Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Toruń Kierunek Biologia - 2 uczelnie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2174zł od od od 2174zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Toruniu ( zobacz więcej )

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

tel.:

56 660-92-11, 56 660-92-12

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.torun.pl


Uczelnie z kierunkiem biologia w Toruniu

Fascynuje Cię świat przyrody? Biologia jest Twoją pasją? Być może studia z zakresu tej właśnie dziedziny to pomysł w sam raz dla Ciebie? Dowiedz się, które uczelnie w Toruniu mają w swojej ofercie kierunek biologia i weź udział w procesie rekrutacji!Dla większości maturzystów biologia to po prostu przedmiot wykładany w szkole średniej. Są jednak tacy, którzy – myśląc o biologii – wybiegają w przyszłość, do studiów wyższych, które rozpoczną w październiku. Ci z abiturientów, którzy planują aplikować na kierunek biologia, z pewnością już w liceum wykazywali duże zainteresowanie tym przedmiotem. Na biologię wybierają się bowiem pasjonaci nauk przyrodniczych, których interesuje przedmiot tej nauki – a jest nim badanie życia.

Pole zainteresowań biologów jest w związku z tym szerokie. Biolodzy „pod lupę” biorą między innymi proces powstawania życia i poszczególne etapy jego rozwoju, budowę organizmów żywych oraz to, jak funkcjonują w środowisku. Na studiach biologicznych będzie okazja, aby nie tylko rozszerzyć problematykę omawianą na lekcjach biologii, ale i odkryć zupełnie nowe tematy. Co ważne, biologia dynamicznie się rozwija, a jej zastosowanie przekłada się na wiele obszarów życia.

Ważne jest, aby kandydaci na studia biologiczne byli osobami ciekawymi świata. Na wagę złota okaże się podczas studiów dociekliwość i precyzja. Cechami, które również przydadzą się przyszłym biologom, są cierpliwość i rzetelność – okażą się one pomocne już podczas zajęć laboratoryjnych. Inne predyspozycje określić można w odniesieniu do obranej ścieżki zawodowej – inne dla przyszłych nauczycieli biologii, a inne dla osób, które obiorą drogę kariery naukowej.

Uczelnie w Toruniu, na których można studiować biologię

Studia na kierunku biologia można podjąć między innymi w Toruniu. Ten kierunek studiów jest dostępny w ofercie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Są to studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie, prowadzone w trybie stacjonarnym (a więc dziennie). W ofercie uczelni znajduje się także kierunek biologia sądowa – są to studia licencjackie w trybie stacjonarnym.

Czy warto studiować biologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu?

Biologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to bez wątpienia dobry wybór. Dlaczego? Z kilku powodów. Przede wszystkim biologia na tej uczelni jest kierunkiem studiów wysoko ocenianym w rankingach najlepszych szkół wyższych w Polsce, między innymi tych publikowanych na łamach magazynów Perspektywy czy Polityka.

Co ważne, studiując biologię właśnie na toruńskim uniwersytecie, studenci mogą swobodnie dobierać przedmioty i tworzyć swój własny profil studiów, adekwatny do ich zainteresowań. Studenci mają także możliwość rozszerzania swojej wiedzy w ramach organizacji takich jak studenckie koła naukowe lub podczas wyjazdów stypendialnych (np. Erasmus+). Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada też nowoczesne zaplecze, między innymi laboratoria wyposażone w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę.

Zasady rekrutacji na biologię

Jesteście ciekawi, jak wygląda rekrutacja na biologię? Podstawą są wyniki egzaminów maturalnych. Oto jak prezentują się zasady kwalifikacji dla kandydatów na studia licencjackie:

zdjecie

Źródło: https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=21510201&kategoria=

Przedmioty wykładane na biologii

Oto lista przedmiotów, które znajdują się w programie studiów na kierunku biologia:
•ekologia ekosystemów wodnych,
•botanika systematyczna,
•chemia organiczna,
•zoologia kręgowców,
•ochrona środowiska,
•zajęcia terenowe,
•mikrobiologia,
•fizjologia roślin,
•matematyka ze statystyką,
•ochrona własności intelektualnej,
•ewolucjonizm,
•anatomia człowieka,
•immunologia,
•wpływ toksyn na funkcjonowanie organizmów zwierzęcych,
•metodologia i filozofia przyrody,
•biologiczne aspekty diagnostyki medycznej,
•toksykologia doświadczalna i kliniczna,
•biochemia medyczna,
•biochemia medyczna z elementami patobiochemii,
•endokrynologia,
•biologiczne podstawy higieny,
•botanika,
•genetyka,
•i inne...