Administracja Publiczna
Animacja Czytelnictwa, Informacja Naukowa i Bibliotekarstwo
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Bezpieczeństwo Narodowe w Systemie Prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Doradztwo Podatkowe
Doradztwo Zawodowe
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych - edycja II
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
Etyka i Filozofia Religii w Szkole
Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego
Język rosyjski w komunikacji służb mundurowych
Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Logopedyczne
Mediator Sądowy
Menedżerskie
Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych
Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia
Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
Przygotowanie Pedagogiczne
Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu
Terapia Pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny - edycja II
Wycena i Gospodarka Nieruchomościami
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Studia podyplomowe - UWB

Aktualne informacje dotyczące oferty kierunków studiów podyplomowych znajdziesz na stronie: https://irk2.uwb.edu.pl/pl/offer/SP2023/

 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Białymstoku