Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Weterynaria - 1 uczelnia

Studia na kierunku Weterynaria w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem weterynaria w Poznaniu

Chcesz studiować weterynarię? Czy wiesz, że w Polsce tylko wybrane uczelnie oferują ten kierunek? Sprawdź, już dzisiaj, które uczelnie w Poznaniu kształcą przyszłych weterynarzy i dowiedz się, jak przebiega rekrutacja na studia weterynaryjne!„Weterynaria” to tak naprawdę potoczne określenie medycyny weterynaryjnej – czyli nauki dedykowanej chorobom zwierząt; leczeniu i profilaktyce chorób, na które zapadają; higienie produktów, które mają zwierzęce pochodzenie, a także ochronie ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Początki weterynarii sięgają prehistorii. Leczeniem zwierząt zajmował się między innymi Hipokrates, autor przysięgi, która wyznacza do dzisiaj standardy etyki w zawodzie lekarza. Niektóre zwierzęce choroby, takie jak wścieklizna, opisywał także inny znany starożytny – Arystoteles. Pierwsza uczelnia, która kształciła lekarzy weterynarii, powstała w XVIII wieku we Francji; w Polsce była Katedra Weterynarii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj studia weterynaryjne podjąć można jedynie w kilku uczelniach w Polsce. Studia trwają 5,5 roku – są to, podobnie jak medycyna, studia jednolite magisterskie.Uczelnie w Poznaniu, które kształcą na kierunku weterynariaW Poznaniu można podjąć studia weterynaryjne na jednej uczelni – jest to Uniwersytet Przyrodniczy, na którym (przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym) w ramach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzony jest ten kierunek. Weterynaria jest dostępna w Poznaniu od 2011 roku. Studia trwają 11 semestrów (5,5 roku), a po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom lekarza weterynarii. Absolwenci mogą po studiach ukończyć jedną z 17 specjalizacji dla lekarzy weterynarii – nadawaniem tytułów specjalisty trudni się Komisja Do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Rekrutacja na weterynarięJak wygląda rekrutacja na studia weterynaryjne? Zasady opisuje poniższa grafika:zdjecieKandydaci na studia weterynaryjne w Poznaniu powinni pamiętać, że w procesie rekrutacji brane są pod uwagę dwa przedmioty: biologia i chemia. Źródło: http://www1.up.poznan.pl/animal/wp-content/uploads/2016/03/ZASADY-REKRUTACJI.pdfPrzedmioty wykładane na weterynariiStudiując weterynarię, zgłębia się nie tylko teorię – dużą rolę w programie studiów odbywają zajęcia praktyczne. Są to ćwiczenia i praktyki – np. praktyka hodowlana, praktyka kliniczna oraz praktyka w inspekcji weterynarnej. Studenci odbywają też staże kliniczne. A oto lista przedmiotów wykładanych na kierunku weterynaryjnym: • fizjologia zwierząt,• anatomia zwierząt,• biochemia zwierząt,• histologia zwierząt,• epidemiologia weterynaryjna,• farmacja weterynaryjna,• immunologia weterynaryjna,• etologia,• mikrobiologia weterynaryjna,• patofizjologia zwierząt,• wirusologia weterynaryjna,• immunologia kliniczna zwierząt,• diagnostyka weterynaryjna,• farmakologia weterynaryjna,• toksykologia weterynaryjna,• anatomia patologiczna zwierząt,• choroby owadów,• choroby ptaków,• choroby zwierząt futerkowych,• choroby ryb,• choroby zwierząt egzotycznych,• choroby zwierząt łownych,• choroby zwierząt laboratoryjnych,• andrologia i biotechnologia zwierząt,• anestezjologia i intensywna terapia weterynaryjna,• dermatologia weterynaryjna,• choroby wewnętrzne zwierząt,• choroby zakaźne zwierząt,• położnictwo i rozród zwierząt,• chirurgia weterynaryjna,• andrologia i sztuczne unasiennianie zwierząt,• parazytologia,• profilaktyka weterynaryjna,• ortopedia weterynaryjna,• weterynaria sądowa,• dietetyka weterynaryjna,• radiologia weterynaryjna,• higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.Autor: Magda Kotkiewicz

Zobacz uczelnie na mapie w Poznaniu