Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin

ul. Projektowa 4

tel.:

81 749 17 70, 81 749 32 24

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsei.lublin.pl

podyplomowe@wsei.lublin.pl

Audyt systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa – we współpracy z PIKW
Audyt systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa – we współpracy z PIKW
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe – ON-LINE
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji – we współpracy z PIKW
Cyberbezpieczeństwo – NOWOŚĆ !!!
Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
Grafika komputerowa
Informatyka kryminalistyczna – NOWOŚĆ
Inspektor Ochrony Danych – ON-LINE
Integracja sensoryczna z terapią ręki – NOWOŚĆ
Integracja sensoryczna z terapią ręki – NOWOŚĆ
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej – we współpracy z PIKW
Lean Sigma Academy – Nowość! we współpracy z firmą Luqam
Logopedia z alternatywną i wspomagająca komunikacją – NOWOŚĆ
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców – ONLINE
Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców – ONLINE
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Profesjonalna profilaktyka w szkole – NOWOŚĆ
Profesjonalna profilaktyka w szkole – NOWOŚĆ
Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień – ONLINE
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia kliniczna dla niepsychologów – NOWOŚĆ
Psychologia sądowa z elementami mediacji
Psychologia transportu
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych (Rachunkowość budżetowa)
Strategie zakupowe i sourcing – Nowość! we współpracy z firmą Luqam
Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką medyczną – Nowość!
Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD oraz trudnościami wychowawczymi – ONLINE
Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD oraz trudnościami wychowawczymi – ONLINE
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi– studia kwalifikacyjne
Terapia uzależnień i współuzależnionych – NOWOŚĆ Terapia zajęciowa z arteterapią – ONLINE
Terapia zajęciowa z arteterapią – ONLINE
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
Współczesna diagnoza zdolności poznawczych i osobowości w praktyce psychologicznej
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – we współpracy z PIKW
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie w służbie zdrowia
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w