Uniwersytet w Białymstoku (Publiczna)

15-097 Białystok

ul. M. C. Skłodowskiej 14

tel.:

85 745-70-00

ikonka email do uczelni

Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe Podlasia
Edytorskie
Logopedia
Podyplomowe Studia "Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO"
Podyplomowe Studia "Prawo Administracyjne"
Podyplomowe Studia "Prawo w Administracji Samorządowej"
Podyplomowe Studia Administracja Publiczna
Podyplomowe Studia Administracja Stanu Cywilnego
Podyplomowe Studia Doskonalenia Katechetycznego
Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa
Podyplomowe Studia Edukacji Elementarnej
Podyplomowe Studia Edukacji Zdrowotnej
Podyplomowe Studia Egzekucja Administracyjna
Podyplomowe Studia Ergonomii Szkolnej
Podyplomowe Studia Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego
Podyplomowe Studia Mediacji
Podyplomowe Studia Mediatorów Sądowych
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia Ochrona Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Odpowiedzialność Funkcjonariuszy Służb Mundurowych
Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
Podyplomowe Studia Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego
Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego
Podyplomowe Studia Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Podyplomowe Studia Prawne Aspekty Małej Przedsiębiorczości
Podyplomowe Studia Prawniczy Język Angielski
Podyplomowe Studia Prawniczy Język Rosyjski
Podyplomowe Studia Prawnokarnej Ochrony Finansowych Interesów Skarbu Państwa
Podyplomowe Studia Prawo Finansowe w Unii Europejskiej i Fundusze Wspólnotowe
Podyplomowe Studia Psychopedagogiki Kreatywności
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego
Podyplomowe Studia Resocjalizacji w Środowisku Otwartym
Podyplomowe Studia Socjoterapii
Podyplomowe Studia TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Podyplomowe Studia w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia Wychowania w Rodzinie
Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych
Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Podyplomowe Studium Archiwistyki
Podyplomowe Studium Historii
Podyplomowe Studium Ochrony i promocji dziedzictwa Kulturowego
Retoryka praktyczna
Studia Podyplomowe "Człowiek w Środowisku"
Studia podyplomowe - informatyka dla nauczycieli
Studia Podyplomowe Analizy Finansowej i Metodologii Badań Ekonomicznych
Studia Podyplomowe Biologii
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe
Studia Podyplomowe Matematyki
Studia Podyplomowe Współczesne metody analizy chemicznej
Studia podyplomowe z chemii
Studia Podyplomowe z Fizyki
Studia Podyplomowe Zarządzanie laboratorium chemicznym
Studia Podyplomowe \"Nauczyciel Przyrody\"
Teologia prawosławna
Wiedza o kulturze
ikonka kierunki studiów

Wybrane kierunki na - Uniwersytet w Białymstoku

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w