Politechnika Białostocka

Białystok

ul. Wiejska 45 A

tel.:

85 744-30-73

ikonka email do uczelni

LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM, BHP
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I DZIENNIKARSTWO
ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA
ZAAWANSOWANE ZAGADNIENIA STEROWANIA W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
TECHNIKI MULTIMEDIALNE I GRAFIKA KOMPUTEROWA W OŚWIACIE I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
INFORMATYKA
TECHNOLOGIE INTERNETOWE
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w