Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańsk

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

80-656 Gdańsk

ul. Wydmy 3

ikonka email do uczelni

www.gsw.gda.pl

email:

rekrutacja@gsw.gda.pl
Bezpieczeństwo i higiena pracy Diagnoza i terapia pedagogiczna Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnospr. intelektualną Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Etyka w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej Historia i wiedza o społeczeństwie Logopedia Logopedia szkolna Muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji Nauczanie języka niemieckiego we wczesnej edukacji Plastyka i technika w szkole podstawowej i gimnazjum Podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce Przygotowanie pedagogiczne Psychologia biznesu dla menedżerów Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną Socjoterapia Surdopedagogika i tyflopedagogika Wiedza o kulturze Zamówienia publiczne Zarządzanie administracją publiczną Zarządzanie antykryzysowe Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty Zarządzanie przemysłem kreatywnym Zarządzanie w ochronie zdrowia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Inne uczelnie w regionie

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Gdańsku

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa  (WSB) w Gdańsku

Gdańsk

ul. Heweliusza 11

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 321 72 11

fax.:

58 321 72 11

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

80-952 Gdańsk

ul. Traugutta 79

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 347-18-99, 58 347-18-61

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Studia Podyplomowe: Controlling w Zarządzaniu Firmą
Studia Podyplomowe: dla Menedżerów Sprzedaży Edycja S-5
Studia Podyplomowe: Doradztwo podatkowe i podatki (Edycja I)
Studia Podyplomowe: Kadry Menedżerskiej do współpracy ze strukturami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Menedżerów Personalnych
Studia Podyplomowe: Menedżerskie dla Kadry Kierowniczej Oświaty
Studia Podyplomowe: w Zakresie Prawa i Funduszy Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Studia Podyplomowe: Prawno-Menedżerskie, edycja G-32
Studia Podyplomowe: Przedsiębiorczość w Zarządzaniu Gospodarką Odpadami
Studia Podyplomowe: Public Relations
Studia Podyplomowe: Public Relations - Rzecznictwo Prasowe
Studia Podyplomowe: Rachunkowości I Finansów
Studia Podyplomowe: Rynek Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Studia Podyplomowe: Wycena Nieruchomości
Studia Podyplomowe: Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe: Zarządzania I Ewaluacji Projektów Współfinansowanych Z Funduszy Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Nieruchomościami
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Administracją Publiczną oraz Audytu Wewnętrznego
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Apteką
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Firmą w Opiece Zdrowotnej
Studia Podyplomowe: Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
Studia Podyplomowe: Zarządzanie projektami
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Samorządem Terytorialnym
Studia Podyplomowe: Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Studia podyplomowe: Zarządzanie w organizacji pozarządowej

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

81-332 Gdynia

ul. Śląska 35/37

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 305 47 43

fax.:

58 323 89 25

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Doradztwo Zawodowe z Elementami Coachingu
Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Resocjalizacja i Socjoterapia
Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
Akademia Coachingu poziom I
Akademia Coachingu poziom II
Akademia Trenera
Akademia Trenera – poziom II
Analityk Finansowy
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Doradca Podatkowy – przygotowanie do egzaminu państwowego
Lean Sigma Academy Quality Service Group: Lider Lean Manufacturing i Six Sigma Green Belt
Nowoczesny Marketing – z certyfikatem Franklin University
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Pomoc Psychologiczna
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Prawo w Biznesie
Profesjonalne Zarządzanie Biurem - z certyfikatem Franklin University
Prowadzenie E-biznesu
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia w Biznesie – z certyfikatem Franklin University
Public Relations i Kreowanie Wizerunku Medialnego
Rachunkowość i Controlling Finansowy
Sprzedaż i Negocjacje Handlowe - z certyfikatem Franklin University
Studia Menedżerskie
Transport i Spedycja
Turystyka Uzdrowiskowa, SPA & Wellness
Tłumaczenia Ekonomiczno – Prawne w Biznesie - język angielski, niemiecki
Wycena Nieruchomości
Zakupy w Biznesie
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Projektem
Zarządzanie Systemami Logistycznymi
Zarządzanie w Bankowości
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kadry i Płace
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Specjalista HR

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne