Progi Punktowe - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Informatyka analityczna 99
Elektroniczne przetwarzanie informacji 97
Ekonomia 95
Fizjoterapia 95
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne 94
Elektroradiologia 94
Filologia angielska 93
Informatyka 92
Finanse, bankowość, ubezpieczenia 92
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 92
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe 91
Stosunki międzynarodowe 91
Matematyka komputerowa 90
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 90
Edytorstwo 89
Filozofia 87
Zarządzanie informacją 87
Kierunek lekarski 86 59
Zarządzanie kulturą i mediami 86
Filologia hiszpańska 86
Kierunek lekarsko-dentystyczny 85 64
Kulturoznawstwo międzynarodowe 85
Filologia francuska 84
Ratownictwo medyczne 83
Socjologia 83
Etnologia i antropologia kulturowa 81
Prawo 81 40
Informatyka stosowana 80
Relacje międzykulturowe 80
Matematyka 80
Położnictwo 80
Latynoamerykanistyka 80
Politologia 80
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 79
Studia polsko-ukraińskie 79
Historia sztuki 79
Zarządzanie publiczne 79
Psychologia 79
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów 79
Pielęgniarstwo 79
Porównawcze studia cywilizacji 79
Migracje międzynarodowe 78
Zdrowie publiczne 77
Studia europejskie 77
Biotechnologia 76
Pedagogika specjalna 76
Kognitywistyka 76
Neurobiologia 76
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata 75
Archeologia 75
Bezpieczeństwo narodowe 75
Judaistyka 74
Zarządzanie polityką społeczną 74
Historia 72
Fizyka 72
Pedagogika 72
Muzykologia 72
Filologia polska nauczycielska 70
Polonistyka - komparatystyka 70
Studia nad buddyzmem 69
Zaawansowane materiały i nanotechnologia 69
Chemia 68
Geografia i gospodarka przestrzenna 68
Biofizyka molekularna i komórkowa 68
Biologia 68
Dietetyka 67
Geologia 67
Farmacja 67
Biofizyka 66
Astronomia 66
Biochemia 65
Bioinformatyka 64
Ochrona dóbr kultury 64
Kulturoznawstwo – teksty kultury 63
Studia euroazjatyckie 62
Fizyka dla firm 62
Chemia medyczna 61
Chemia zrównoważonego rozwoju 53
Filologia klasyczna 43
Filologia germańska 41
Wiedza o teatrze 41
Polonistyka antropologiczno-kulturowa 41
Język polski w komunikacji społecznej 41
Język i literatura Rosji 65

Progi punktowe na UJ w Krakowie - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Aby podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak jak na innych, polskich uczelniach, trzeba pozytywnie przebrnąć przez proces rekrutacyjny, który uwzględnia, m.in. wyniki maturalne.

Pod uwagę brane są wyniki z matury na poziomie podstawowym, głównie z języka polskiego, obcego języka nowożytnego oraz matematyki. Dodatkowe punkty kandydat uzyskuje za wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, jak np. historia, geografia, matematyka, fizyka, inny język obcy, informatyka czy wiedza o społeczeństwie.

Wszystko zależy od wybranego kierunku studiów i jego wymagań rekrutacyjnych. Punkty kwalifikacyjne przelicza się, uwzględniając poziom przedmiotów zdawanych na maturze i przypisanych im wag.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Niesatysfakcjonujący wynik z egzaminu maturalnego nie wiąże się z utratą możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na wymarzony kierunek studiów.

Punkty kwalifikacyjne można zdobyć, m.in. za osiągnięcia sportowe, a także biorąc udział w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach naukowych. Laureaci bądź finaliści takiej olimpiady uzyskują maksimum punktów z jednego przedmiotu, przypisanego danemu konkursowi.

Niemniej jednak później trzeba przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych i uzyskać minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Uniwersytet Jagielloński podaje informację o progach punktowych?


Na Uniwersytecie Jagiellońskim progi punktowe ustalane są przez Rektora. Punkty oblicza się ze specjalnych wzorów rankingowych uwzględniających wagi przypisane poszczególnym przedmiotom, które obowiązują w rekrutacji na konkretne kierunki. Co roku progi punktowe są inne - im więcej kandydatów, tym wyższy wynik ostatniej przyjętej na studia osoby.

Kandydaci z najlepszymi wynikami z matury są przyjmowani do czasu większościowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku. Jednak gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór.

Zobacz więcej: Wzory rankingowe na UJ.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2023 

 

1. Informatyka analityczna – minimalny próg: 99 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studenci na tym kierunku uczą się, m.in. programować w nowoczesnych językach programowania, rozwiązywać problemy algorytmiczne, analizować i testować nowe algorytmy czy optymalizować wydajność programów.

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w renomowanych firmach informatycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą, np. Facebook, Google, Nokia, Samsung czy Siemens.

Zobacz więcej: Informatyka analityczna na UJ.

2. Elektroniczne przetwarzanie informacji – minimalny próg: 97 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Przedmiotem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki,  ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej, a także ich osadzenia w kontekście kulturowym.

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich. 

Zobacz więcej: Elektroniczne przetwarzanie informacji na UJ.

3. Ekonomia – minimalny próg: 95 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Jest to kierunek, który zdobył zaszczytne 3. miejsce w latach 2020-2022 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy".

Absolwenci dysponują podstawową wiedzą z zakresu szeroko pojętej ekonomii i finansów, a także znają specjalistyczne zagadnienia z matematyki, nauk o zarządzaniu oraz innych nauk prawnych, społecznych oraz humanistycznych. Studia są dwustopniowe, zatem dla zainteresowanych jest możliwość podjęcia się również magisterki.

Zobacz więcej: Ekonomia na UJ.

4. Fizjoterapia – minimalny próg: 95 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Studenci fizjoterapii zdobywają kompleksowe wykształcenie z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Są oni przygotowywani do pracy z drugim człowiekiem; zyskują poczucie odpowiedzialności i tolerancji dla zachowań wynikających z choroby bądź niepełnosprawności.

Dzięki temu absolwenci tego kierunku są doskonale przygotowani do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, który nadaje prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na UJ.

5. Elektroradiologia – minimalny próg: 94 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Kierunek kształci studentów w następujących obszarach praktycznych: wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej.

Z kolei podstawami teoretycznymi, na których opiera się Elektroradiologia jest ogólna wiedza z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także nauk społecznych.

Zobacz więcej: Elektroradiologia na UJ.

 

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Krakowie