Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Grafika - 8 uczelni

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Grafika Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 2650zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Grafika Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach ( zobacz więcej )

Katowice

ul. Raciborska 37

tel.:

32 758 77 00, 32 75 87 730

ikonka email do uczelni

rektorat@asp.katowice.pl

Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 24 00,
Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

rekrutacja@us.edu.pl

Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) ( zobacz więcej )

41-200 Sosnowiec

ul. Kilińskiego 43

tel.:

(32) 363 12 00, (32) 363 12 06

ikonka email do uczelni

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej ( zobacz więcej )

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Cieplaka 1c

tel.:

32 262-28-05, 295-93-10, 295-93-11

ikonka email do uczelni

info@wsb.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) im. Karola Goduli ( zobacz więcej )

41-506 Chorzów

ul. Racławicka 23

tel.:

32 349 48 02, 32 349 48 03 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

gwsp@gwsp.edu.pl

rekrutacja@gwsp.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów ( zobacz więcej )

41-506 Chorzów

ul. Sportowa 29

tel.:

32 349 85 24, 32 349 84 79, 32 349 84 70, 32 349 85 31

ikonka email do uczelni

rekrutacja@chorzow.wsb.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Grafika w Katowicach

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

od 2850 zł od 2650 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach 2650-3150

Uczelnie z kierunkiem grafika w Katowicach

Wybierasz się na studia na kierunku grafika? Czy wiesz, które uczelnie w Katowicach prowadzą ten kierunek? Zapoznaj się z listą uczelni państwowych i prywatnych oraz z zasadami rekrutacji.Grafika jest jednym z podstawowych działów sztuk plastycznych, tak jak malarstwo czy rzeźba. Rozróżniamy, w zależności od pełnionej funkcji, grafikę artystyczną oraz użytkową. Grafika artystyczna, jak nazwa wskazuje, związana jest z działalnością artystyczną – finalnym skutkiem pracy twórczej grafika jest dzieło sztuki. Z kolei grafika użytkowa ma charakter bardziej komercyjny – związana jest m.in. z rynkiem wydawniczym, reklamą czy multimediami.

Grafika znajduje zastosowanie w każdym obszarze naszego życia, ponieważ to, co nas otacza, jest w głównej mierze efektem projektowania graficznego – choćby pieniądze, opakowania produktów czy materiały reklamowe. Warto pamiętać, że grafika, jako kierunek studiów, wymaga od jej adeptów zdolności plastycznych, kreatywności, łatwości w posługiwaniu się programami komputerowymi. Przeciwwskazaniem do podjęcia studiów na grafice mogą być zaburzenia w percepcji kształtów czy rozróżnianiu barw.

Państwowe uczelnie w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski oferuje kandydatom studia graficzne – w ofercie uczelni znajdują się prowadzone w ramach Instytutu Sztuki:

•jednolite studia magisterskie na kierunku grafika w trybie zarówno stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (zaocznie) ze specjalnością: komunikacja wizualna i grafika artystyczna lub grafika wydawnicza i artystyczna;

•studia I stopnia (licencjackie) na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, specjalność: grafika komputerowa gier, w trybie stacjonarnym;

•studia II stopnia (magisterskie) na kierunku grafika w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;

•studia II stopnia (magisterskie) na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, specjalność: grafika komputerowa gier, w trybie stacjonarnym.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

ASP w Katowicach prowadzi w ramach Wydziału Projektowego kierunek projektowanie graficzne (studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia – wieczorowe, studia niestacjonarne I stopnia – zaoczne, studia stacjonarne II stopnia), a w ramach Wydziału Artystycznego kierunek grafika warsztatowa (studia stacjonarne jednolite magisterskie, studia niestacjonarne I stopnia – wieczorowe, studia niestacjonarne I stopnia – zaoczne, studia niestacjonarne II stopnia – wieczorowe).

Prywatne uczelnie w Katowicach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Uczelnia oferuje kandydatom artystyczne studia licencjackie na kierunku grafika w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej; multimedia; projektowanie graficzne. Opłata za studia wynosi 470 zł miesięcznie na studiach stacjonarnych, a 449 zł miesięcznie na studiach niestacjonarnych.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku grafika w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Dostępne są dwie specjalności: grafika multimedialna i animacja 3D oraz grafika reklamowa. Opłata za studia jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym wynosi 2850 złotych za semestr, z kolei opłata za studia jednolite magisterskie w trybie niestacjonarnym – 2650 złotych za semestr.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

W ofercie uczelni znajdują się stacjonarne oraz niestacjonarne studia licencjackie na kierunku gry i grafika interaktywna. Dostępne są specjalności:
• grafika w grach i grafice interaktywnej;
• grafika 3D w grach;
• projektowanie w grach i grafice interaktywnej;
• projektowanie graficzne.

Opłata za studia stacjonarne wynosi 449 zł miesięcznie, a za studia niestacjonarne – 389 zł miesięcznie.

Zasady rekrutacji na uczelnie państwowe

Rekrutacja na Uniwersytet Śląski na studia stacjonarne I stopnia na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej ze specjalnością grafika komputerowa gier obejmuje trzy etapy:

zdjecie
Źródło: https://irk.us.edu.pl/catalog/view?id=13-S1PG

Uwaga!
• punkty uzyskane z historii sztuki zdawanej na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2;
• punkty uzyskane z historii sztuki zdawanej na poziomie podstawowym, z języka polskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym lub z innego języka nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 1;
• punkty uzyskane z języka polskiego lub innego języka nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,5.

zdjecie
Źródło: https://irk.us.edu.pl/catalog/view?id=13-SMGR

A tak przebiega rekrutacja na Akademię Sztuk Pięknych, na studia stacjonarne I stopnia na kierunku grafika:

zdjecie
zdjecie
zdjecie
Źródło: http://www.asp.katowice.pl/upload/original/zalacznik-nr-2-do-uchwaly-nr-9.pdf

Przedmioty wykładane na grafice

Studenci grafiki uczestniczyć będą w zajęciach m.in. z takich przedmiotów:
• podstawy projektowania graficznego;
• rzeźba;
• malarstwo;
• rysunek;
• fotografia;
• fotografia wydawnicza;
• fotografia reklamowa;
• struktury wizualne;
• liternictwo i typografia;
• obsługa programów graficznych;
• historia i teoria sztuki;
• technologia informacyjna i obsługa programów;
• podstawy grafiki artystycznej;
• wiedza o formie plastycznej;
• filozofia z logiką;
• multimedia;
• DTP;
• grafika publikacji elektronicznych;
• techniki animacji obrazu i dźwięku;
• krytyka artystyczna;
• historia grafiki;
• pracownie do wyboru.


Autor: Joanna Litwin