Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Gdańsku

Gdańsk

Gdańsk

ul. Heweliusza 11

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Zasady rekrutacji

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSB?
WSB oferuje studia podyplomowe z wielu obszarów

*Administracja i Bezpieczeństwo
*Finanse
*Marketing i Sprzedaż
*Rachunkowość
*IT
*Pedagogika
*HR
*Kompetencje menadżerskie / Rozwój osobisty
*Języki obce / Tłumaczenia
*Turystyka
*Prawo
*Nieruchomości
*Logistyka
*Psychologia
*Zarządzanie

Kto może zostać studentem?
Słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak się zapisać na studia?
Możesz zrobić to online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji i wypełni dokumenty lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

 

Założyciel

Założyciel Założycielem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie i Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Misją TEB Akademia jest bycie „profesjonalnym partnerem w rozwoju uczelni”. Założyciel realizuje strategię skoncentrowanego rozwoju grupy Wyższych Szkół Bankowych. Specjalizuje się w doradztwie w takich obszarach działalności szkolnictwa wyższego jak : * zarządzanie szkołami wyższymi * strategie rozwoju szkół wyższych * marketing na rynku edukacyjnym * systemy informatyczne * pozyskiwanie funduszy unijnych * współpraca akademicka i międzynarodowa Dynamicznie rozwijające się TEB Akademia zatrudnia ponad 70 osób na terenie całej Polski. Korzenie organizacji sięgają wczesnych lat 90-tych, pionierskich lat niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Status prawny: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000096209 REGON 631249751 NIP 778-13-41-402 Więcej informacji na stronie www.teb-akademia.pl Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe są w 8 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław.

 

O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jesteśmy najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” przeprowadzonego w 2011 r.). Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

Uczelnia nr 1
WSB już od 15 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale i profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. Dodatkowym potwierdzeniem są wyniki ogólnopolskich rankingów, w których WSB w Gdańsku zajmuje niezmiennie wysokie pozycje:

„Home & Market”
W rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych przygotowanym przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zajęła 1 miejsce uczelni niepublicznych w województwie pomorskim!

WPROST
Program MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zajął 15 miejsce w skali kraju w rankingu studiów MBA w Polsce, według tygodnika "WPROST".

WPROST
W tegorocznym rankingu uczelni wyższych tygodnika „WPROST” Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione jako najlepsza grupa uczelni biznesowych w Polsce, tym samym zajmując też 3 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejne sale wykładowe i ćwiczeniowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi ponad 6 tysięcy m2.

Dobra lokalizacja
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni.

W zmodernizowanym budynku znajdują się: siedziba władz rektorskich i kanclerskich Uczelni, dział współpracy zagranicznej, biuro karier, stanowisko ds. płatności studenckich, aula i pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Zajęcia odbywają się ponadto w budynku przy ulicy Augustyńskiego, gdzie znajduje się przestronna aula oraz w budynku przy ulicy Żabi Kruk, w którym mieszczą się: dziekanat, pokoje dziekanów, obsługa stypendialna, biuro organizacji studenckich,nowocześnie wyposażone aule, sale wykładowe i ćwiczeniowe, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

W dniu 28 marca Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zawarły porozumienie w sprawie włączenia SWPD w struktury WSB. Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zostanie włączona w struktury WSB w Gdańsku, jednak potencjał jaki SWPD wypracowała przez lata - nie zniknie. SWPD to uczelnia, o której dorobku i wysokiej pozycji kierunku Prawa świadczą m.in. czołowe miejsca zajmowane w rankingach.

 

Studia podyplomowe

Atuty studiów podyplomowych w WSB:

nowoczesne programy nauczania
koordynator-opiekun każdego kierunku
wykładowcy z doświadczeniem praktycznym
interaktywna forma zajęć - gry biznesowe, case studies, warsztaty
świadectwo w języku polskim i angielskim
przyjazna dla uczestnika organizacja studiów
Program Firma
dogodny, ratalny system płatności

Wiedza ekspercka
Grono wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej tworzą doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w dziedzinie: prawa, finansów i podatków, marketingu, zarządzania, handlu czy nieruchomości. Każdy z prowadzonych w WSB kierunków nadzorowany jest przez merytorycznego opiekuna, który projektuje autorski program zajęć, a następnie czuwa nad jego właściwą realizacji.

Praktyczne zajęcia
Większość zajęć w WSB to warsztaty, podczas których słuchacze mogą nie tylko czerpać z wieloletniej praktyki wykładowców, ale też mają możliwość wymiany doświadczeń i opinii. Ponadto omawiane podczas zajęć konkretne przypadki biznesowe (case studies) uczą bezpośredniego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i niejednokrotnie mogą posłużyć za pomocną wskazówkę w ich pracy zawodowej.

Studia podyplomowe
są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacja posiadanej wiedzy. Dzięki uczestnictwu w interaktywnych formach zajęć - grach biznesowych, case studies i warsztatach - ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Baza dydaktyczna

NOWOCZESNE SALE
Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejną aulę na 300 osób, sale ćwiczeniowe i pracownie komputerowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych.

DOBRA LOKALIZACJA
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni. W zmodernizowanym budynku znajdują się: siedziba władz Uczelni, dziekanat, administracja, biuro organizacji studenckich, aula, sale wykładowe oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Zajęcia odbywają się ponadto w budynku przy ulicy Augustyńskiego, gdzie znajduje się przestronna aula oraz w budynku przy ulicy Rzeźnickiej, w którym mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, aule, Biuro Karier, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada 8 nowoczesnych pracowni komputerowych, w których znajduje się 154 stanowiska. Pracownie są dobrze wyposażone, wygodne i dobrze oświetlone. Odbywają się w nich nie tylko zajęcia z informatyki, ale także niektóre ćwiczenia np. ze statystyki czy ekonometrii.