Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawla II (Publiczna)

palceholder

20-950 Lublin

Alelej Racławickie 14

tel.:

81 445-39-96,
81 445-39-98

Wydział Filozofii
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydział Teologii
Wydział Zamiejscowy Nauk o Prawie i Gospodarce w Stalowej Woli
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Lublinie