Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 14/3

tel.:

85 652 00 24, 85 652 09 97

ikonka email do uczelni

wse@wse.edu.pl

dziekanat@wse.edu.pl

E-marketing
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie nowość!
Podyplomowe Studia Doradztwa Finansowego
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Zarządzanie Nieruchomościami
Marketing z grafiką komputerową
Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego
Ekonomika rolnictwa nowość!
Monitoring i Ewaluacja Projektów Unii Europejskiej
Zarządzanie w oświacie nowość!
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacji
Poradnictwo Zawodowe
Podyplomowe Studia Doradztwa Podatkowego
Zarządzanie Projektami z Funduszy Wspólnotowych
Wycena Nieruchomości
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w