Gdańska Szkoła Wyższa

80-656 Gdańsk

ul. Wydmy 3

tel.:

58 305-08-12, 58 305-08-89, 58 305-01-69

ikonka email do uczelni

rekrutacja@gsw.gda.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnospr. intelektualną
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etyka w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej
Historia i wiedza o społeczeństwie
Logopedia
Logopedia szkolna
Muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum
Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji
Nauczanie języka niemieckiego we wczesnej edukacji
Plastyka i technika w szkole podstawowej i gimnazjum
Podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia biznesu dla menedżerów
Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Socjoterapia
Surdopedagogika i tyflopedagogika
Wiedza o kulturze
Zamówienia publiczne
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie antykryzysowe
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
Zarządzanie przemysłem kreatywnym
Zarządzanie w ochronie zdrowia
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w