Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP)

60-637 Poznań

ul. Wojska Polskiego 28

tel.:

61 846 64 00, 61 848 70 10, 61 848 70 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja@up.poznan.pl

Architektura krajobrazu
Biologia stosowana
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Weterynaria
Zootechnika
Żywienie zwierząt (studia dualne)

Opis Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu należy do czołowych uczelni rolniczych w kraju. Kształci prawie 8 tys. studentów, na 29 kierunkach studiów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są różnorodne, nowatorskie badania oraz zajęcia, dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym i zagranicznym.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży oraz wymogów rynku pracy.

W obszarze działalności dydaktycznej Uniwersytet dba o systematyczne zapewnienie i doskonalenia jakości kształcenia wdrażając standardy jakościowe nawiązujące do najlepszych wzorców edukacyjnych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Architektura krajobrazu 1800 zł / semestr
Dietetyka 1800 zł / semestr
Ekoenergetyka 1700 zł / semestr
Ekonomia 1500 zł / semestr
Finanse i rachunkowość 1500 zł / semestr
Gospodarka przestrzenna 1500 zł / semestr
Informatyka stosowana 1700 zł / semestr
Inżynieria i gospodarka wodna 1700 zł / semestr
Inżynieria rolnicza 1700 zł / semestr
Inżynieria środowiska 1700 zł / semestr
Leśnictwo 2200 zł / semestr
Ogrodnictwo 1600 zł / semestr
Rolnictwo 1700 zł / semestr
Technologia drewna 1750 zł / semestr
Technologia żywności i żywienie człowieka 1800 zł / semestr
Zootechnika 1600 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni wielkopolskie