Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Kierunki ekonomiczne w Lublinie

Kierunki ekonomiczne w Lublinie1. Bankowość

 

Kierunek ten pozwala rozwinąć skrzydła w szeroko pojmowanej bankowości tudzież biznesie.

Jest to kierunek oparty o nauki ścisłe, przede wszystkim o matematykę. Wiedza zdobyta poprzez studiowanie tego kierunku pozwala na swobodne poruszanie się w sektorze finansowym.

Podczas studiów zetkniecie się z takimi przedmiotami jak właśnie matematyka, statystyka czy też mikro oraz makroekonomia

 

2. Biznes

 

To bardzo szeroko rozumiany kierunek studiów, który dotyczy nie tylko biznesu w sensie stricte lecz także ekonomii, zarządzania czy prawa podatkowego.

Studia te zdecydowanie są przyszłościowe i pozwalają nabyć niezwykle cenne umiejętności i wiedzę.

Absolwenci swobodnie będą poruszali się po wszystkich aspektach funkcjonowania biznesu. Pozwalają także zrozumieć działanie i rozwój firm bądź korporacji.

Ten kierunek możesz studiować w Lublinie na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Agrobiznes, UMCS - EkobiznesKatolicki Uniwersytet Lubelski - Prawo w biznesie oraz Politechnika Lubelska - Sztuczna Inteligencja w biznesie.

 

3. Ekonomia

 

Ekonomia skupiona jest na dziedzinie gospodarowania finansami, a także zasobami ludzkimi czy też materialnymi.

Studenci badają takie zjawiska jak bezrobocie, inflacja czy wzrost gospodarczy dzięki czemu doskonale poznają wszystkie aspekty, które na to oddziałują i do tych zjawisk doprowadzają.

Absolwenci pozyskają wiedzę pozwalającą prognozować takowe zjawiska i podejmować wobec nich jak najbardziej optymalne rozwiązania.

Ten kierunek możesz studiować w Lublinie na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Ekonomia, UMCS - Ekonomia oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski - Ekonomia.

 

4. Finanse i Rachunkowość

 

Kierunek ten pozwala zdobyć elementarną wiedzę i niezbędne podstawy do osiągniecia sukcesu w życiu zawodowym i biznesie.

Studia te kształcą m.in. w jaki sposób sukcesywnie zarządzać finansami danego przedsiębiorstwa, jak prawidłowo wykorzystywać zasady rachunkowości czy też przepisów prawnych związanych z podatkami.

Wiedza, która jest na tym kierunku przekazywana łączy dorobek nauki z praktycznymi rozwiązaniami

Ten kierunek możesz studiować w Lublinie na 2 uczelniach publicznych: Politechnika Lubelska - Finanse i Rachunkowość oraz UMCS - Finanse i Rachunkowość.

 

5. Marketing

 

Przekazuje wiedzę i sprawdzone umiejętności związane z zakresem marketingu i pokrewnych dyscyplin.

Przede wszystkim związany jest z zagadnieniem reklamy i dotarcia do odbiorców mając na celu zachęcenie ich do zakupu danego produktu bądź usługi.

Studiując ten kierunek nabędziesz umiejętności związane z marketingiem i zarządzaniem marketingowym. Z kolei pracę możesz podjąć w wielu korporacjach i agencjach

Ten kierunek możesz studiować w Lublinie na 3 uczelniach publicznych: Politechnika Lubelska - Marketing i komunikacja rynkowa, UMCS - Turystyka i Rekreacja spec. Marketing medialny oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Marketing i zarządzanie produkcją żywności.

 

6. Podatki

 

Kierunek ten kształci w zakresie zarządzania podatkami, które w odpowiednim wymiarze pozwala sukcesywnie rozwijać i stabilizować finanse przedsiębiorstwa.

Na rynku pracy stale odnotowywane jest rosnące zapotrzebowanie specjalistów z tej branży.

Absolwent doskonale sprawdzi się w roli doradcy podatkowego, natomiast nie jest to jedyny zawód, którego może się podjąć. 

Ten kierunek możesz studiować w Lublinie na uczelni publicznej: UMCS - Finanse i Rachunkowość spec. Doradztwo podatkowe.

 

7. Public Relations

 

Kierunek ten charakteryzuje się przede wszystkim budową relacji i dialogu między komórkami organizacji oraz całymi organizacjami, a jej otoczeniem.

Organizacje rozumie się w tym przypadku jako samorządy, urzędy, firmy czy też przedsiębiorstwa.

Student zyska doskonałą znajomość narzędzi PR, otoczenia marketingowego oraz projektowania i realizacji strategii marketingowych.

Ten kierunek możesz studiować w Lublinie na uczelni publicznej: UMCS - Public relations i zarządzanie informacją.

 

8. Zarządzanie

 

Kształci specjalistów w kierunku planowania, kierowania, kontrolowania procesów i koordynowania przedsiębiorstwami.

Kierunek zarządzanie pozwala zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w wyżej wymienionych obszarach.

Absolwent zyska wiedzę m.in.  z zakresu przedsiębiorstw i instytucji publicznych, nauk o zarządzaniu, skutecznego komunikowania się i

rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami czy to ludzkimi, materialnymi czy finansowymi.

Ten kierunek możesz studiować w Lublinie na 3 uczelniach publicznych: Politechnika Lubelska - Zarządzanie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Zarządzanie i inżynieria produkcji, UMCS - Zarządzanie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zarządzanie.


Data publikacji: 23.06.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin