Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-209 Lublin

ul. Mełgiewska 7/9

ikonka email do uczelni

www.wsei.lublin.pl

email:

sekretariat@wsei.lublin.pl
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi Europejski Menedżer Jakości Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim Zarządzanie finansami firm Wycena nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi Bezpieczeństwo i higiena pracy Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym Europejski doradca bankowy Rachunkowość budżetowa Studia dla ekspertów i doradców inwestycyjnych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Grafika komputerowa Administrowanie sieciami komputerowymi Systemy baz danych Menedżer projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE Zamówienia publiczne Technologia informacyjna i informatyka - studia kwalifikacyjne Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Edukacja medialna - studia doskonalące dla nauczycieli Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia doskonalące Organizacja pomocy społecznej Psychologia transportu Mediacje cywilne i karne Studia podyplomowe z socjoterapii Profesjonalna profilaktyka w szkole Akademia trenera biznesu (studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie) Bezpieczeństwo systemow informatycznych(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie) Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia kwalifikacyjne Dyplomowany Administrator Nieruchomości Doradztwo zawodowe (2 semestry) Pośrednictwo pracy Europrzedsiębiorczość Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie Projektami Badawczymi Współfinansowanymi Z Funduszy Europejskich. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych. Menedżer Projektów Badawczych (Manager of Research Project). Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych. Menedżer innowacji i transferu wiedzy. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych Konsultant rozwoju społecznego Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi edycja II Doradztwo zawodowe (dla absolwentów magisterskich studiów psychologicznych) Doradztwo zawodowe (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów) Studium pedagogiczne - studia kwalifikacyjne Przedsiębiorczość - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie) Doradca podatkowy(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie) Gender Stusies(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie) Komunikacja społeczna, Public Relations, Kreowanie wizerunku publicznego (studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie) Ochrona Powietrza i zarządzanie środowiskiem- aspekty prawne i praktyczne(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie) Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej- zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi
Europejski Menedżer Jakości
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
Zarządzanie finansami firm
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym
Europejski doradca bankowy
Rachunkowość budżetowa
Studia dla ekspertów i doradców inwestycyjnych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Grafika komputerowa
Administrowanie sieciami komputerowymi
Systemy baz danych
Menedżer projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
Zamówienia publiczne
Technologia informacyjna i informatyka - studia kwalifikacyjne
Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Edukacja medialna - studia doskonalące dla nauczycieli
Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia doskonalące
Organizacja pomocy społecznej
Psychologia transportu
Mediacje cywilne i karne
Studia podyplomowe z socjoterapii
Profesjonalna profilaktyka w szkole
Akademia trenera biznesu (studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Bezpieczeństwo systemow informatycznych(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia kwalifikacyjne
Dyplomowany Administrator Nieruchomości
Doradztwo zawodowe (2 semestry)
Pośrednictwo pracy
Europrzedsiębiorczość
Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
Zarządzanie Projektami Badawczymi Współfinansowanymi Z Funduszy Europejskich. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych.
Menedżer Projektów Badawczych (Manager of Research Project). Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych.
Menedżer innowacji i transferu wiedzy. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych
Konsultant rozwoju społecznego
Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi edycja II
Doradztwo zawodowe (dla absolwentów magisterskich studiów psychologicznych)
Doradztwo zawodowe (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)
Studium pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
Przedsiębiorczość - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Doradca podatkowy(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Gender Stusies(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Komunikacja społeczna, Public Relations, Kreowanie wizerunku publicznego (studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Ochrona Powietrza i zarządzanie środowiskiem- aspekty prawne i praktyczne(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej- zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych(studia we współpracy z Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie)

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Inne uczelnie w regionie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

20-150 Lublin

ul. Bursaki 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

81 452 94 74

fax.:

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne