Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Weterynaria - 1 uczelnia

Studia na kierunku Weterynaria w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem weterynaria w Poznaniu

Chcesz studiować weterynarię? Czy wiesz, że w Polsce tylko wybrane uczelnie oferują ten kierunek? Sprawdź, już dzisiaj, które uczelnie w Poznaniu kształcą przyszłych weterynarzy i dowiedz się, jak przebiega rekrutacja na studia weterynaryjne!„Weterynaria” to tak naprawdę potoczne określenie medycyny weterynaryjnej – czyli nauki dedykowanej chorobom zwierząt; leczeniu i profilaktyce chorób, na które zapadają; higienie produktów, które mają zwierzęce pochodzenie, a także ochronie ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.

Początki weterynarii sięgają prehistorii. Leczeniem zwierząt zajmował się między innymi Hipokrates, autor przysięgi, która wyznacza do dzisiaj standardy etyki w zawodzie lekarza. Niektóre zwierzęce choroby, takie jak wścieklizna, opisywał także inny znany starożytny – Arystoteles.

Pierwsza uczelnia, która kształciła lekarzy weterynarii, powstała w XVIII wieku we Francji; w Polsce była Katedra Weterynarii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj studia weterynaryjne podjąć można jedynie w kilku uczelniach w Polsce. Studia trwają 5,5 roku – są to, podobnie jak medycyna, studia jednolite magisterskie.

Uczelnie w Poznaniu, które kształcą na kierunku weterynaria

W Poznaniu można podjąć studia weterynaryjne na jednej uczelni – jest to Uniwersytet Przyrodniczy, na którym (przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym) w ramach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzony jest ten kierunek.

Weterynaria jest dostępna w Poznaniu od 2011 roku. Studia trwają 11 semestrów (5,5 roku), a po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom lekarza weterynarii. Absolwenci mogą po studiach ukończyć jedną z 17 specjalizacji dla lekarzy weterynarii – nadawaniem tytułów specjalisty trudni się Komisja Do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Rekrutacja na weterynarię

Jak wygląda rekrutacja na studia weterynaryjne? Zasady opisuje poniższa grafika:

zdjecie

Kandydaci na studia weterynaryjne w Poznaniu powinni pamiętać, że w procesie rekrutacji brane są pod uwagę dwa przedmioty: biologia i chemia.

Źródło: http://www1.up.poznan.pl/animal/wp-content/uploads/2016/03/ZASADY-REKRUTACJI.pdf

Przedmioty wykładane na weterynarii

Studiując weterynarię, zgłębia się nie tylko teorię – dużą rolę w programie studiów odbywają zajęcia praktyczne. Są to ćwiczenia i praktyki – np. praktyka hodowlana, praktyka kliniczna oraz praktyka w inspekcji weterynarnej. Studenci odbywają też staże kliniczne. A oto lista przedmiotów wykładanych na kierunku weterynaryjnym:
• fizjologia zwierząt,
• anatomia zwierząt,
• biochemia zwierząt,
• histologia zwierząt,
• epidemiologia weterynaryjna,
• farmacja weterynaryjna,
• immunologia weterynaryjna,
• etologia,
• mikrobiologia weterynaryjna,
• patofizjologia zwierząt,
• wirusologia weterynaryjna,
• immunologia kliniczna zwierząt,
• diagnostyka weterynaryjna,
• farmakologia weterynaryjna,
• toksykologia weterynaryjna,
• anatomia patologiczna zwierząt,
• choroby owadów,
• choroby ptaków,
• choroby zwierząt futerkowych,
• choroby ryb,
• choroby zwierząt egzotycznych,
• choroby zwierząt łownych,
• choroby zwierząt laboratoryjnych,
• andrologia i biotechnologia zwierząt,
• anestezjologia i intensywna terapia weterynaryjna,
• dermatologia weterynaryjna,
• choroby wewnętrzne zwierząt,
• choroby zakaźne zwierząt,
• położnictwo i rozród zwierząt,
• chirurgia weterynaryjna,
• andrologia i sztuczne unasiennianie zwierząt,
• parazytologia,
• profilaktyka weterynaryjna,
• ortopedia weterynaryjna,
• weterynaria sądowa,
• dietetyka weterynaryjna,
• radiologia weterynaryjna,
• higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.


Autor: Magda Kotkiewicz


Studia w Poznaniu na kierunku Weterynaria - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje