Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin

ul. Akademicka 13

tel.:

081 445 66 30

ikonka email do uczelni

ksztalcenie@up.lublin.pl

Analityka bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska
Architektura krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich
Diagnostyka molekularna
Genetyka sądowa
Hortiterapia
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
Menedżer Ekologicznej Produkcji Żywności
Nowoczesne Rolnictwo (realizowane w Zamościu)
Ocena Oddziaływania i Zarządzanie Środowiskiem
Odnawialne Źródła Energii (realizowane w Zamościu)
Radiologia weterynaryjna
Rolnictwo ekologiczne
Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych
Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów
Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
Żywienie człowieka i dietetyka
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w