Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin

ul. Mełgiewska 7/9

tel.:

81 749-17-77

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsei.lublin.pl

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi
Europejski Menedżer Jakości
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
Zarządzanie finansami firm
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym
Europejski doradca bankowy
Rachunkowość budżetowa
Studia dla ekspertów i doradców inwestycyjnych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Grafika komputerowa
Administrowanie sieciami komputerowymi
Systemy baz danych
Menedżer projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
Zamówienia publiczne
Technologia informacyjna i informatyka - studia kwalifikacyjne
Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Edukacja medialna - studia doskonalące dla nauczycieli
Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia doskonalące
Organizacja pomocy społecznej
Psychologia transportu
Mediacje cywilne i karne
Studia podyplomowe z socjoterapii
Profesjonalna profilaktyka w szkole
Akademia trenera biznesu (studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Bezpieczeństwo systemow informatycznych(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia kwalifikacyjne
Dyplomowany Administrator Nieruchomości
Doradztwo zawodowe (2 semestry)
Pośrednictwo pracy
Europrzedsiębiorczość
Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
Zarządzanie Projektami Badawczymi Współfinansowanymi Z Funduszy Europejskich. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych.
Menedżer Projektów Badawczych (Manager of Research Project). Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych.
Menedżer innowacji i transferu wiedzy. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych
Konsultant rozwoju społecznego
Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi edycja II
Doradztwo zawodowe (dla absolwentów magisterskich studiów psychologicznych)
Doradztwo zawodowe (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)
Studium pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
Przedsiębiorczość - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Doradca podatkowy(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Gender Stusies(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Komunikacja społeczna, Public Relations, Kreowanie wizerunku publicznego (studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Ochrona Powietrza i zarządzanie środowiskiem- aspekty prawne i praktyczne(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej- zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Akademia trenera biznesu
(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
200
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
200
Bezpieczeństwo systemow informatycznych
(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
200
Doradca podatkowy
(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
200
Gender Stusies
(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
200
Komunikacja społeczna, Public Relations, Kreowanie wizerunku publicznego
(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
200
Ochrona Powietrza i zarządzanie środowiskiem- aspekty prawne i praktyczne
(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
200 zł
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej- zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
200
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w