Uniwersytet w Białymstoku

15-097 Białystok

ul. M. C. Skłodowskiej 14

tel.:

85 745-70-00

ikonka email do uczelni

Studia Podyplomowe Biologii
Studia Podyplomowe "Człowiek w Środowisku"
Studia Podyplomowe \"Nauczyciel Przyrody\"
Studia podyplomowe z chemii
Studia Podyplomowe Współczesne metody analizy chemicznej
Studia Podyplomowe Zarządzanie laboratorium chemicznym
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Analizy Finansowej i Metodologii Badań Ekonomicznych
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Podyplomowe Studia "Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO"
Logopedia
Retoryka praktyczna
Edytorskie
Wiedza o kulturze
Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe Podlasia
Studia Podyplomowe z Fizyki
Podyplomowe Studium Historii
Podyplomowe Studium Ochrony i promocji dziedzictwa Kulturowego
Podyplomowe Studium Archiwistyki
Studia Podyplomowe Matematyki
Studia podyplomowe - informatyka dla nauczycieli
Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą
Podyplomowe Studia TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
Podyplomowe Studia Resocjalizacji w Środowisku Otwartym
Podyplomowe Studia Wychowania w Rodzinie
Podyplomowe Studia Psychopedagogiki Kreatywności
Podyplomowe Studia Socjoterapii
Podyplomowe Studia Edukacji Elementarnej
Podyplomowe Studia Edukacji Zdrowotnej
Podyplomowe Studia Ergonomii Szkolnej
Podyplomowe Studia Mediacji
Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa
Teologia prawosławna
Podyplomowe Studia Doskonalenia Katechetycznego
Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego
Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego
Podyplomowe Studia Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Podyplomowe Studia Egzekucja Administracyjna
Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych
Podyplomowe Studia Mediatorów Sądowych
Podyplomowe Studia Odpowiedzialność Funkcjonariuszy Służb Mundurowych
Podyplomowe Studia Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
Podyplomowe Studia Prawne Aspekty Małej Przedsiębiorczości
Podyplomowe Studia Ochrona Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego
Podyplomowe Studia Administracja Publiczna
Podyplomowe Studia w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Podyplomowe Studia Prawnokarnej Ochrony Finansowych Interesów Skarbu Państwa
Podyplomowe Studia Administracja Stanu Cywilnego
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe
Podyplomowe Studia "Prawo Administracyjne"
Podyplomowe Studia "Prawo w Administracji Samorządowej"
Podyplomowe Studia Prawo Finansowe w Unii Europejskiej i Fundusze Wspólnotowe
Podyplomowe Studia Prawniczy Język Angielski
Podyplomowe Studia Prawniczy Język Rosyjski
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w