. Lekarsko-dentystyczny - prawie 19 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym łączą w sobie wiedzę ogólną z zakresu medycyny oraz szczegółowe zagadnienia z zakresu stomatologii, tj. chorób zębów, przyzębia, jamy ustnej, chirurgii stomatologicznej i innych powiązanych.

Na zajęciach studenci zdobędą również praktyczne umiejętności związane z protetyką, ortodoncją, a także radiologią stomatologiczną. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł lekarza dentysty.

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na UMB w Białymstoku.

 

2. Kierunek Lekarski - prawie 17 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek Lekarski pozwala studentowi zdobyć kompleksową, zaawansowaną wiedzę z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Ponadto wiedza jest uzupełniana umiejętnościami, takimi jak właściwe przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, właściwego doboru badań, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia lub udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Po każdym roku studiów, przyszli lekarze odbywają praktyki w różnych oddziałach szpitalnych lub przychodniach lekarskich, aby jak najlepiej poznać charakter pracy lekarza.

Zobacz więcej: Lekarski na UMB w Białymstoku

 

3. Kryminologia - ponad 13 kandydatów na miejsce - Uniwersytet w Białymstoku

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Podczas studiów na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie w Białymstoku, student zdobywa wiedzę z takich nauk, jak np. psychologia, socjologia, pedagogika, prawo czy kryminalistyka. Szczególny nacisk jest kładziony na zagadnienia z zakresu prawa karnego, psychopatologii, przestępczości zorganizowanej lub narkotykowej czy psychiatrii.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienia zarówno w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości (np. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna), jak i w laboratoriach technicznych czy w prokuraturze i w sądzie w ramach sporządzania różnego rodzaju statystyk.

Zobacz więcej: Kryminologia na UWB.

 

4. Filologia angielska z językiem hiszpańskim - ponad 8 kandydatów na miejsce - Uniwersytet w Białymstoku

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Moduł specjalizacyjny na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę z następujących zagadnień: literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych oraz hiszpańskojęzycznych.

Absolwent Filologii po tej specjalności dysponuje biegłą znajomością języka angielskiego na poziomie C1 oraz średnio zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego na poziomie B1/B2.

Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci mogą podjąć pracę jako tłumacze, lingwistycy lub pracować na wysokich stanowiskach w międzynarodowych korporacjach.

Zobacz więcej: Filologia: specjalność - język angielski stosowany z hiszpańskim na UWB.

 

5. Bezpieczeństwo i prawo - ponad 6 kandydatów na miejsce - Uniwersytet w Białymstoku

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Bezpieczeństwo i prawo to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy aspekty prawne z zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Program nauczania obejmuje prawo karno-administracyjne, strategie bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo oraz politykę obronną.

Studenci zdobywają umiejętności analizy zagrożeń, planowania działań prewencyjnych i reagowania na sytuacje kryzysowe.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo i prawo na UWB.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Białymstoku w 2021 roku

1. Lekarsko-dentystyczny - prawie 18 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Stomatologia to dziedzina, która łączy w sobie ogólną wiedzę medyczną i tą szczegółową z zakresu chorób zębów i jamy ustnej, chirurgii stomatologicznej i nauk powiązanych.

Na zajęciach poznawane są zagadnienia związane z protetyką, ortodoncją, czy radiologią stomatologiczną.

Staże i praktyki w nowoczesnych klinikach pozwalają na poznanie pracy z wykorzystaniem najlepszej jakości urządzeń dentystycznych.

 

2. Lekarski - prawie 17 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Zawód lekarza to marzenie nie jednej osoby. To nauka, która łączy w sobie tematyką medyczną, chemiczną, biologiczną. To także znajomość fizjologi i anatomii, które są niezbędne w codziennej pracy.

Poza ogólną wiedzą medyczną, podczas nauki zgłębiane są zagadnienia bardziej kierunkowe: związane z pediatrią, chirurgią, ginekologią i innymi.

Do umiejętności absolwenta zalicza się diagnostykę, wdrażanie leczenia, badanie chorego. Studenci uczą się także komunikacji z pacjentem.

 

3. Fizjoterapia - prawie 7 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Fizjoterapia to kierunek, który od lat nie znika z list najpopularniejszych. Podczas nauki studenci zdobywają umiejętności, które są przydatne w kształtowaniu i przywracaniu sprawności, zarówno osobom starszym, jak i po urazach, czy tych z wadami postawy.

To nie tylko wiedza o anatomii człowieka, ale też zasady wykonywania fizykoterapii, masaży i innych. Po ukończeniu tego kierunku, absolwenci pracują w ośrodkach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapii, a także prowadzić własne.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na UMB w Białymstoku.

 

4. Bezpieczeństwo i prawo - prawie 7 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet w Białymstoku

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Bezpieczeństwo i prawo to kierunek, który łączy nauki prawne, administracyjne, a także stosunki międzynarodowe, ekonomię.

Podczas tych studiów, można poznać tematykę związaną z bezpieczeństwem narodowym, reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, a także planowaniem postępowania w wyniku zagrożenia.

Szeroki program nauczania sprawia, że absolwenci są przygotowywani do pracy w administracji, straży granicznej, centrum reagowania kryzysowego, i wielu innych organizacjach państwowych i prywatnych.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo i prawo na UWB w Białymstoku.

 

5. Administracja - prawie 18 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet w Białymstoku

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Studia na kierunku administracja, obejmują zagadnienia związane z prawem administracyjnym, finansami publicznymi, instytucjami administracji samorządowej i rządowej.

To znajomość ustaw, a także historyczny kontekst wielu wydarzeń, jakie wpłynęły na kształtowanie się państwa i zmiany jakie zachodzą.

Poza szeroką wiedzą teoretyczną, to też wykorzystanie nowoczesnych systemów, które mogą być pomocne w pracy. To kierunek dla tych, którzy chcę pracować w instytucjach państwowych, samorządowych.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Białymstoku

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Białystok