Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 14

Opinie: 11

W Wałbrzychu została utworzona w 1999 roku Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa. Natomiast od 2016 roku uczelnia prowadzi kierunki tylko i wyłącznie o profilu praktycznym. Studenci mogą kształcić się bezpłatnie na atrakcyjnych kierunkach. Program studiów co roku jest modyfikowany ze względu na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Wykładowcami na uczelni są wybitni eksperci, którzy w interesujący sposób umieją przekazać stosowną wiedzę swoim studentom. Dzięki możliwości uczestniczenia w procesie bolońskim studenci mogą kontynuować naukę w innych krajach, a dyplomy, jakie przyznaje uczelnia, są uznawane na całym świecie. System stypendialny jest bardzo rozbudowany, a jego wysokość umożliwia studentom na obniżenie kosztów utrzymania. Nowoczesne i przystosowane dla potrzeb sale wykładowe z powodzeniem zaspokoją potrzeby wszystkich osób studiujących. Studenci mają także możliwość skorzystania z doradztwa w Biurze Kariery, które funkcjonuje na uczelni.