Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin

ul. Akademicka 13

tel.:

81 445-66-30, 81 445-66-30

ikonka email do uczelni

Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Techniki Gastronomiczne w Turystyce
Technika i Technologia Produkcji Pasz
Towaroznawstwo i Obrót Żywnością
Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności
Zapewnienie Jakości w Produkcji Owoców i Warzyw
Kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków
Kurs pilota wycieczek
Kurs języka angielskiego
Kurs języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
Diagnostyka Molekularna
Doradztwo w Obszarach Wiejskich
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
Menedżer Ekologicznej Produkcji Żywności
Nowoczesne Rolnictwo (realizowane w Zamościu)
Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego
Odnawialne Źródła Energii (realizowane w Zamościu)
Pielęgniarstwo Zwierząt
Specjalistyczne Użytkowanie i Ochrona Zdrowia Koni
Studia Hipologiczne

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Diagnostyka Molekularna 1850
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie 1250
Pielęgniarstwo Zwierząt 1800
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych 1475
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów 1600
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w