Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Master of Business Administration (Partner Key West University) NOWOŚĆ!

Zobacz

Cena za semestr od 2 000 $zł

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

HR Business Partner

Zobacz

Cena za semestr od 3450zł

Master of Business Administration

Zobacz

Cena za semestr od 5050zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

HR BUSINESS PARTNER NA WSE

HR Business Partner


Studia kierowane są do osób, które chcą swoją karierę zawodową związać z miękkim HRem, ale także menedżerów średniego szczebla oraz ludzi biznesu.

Wymagania stawiane HR Business Partnerom są coraz bardziej interdyscyplinarne. Dlatego też program studiów obejmuje także zajęcia związane m.in. z prawem pracy, employer branding, technologiami wspomagającymi procesy HR w biznesie. Dopełnieniem programu będą warsztaty skutecznej komunikacji, zarządzania sobą i talentami oraz współpracy w ramach zespołów.

DLACZEGO WARTO?

Studia HR Business Partner to kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych

Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej to niepowtarzalna okazja do spotkania z praktykami biznesu, rozwoju kontaktów biznesowych

Studia realizowane w partnerstwie z GRUPĄ KONSULTANCYJNĄ – Łączy Nas Praca!


 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) na WSE

MBA


Studia kierowane są do menedżerów wyższych szczebli, ludzi biznesu oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania. Absolwent kierunku „Podyplomowe studia w zakresie zarządzania Master of Business Administration” zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu skuteczniej zarządzać organizacją.

DLACZEGO WARTO?

Master of Business Administration to najwyższy poziom edukacji związanej z biznesem,

Studia są kluczem do rozwoju kariery w sektorze prywatnym, ale dyplom MBA jest także wysoko ceniony w instytucjach publicznych,

Studia MBA w Wyższej Szkole Ekonomicznej to unikalna możliwość spotkania z ekspertami w obszarach kluczowych dla współczesnego biznesu,

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym osoba, która ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), spełnia warunki formalne określone dla kandydata na członka organu nadzorczego.


 

POSTGRADUATE STUDIES IN MANAGEMENT – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Postgraduate studies


The aim of the studies is to deepen knowledge and strengthen practical skills necessary to manage an organization. Knowledge and skills acquired during the course of studies will allow to increase the effectiveness of managing a team, project, department, company, and above all to develop personal competence in managing oneself and others in difficult interpersonal situations and making business decisions. During the classes, numerous examples from practice are presented and analyzed. 

Modern, comprehensively educated management staff is the basis for success of any organization, especially in times of dynamically changing environment. Special requirements in this respect apply to managers responsible for the strategic management of the organization.

Cooperation between two universities: The University of Economics in Bialystok and Key West University will allow students to look at the problems of management through the prism of global experience. In addition to subjects common to all students, students will be able to choose a specialization within the Key West University: Data Analytics or Logistics and Supply Chain Management.


 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W ORGANIZACJI NA WSE

BHP


Studia przeznaczone są dla osób, które w pracy zawodowej zamierzają pełnić funkcje inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Kierunek skierowany jest także do właścicieli przedsiębiorstw i osób zarządzających firmą, które chciałyby orientować się w aktualnych przepisach BHP.

DLACZEGO WARTO?

Uzyskane kwalifikacje pozwolą uczestnikom na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do audytowania i wdrażania procesów opartych na ISO 45001.

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym uczestnicy otrzymają:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy TÜV Rheinland,

zaświadczenie ukończenia zajęć z Metodyki i organizacji szkoleń w zakresie BHP,

zaświadczenie ukończenia zajęć w zakresie Zasad udzielania pierwszej pomocy.


 

Kontakt do uczelni

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 14/3

tel.:

85 652 00 24,
85 652 09 97